ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกความหมายดี ใช้แล้วรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกความหมายดี ใช้แล้วรวย โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ

ตั้งชื่อเล่นลูกสาว ตั้งชื่อเล่นลูกชาย ชื่อลูกมงคล ความหมายดี โตมาพร้อมทรัพย์สมบัติ ร่ำรวยเงินทอง พาพ่อแม่รุ่งเรื่อง มีแต่เจริญๆ ชื่อลูกใช้แล้วรวย มีอะไรบ้าง

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อลูกมงคล ชื่อที่ใช้แล้วมีแต่ชีวิตรุ่งเรือง พาพ่อแม่สบาย ชื่อที่ใช้แล้วให้โชค ลูกโตมาพร้อมกับทรัพย์สมบัติ ชื่อลูกความหมายดีๆ มีชื่ออะไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

ชื่อลูกชายใช้แล้วรวย #1

 • กุลชาต (กุน-ละ-ชาด) แปลว่า ผู้ที่เกิดในตระกูลดี
 • ชลทรัพย์ (ชน-ละ-ซับ) แปลว่า ผู้มีทรัพย์อุดม
 • ชลากร (ชะ-ลา-กอน) แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์
 • ทองกร (ทอง-กอน) แปลว่า ผู้ที่ได้รับความร่ำรวยทุกเมื่อ
 • ธนกฤต (ทะ-นะ-กริด) แปลว่า ผู้สร้างทรัพย์สิน
 • ธนภัทร (ทะ-นะ-พัด) แปลว่า ผู้เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวัฒน์ (ทะ-นะ-วัด) แปลว่า เจริญด้วยทรัพย์
 • ธนวันต์ (ทะ-นะ-วัน) แปลว่า ผู้มีทรัพทย์มหาศาล
 • ธนัช (ทะ-นัด) แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพย์, คนร่ำรวย
 • ธนัท (ทะ-นัด) แปลว่า ผู้มีทรัพย์, ผู้ร่ำรวย
 • ธนากร (ทะ-นา-กอน) แปลว่า สร้างความร่ำรวย
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ใช้แล้วรวย

ชื่อลูกชายใช้แล้วรวย #2

 • ธนาคม (ทะ-นา-คม) แปลว่า ผู้สร้างความสามารถในการหาทรัพย์
 • ธเนษฐ (ทะ-เนด) แปลว่า ร่ำรวยสุด
 • บวรวงศ์ (บอ-วอน-วง) แปลว่า ตระกูลอันประเสริฐ
 • บารเมษฐ์ (บา-ระ-เมด) แปลว่า ฐานะสูงสุด
 • บุณยภู (บุน-ยะ-พู) แปลว่า ผู้รุ่งเรืองและประเสริฐยิ่ง
 • ปภังกร (ปะ-พัง-กอน) แปลว่า ผู้สร้างรัศมี, ผู้รุ่งเรือง
 • ปรินทร (ปะ-ริน-ทอน) แปลว่า เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น
 • พสุชา (พะ-สุ-ชา) แปลว่า ผู้เกิดจากทรัพยือันมั่งคั่ง
 • พสุธร (พะ-สุ-ทอน) แปลว่า ทรงไว้ซื้อทรัพย์สมบัติ, มั่งมี
 • พหุกร (พะ-หุ-กอน) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก
 • ภคิน (พะ-คิน) แปลว่า ผู้มีโชค, มีสิริมงคล
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ใช้แล้วรวย

ชื่อลูกชายใช้แล้วรวย #3

 • ภาคิน (พา-คิน) แปลว่า ผู้มีโชค, มีกำไร
 • ภูดิส (พู-ดิด) แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ
 • มธุภัทร (มะ-ทุ-พัด) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองเสมอ
 • มหาธน (มะ-หา-ทะ-นะ) แปลว่า มั่งคั่งอย่างยิ่ง
 • โรจกร (โรด-จะ-กอน) แปลว่า ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
 • วิภาส (วิ-พาด) แปลว่า ผู้มีความสว่าง, ความรุ่งโรจน์
 • ศัจนันท์ (สัด-จะ-นัน) แปลว่า ยินดีในการพูด, มีความร่ำรวย
 • สรรพวัต (สัพ-วัด) แปลว่า มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมสรรพ
 • สหัส (สะ-หัด) แปลว่า มั่งคั่งร่ำรวยมาก
 • สุธิต (สุ-ทิด) แปลว่า มีทรัพย์มาก
 • ชรินทร (ชะ-ริน-ทอน) แปลว่า ยอดประดับ, ตกแต่งเด่นดี
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกชาย ชื่อมงคล ใช้แล้วรวย

ชื่อลูกสาวใช้แล้วรวย #1

 • พรวลัย (พอน-วะ-ไล) แปลว่า กำไลอันประเสริฐ
 • นวรัตน์ (นะ-วะ-รัด) แปลว่า แก้วมณีแก้าประการ
 • นัทธ์ชวัล (นัด-ชะ-วัน) แปลว่า ผู้มีความรุ่งเรืองมาก
 • ธมน (ทะ-มน) แปลว่า ผู้ซึ่งมีมงคลยิ่ง
 • ธนภร (ทะ-นะ-พร) แปลว่า มั่งคั่งในสิ่งประเสริฐยิ่ง
 • ณปภัช (นะ-ปะ-พัด) แปลว่า ผู้ซึ่งคงไว้ด้วยทรัพย์สิน
 • ชลกนก (ชน-กะ-หนก) แปลว่า สารธารแห่งทองคำ
 • ณภัทร (นะ-พัด) แปลว่า ผู้มีความเจริญยิ่ง
 • บัญจรัตน์ (บัน-จะ-รัด ) แปลว่า รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก
 • ปัญจรัตน์ (ปัน-จะ-รัด) แปลว่า รัตนะทั้ง 5 ได้แก่ ทอง เงิน นิล ทับทิม ไข่มุก
 • รัตนรัตน์ (รัด-ตะ-นะ-รัด) แปลว่า มณีชั้นยอด
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย

ตั้งชื่อลูกสาว ชื่อมงคล ใช้แล้วรวย

ชื่อลูกสาวใช้แล้วรวย #2

 • ทรัพยมัย (ซับ-พะ-ยะ-มัย) แปลว่า มีสมบัติมาก
 • จันทรรัตน์ (จัน-ทะ-ระ-รัด) แปลว่า อัญมนีสีขาว (บุษย์น้ำเพชร)
 • วลัยพรรณ (วะ-ไล-พัน) แปลว่า กำไลแห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่ง
 • จันทรัศม์ (จัน-ทะ-รัด) แปลว่า รัตนะอย่างหนึ่งคล้ายมุกดาหาร
 • ภาสนา (พาด-สะ-หนา) แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์เจิดจ้า
 • นิชาภา (นิ-ชา-พา) แปลว่า ผู้มีรัศมีงดงามเฉพาะตน
 • รัตนาวลี (รัด-ตะ-นา-วะ-ลี) แปลว่า สร้อยมุกอันสูงส่ง
 • ลดาวัลย์ (ละ-ดา-วัน) แปลว่า ผู้มีความพร้อมมูลด้วยทรัพย์
 • ชนิดาภา (ชะ-นิ-ดา-พา) แปลว่า ให้เกิดรัศมีเป็นมงคล
 • โชติกา (โช-ติ-กา) แปลว่า ผู้รุ่งเรือง, ผู้มีความรุ่งโรจน์
 • ชมพูเนกข์ (ชม-พู-เนก) แปลว่า แท่งทอง
ตั้งชื่อลูกสาว ตั้งชื่อลูกชาย

ชื่อลูกสาว ชื่อมงคล ใช้แล้วรวย

ชื่อลูกสาวใช้แล้วรวย #3

 • ชุติกาญจน์ (ชุ-ติ-กาน) แปลว่า รุ่งโรจน์หรืองามดังทอง
 • ชุติมณฑน์ (ชุ-ติ-มน) แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ
 • ฐานิดา (ถา-นิ-ดา) แปลว่า ความมีฐานะ, ความมั่นคง
 • จิราพัชร (จิ-รา-พัด) แปลว่า ยั่งยืนดุจเพชร
 • กรรณาภรณ์ (กัน-นา-พอน) แปลว่า เครื่องประดับหู
 • กัณฐาภรณ์ (กัน-ถา-พอน) แปลว่า เครื่องประดับคอ
 • กัณฐิกา (กัน-ถิ-กา) แปลว่า สร้อยคอ
 • กิรณา (กิ-ระ-นา) แปลว่า รัศมีเรืองรอง
 • จุฑามาศ (จุ-ทา-มาด) แปลว่า เครื่องประดับ
 • กุลกัลยา (กุน-กัน-ยา) แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี
 • เขมิกา (เข-มิ-กา) แปลว่า ผู้มีความเกษม

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

300 ชื่อเท่ๆ 2020 เปลี่ยนชื่อทั้งลูกชาย ทั้งลูกสาว ให้เท่ที่สุดเลยแม่

1000 ชื่อเล่น รวมฮิตชื่อเล่นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย หลายภาษา

123 ชื่อเล่นกำเมือง ชื่อเล่นลูกสาว ชื่อเล่นลูกชาย ชื่อเล่นน่ารัก ชื่อเล่นความหมายดี

100 ชื่อเล่นจากต้นไม้และดอกไม้ ได้ทั้งลูกชายและลูกสาว ชื่อมงคล ปี 2020

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner