แม่จ๋าอ่านหน่อย เคล็ดลับ เตรียมลูกเข้าอนุบาล อย่างมีความสุข ฝึกลูกอย่างไรก่อนไปโรงเรียน

แม่จ๋าอ่านหน่อย เคล็ดลับ เตรียมลูกเข้าอนุบาล อย่างมีความสุข ฝึกลูกอย่างไรก่อนไปโรงเรียน

จะต้องส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้ว ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะ แม่จ๋าอ่านหน่อย เคล็ดลับ เตรียมลูกเข้าอนุบาล อย่างมีความสุข ฝึกลูกอย่างไรก่อนไปโรงเรียน

เคล็ดลับ เตรียมลูกเข้าอนุบาล อย่างมีความสุข

ในวันลูกน้อยจะไปโรงเรียนอนุบาล (Preschool) เป็นครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ทราบดีว่าลูกจะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยต่าง ๆ มากมาย เรามาเตรียมตัวลูกให้พร้อม เตรียมลูกเข้าอนุบาล เพื่อจะได้สามารถไปโรงเรียนอย่างมีความสุขกันดีกว่าค่ะ

เตรียมลูกเข้าอนุบาล

ส่งลูกเข้าโรงเรียน Preschool

การเตรียมความพร้อมลูกก่อนไปโรงเรียน ควรคำนึงถึง 2 ประเด็นหลัก ได้แก่

  • อายุและความสามารถในตัวลูก

หากลูกอายุมากกว่า 3-4 ขวบแล้ว เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน (Preschool) ย่อมจะสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าเด็กที่อายุ 2 ขวบ แต่มีบางครอบครัวจำเป็นต้องส่งลูกไปเข้าเรียนในชั้นเตรียมอนุบาล บางบ้านอายุน้อยกว่า 2 ขวบก็จำเป็นต้องไปโรงเรียนแล้ว ยิ่งควรที่จะต้องฝึกฝนลูกให้ช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้หากฝึกฝนได้ดีในบางครั้ง แม้ลูกจะอายุน้อยก็อาจจะสามารถดูแลตัวเอง และร่วมมือสื่อสารกับคุณครูได้ดีกว่าเด็กอายุมากกว่าก็ได้นะคะ

อย่างไรก็ตาม อาจขึ้นกับความสามารถของตัวเด็กเองด้วย เช่น ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก ความสามารถในการเคลื่อนไหว การใช้มือทำสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการสื่อสาร เช่น การพูดจาสื่อสารภาษาที่เข้าใจทั้งฟังและพูด การมีสมาธินิ่งและรับสั่งทำตามคำสั่งของคุณครู ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นลักษณะที่ติดตัวเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด หากอาศัยการฝึกฝนเพิ่มเติมก็จะสามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

เตรียมลูกเข้าอนุบาล

  • โรงเรียน (Preschool)

หากจำเป็นต้องส่งลูกไปโรงเรียน (Preschool) ตั้งแต่เล็ก ๆ ยิ่งเล็กเท่าใด คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกโรงเรียนที่ยิ่งต้องมีความพร้อมในการดูแลเด็กเล็กได้อย่างทั่วถึง เช่น มีคุณครูอย่างน้อย 1 คนต่อนักเรียนไม่เกิน 15 ถึง 20 คน มีสภาพแวดล้อมในโรงเรียน (Preschool) ที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก มีสิ่งแวดล้อมที่ดีปลอดโปร่ง ร่มรื่น โรงเรียนควรอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ผู้ปกครองสามารถเดินทางรับส่งได้สะดวก การเดินทางไปกลับโรงเรียนปลอดภัยและไม่ลำบากเกินไปสำหรับเด็กเล็ก

ก่อนที่ลูกจะไปโรงเรียนอนุบาล (Preschool) ครั้งแรก คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นให้พร้อม ซึ่งการฝึกเด็กเล็กต้องอาศัยการทำซ้ำ ๆ ดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิด รวมถึงให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง จนเขาสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

เตรียมลูกเข้าโรงเรียน

ส่งลูกเข้าโรงเรียน Preschool

สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนลูกก่อนไปโรงเรียน มีดังนี้ค่ะ

  • การดูแลตัวเองเบื้องต้น

ลูกควรจะสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น ถอดเสื้อ ถอดกางเกงหรือกระโปรง ทานข้าว ดื่มน้ำจากแก้ว แปรงฟันเองได้ บ้วนปากได้ เพื่อจะได้สามารถดูแลตนเองในเบื้องต้น ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากคุณครูตลอด และเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง

เตรียมลูกเข้าอนุบาล

  • การสื่อสาร

คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกให้ลูกสามารถพูดจาสื่อสารกับผู้ใหญ่และเพื่อน ๆ ได้ สามารถพูดคุยบอกความต้องการและความรู้สึกต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีความอึดอัดคับข้องใจจากการสื่อสารกันไม่รู้เรื่อง รวมทั้งจะได้ปฏิบัติตามที่คุณครูอบรมสั่งสอนอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้สามารถไปโรงเรียนอย่างมีความสุข

  • การใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่

ควรฝึกให้ลูกได้ออกกำลังกายโดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การวิ่ง เตะฟุตบอล ถีบจักรยาน กระโดด และการออกกำลังกายกลางแจ้งอื่น ๆ เพื่อที่จะสามารถทำกิจกรรมที่โรงเรียน (Preschool) ได้อย่างคล่องแคล่ว

เตรียมลูกเข้าอนุบาล

  • การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก

คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกฝนให้ลูกสามารถใช้มือและนิ้วมือได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น การขีดเขียน วาดรูป ระบายสี ฝึกหยิบจับของต่าง ๆ โดยอาจฝึกในกิจวัตรประจำวันง่าย ๆ เช่น ให้ลูกตักข้าวเอง หัดถอดกระดุมเอง เป็นต้น

  • การเคารพกฎกติกา

เมื่อไปโรงเรียน (Preschool) ลูกจะต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่จึงควรฝึกฝนเรื่องการทำตามกติกาที่ตกลงกันไว้กับผู้ใหญ่ตั้งแต่ที่บ้าน เช่น การนั่งโต๊ะทานข้าว การตื่นนอนและเข้านอนเป็นเวลา การนั่งนิ่งได้โดยไม่รบกวนผู้อื่น ทั้งนี้อาจฝึกฝนผ่านการเล่นเกมต่าง ๆ ที่มีกติกาชัดเจนกับลูก เพื่อให้เวลาไปโรงเรียน (Preschool) ลูกจะสามารถทำตามกติกาในห้องเรียนได้

ลูกเข้าโรงเรียน

ในบางครั้งแม้ว่าจะได้รับการฝึกฝนในด้านต่าง ๆ ที่หมอกล่าวมา จนลูกมีความพร้อมพอสมควรแล้ว แต่เมื่อไปโรงเรียน (Preschool) จริง ๆ ลูกก็ยังมีความกังวลใจในการที่จะต้องแยกจากคุณพ่อคุณแม่เป็นเรื่องธรรมดา อาจจะมีการร้องไห้มากจนไม่ยอมไปโรงเรียน ต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักพัก

คุณพ่อคุณแม่ควรให้กำลังใจ ให้ความมั่นใจในตัวลูก รวมถึงศักยภาพของโรงเรียน (Preschool) และคุณครูผู้ดูแล หากคุณพ่อคุณแม่ได้เตรียมตัวลูกพร้อม และโรงเรียนสามารถดูแลได้ดีโดยไม่มีปัญหาร้ายแรงอะไร ที่ทำให้ลูกไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ก็ควรจะให้เวลาลูกในการปรับตัว คอยพูดคุยและให้กำลังใจลูกเรื่องการไปโรงเรียนในทุก ๆ วัน ไปรับลูกที่โรงเรียน (Preschool) ให้ตรงเวลา เพียงเท่านี้ลูกก็จะค่อย ๆ ปรับตัวได้ และอยากไปโรงเรียนอย่างมีความสุขในที่สุดค่ะ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เตรียมลูกเข้าอนุบาลวันแรกอย่างไรให้ราบรื่น

8 เรื่องที่ต้องทำ! เพื่อเตรียมพร้อมก่อน ลูกเข้าเรียนอนุบาล

แบบฝึกหัดคัดลายมืออนุบาล แบบฝึกคัดลายมือเส้นประ ก-ฮ พร้อมระบายสี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner