วิจัยเผย คนท้องอ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

วิจัยเผย คนท้องอ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

ถ้าคนท้องอ้วน มีเกณฑ์ที่ลูกจะเป็นโรคภัยได้หลายอย่าง เช่น เบาหวาน หัวใจ มะเร็ง รวมถึงคลอดก่อนกำหนด วิจัยเผย คนท้องอ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก!

วิจัยเผย คนท้องอ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

เนื่องจากไม่มีมาตรฐานน้ำหนักในการตั้งครรภ์ ทางผู้เชียงชาญจึงแนะนำให้คุณแม่ที่กำลังจะเตรียมตัวตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ หันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกายเบาๆ อย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง เพื่อที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และ น้ำหนักตัวไม่มากจนเกินไปเพราะ วิจัยเผย คนท้องอ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

วิ จัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไป พร้อม กัน!

วิ จัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไป พร้อม กัน!

วิจัยเผย คนท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

ผู้หญิงที่ท้องแล้วอ้วน มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของความดันโลหิตสูง และ มีความเสี่ยงเรื่อยๆหาก ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) สูงขึ้น โดยวิจัยนี้ได้รับการตีพิมพ์จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพของ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ที่ฮูสตัน (UTHealth)

โดยความเชื่อมโยงนั้นได้รับการศึกษาอย่างดี เพราะความดันที่สูงกว่าปกตินั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อระยะครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ซึ่งภาวะความดันโลหิตที่สูงนั้นมีความเชื่อมโยงกับภาวะครรภ์เป็นพิษ ซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยหรือก่อให้เกิด การคลอดก่อนกำหนดของทารก

วิจัย เผย คนท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

วิจัย เผย คนท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุผลไปพร้อมกัน!

โดยทีมวิจัยของ UTHealth ได้ศึกษา อย่างละเอียดและพบว่า มีทารกเสียจากครรภ์เป็นพิษที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนของแม่ท้องถึง 14 ล้านคนจากทั่วโลก ในปี 2014 ถึง 2017

งานวิจัยเผยว่า ความดันโลหิตที่สูงขึ้นจนผิดปกตินั้น มีความเสี่ยงห้าเท่าของการเสียชีวิตของลูก รวมถึงความผิดปกติของหลอดเลือด หัวใจ ตับ และ ไตอย่างรุนแรง

ทีมวิจัยยังพบว่าโรคอ้วนของแม่ท้องมีความเสี่ยงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการผิดปกติของความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้นจึงได้ข้อสรุปว่าน้ำหนักของคนท้องมีผลสำคัญต่อการเกิดอาการรุนแรงของร่างกาย

วิจัย เผย คนท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไปพร้อมกัน!

วิจัย เผย คนท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไปพร้อมกัน!

นอกจากนี้นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney) เผยว่า หาก แม่ท้องอ้วน สามารถส่งผลต่อสุขภาพลูกน้อยในครรภ์ได้ยาวถึงในอนาคต

โดยการกินอาหารที่มีไขมันสูงนั้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการเร่งอายุลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดโรค

โดยนักวิจัย ไมเคิล สกิลตัน (Michael Skilton) รองศาสตราจารย์ด้านโภชนาการและสุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University of Sydney)  เผยว่า การที่ คนท้องอ้วนในระหว่างการตั้งครรภ์ และ รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนั้น ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของการพัฒนาระดับแรกของโรคหัวใจ และ โรคมะเร็ง ต่อลูกน้อยในครรภ์

วิจัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไปพร้อมกัน!

วิจัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไปพร้อมกัน!

ศาสตราจารย์ ไมเคิล สกิลตัน (Michael Skilton) เผยว่า เราทุกคนควรให้ความสำคัญกับอาหารของแม่มากขึ้น การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงนั้น จะทำให้ลูกน้อยในครรภ์ มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ และ โรคเบาหวาน และ ปัจจัยที่กล่าวนี้ส่งผลต่อความเสี่ยงระยะยาวของโรค

อาหาร และ โภชนาการ เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาร่างกาย และ สมองของ ลูกน้อยในครรภ์ และ แน่นอน มันเกี่ยวข้องกับการลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ เบาหวาน และ มะเร็ง

โดยจากการศึกษาวารสารโภชนาการ (American Journal of Nutrition) ทีมวิจัยที่นำโดย ศาสตราจารย์ ไมเคิล สกิลตัน (Michael Skilton) ใช้การวิเคราะห์จากอาหารคุณแม่มือใหม่จำนวน 169 คน ที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์

โดยการวิจัยใช้แบบสอบถามในเรื่องอาหาร และ ให้แม่ที่เข้าร่วมจากการวิจัยมีการตรวจสอบผลเลือด และ ทีมวิจัยได้ใช้ตัวอย่างน้ำลายจากทารกที่เพิ่งคลอด เพื่อ วิเคราะห์ และ ดูการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรอบๆ DNA

โดยการค้นพบที่สำคัญจากการวิจัยนี้ คือ แม่ท้องที่อ้วน หรือ ชอบทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว นั้นมีความเชื่อมโยงกับอายุของลูกน้อยในครรภ์ โดยเฉพาะ อายุทางชีวภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวโยงของอายุของลูกกับไขมันอิ่มตัวด้วย

วิจัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไป พร้อมกัน!

วิจัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไป พร้อมกัน!

โดยจากการวิจัยยังพบว่า 5% ของแม่ที่กินอาหารมีไขมันจะทำให้อายุทางชีวภาพของลูกนั้นสูงขึ้นกว่าแม่ที่ไม่กินสูงถึง 12 สัปดาห์

และการกินผิดๆของแม่นั้นไม่เป็นประโยชน์ต่ออายุทางชีวิภาพของลูกในท้อง แถม ยังเสี่ยงของเรื่องโรคระยะยาว เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง และ เบาหวาน

โดยเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การ ใช้ชีวิตของแม่ท้องด้วยว่าอาหารมีผลต่อลูกน้อยในครรภ์ เพราะ ฉะนั้น แม่ท้อง ต้องอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนและ เลือกทานอาหารที่มีไขมันต่ำด้วยนะคะ

วิจัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไป พร้อม กัน!

วิจัย เผย คน ท้อง อ้วนอันตราย มีผลร้ายกับแม่และลูก มาดูเหตุ ผลไป พร้อม กัน!

เพราะอาหารที่แม่กินนั้นมีผลกระทบสุขภาพในอนาคตของลูกน้อยของพวกเขา การรับประทานอาหารให้ถูกต้องสามารถเป็นกุญแจที่ทำให้ลูกน้อยโตขึ้นได้อย่างสุขภาพดี

 

Source : News Medical

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

20 ไอเดีย ทรงผมชาย 2020 เปลี่ยนสามีสุดเซอร์ เป็นคุณพ่อสุดเป๊ะ หล่อกระชากใจ

11 ทรงผมซอยสั้น ตัดแล้วดูดี ให้รับกับหน้าคุณแม่หลังคลอด

ทรงผมสุดฮิปของเบบี๋และผองเพื่อน

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner