โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหลักสี่

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตหลักสี่

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตหลักสี่”

หลายคนอยากเลือก โรงเรียน ที่ดีที่สุดให้กับลูก เเต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี เพราะ เขตหลักสี่ มีโรงเรียนใ้หเลือกเยอะมาก เรามาดูสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจกันค่ะ

1. คุณภาพของ โรงเรียน

คุณภาพในที่นี้เราหมายถึงสถานที่ บรรยากาศโดยรอบ ลองไปสำรวจโรงเรียยที่เลือกไว้ในลิสต์ว่าห้องเรียน ห้องทำกิจกรรม สภาพเเวดล้อมดูสะอาด ปลอดภัยไหม

2. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สำรวจ ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนที่เลือกเป็นอย่างไร อาจจะไม่ต้องมีชื่อเสียงมาก เเต่การทราบข้อมูลเหล่านี้ก็ช่วยให้เรารู้ว่าลูกเหมาะกับที่นี่หรือเปล่า

3. ระยะทาง

เป็นการประเมินถึงความสะดวกในการไปรับไปส่งที่โรงเรียน เพราะถึงเเม้โรงเรียนจะดีมาก เเต่ถ้าเด็กๆ ต้องตื่นเช้าเกินไปก็จะพลอยทำให้ง่วง ไม่สดใส เเละยิ่งถ้ารถติดนานๆ คุณพ่อคุณเเม่ก็จะเครียดตามไปด้วย

4. ค่าเทอม

เรื่องเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะประเมินได้ว่าเรามีกำลังส่งลูกไปได้ตลอดไหม ลองเลือกโรงเรียนที่คุณภาพดี เเละค่าเทอมไม่สูงเกินไปนะคะ อย่าลืมว่านอกจากค่าเทอมอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเรียนเพิ่มเติมอีก

5. หลักสูตร

หาข้อมูลดูว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นหลักสูตรแบบไหน เป็นการเรียนแบบเน้นภาษา เน้นกีฬา หรือเน้นด้านคำนวณ อาจสอบถามโดยตรงจากทางโรงเรียนเลยก็เป็นทางเลือกที่ดี

6. จุดเด่น หรือ สไตล์ของเเต่ละโรงเรียน

เเน่นอนว่าเเต่ละที่จะต้องมีสไตล์ที่ต่างกัน เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนทางเลือก ก็จะเเนวการเรียนการสอนที่ต่างกัน เเละรวมไปถึงเรื่องสังคมที่ต่างกันด้วย

7. ตัวเด็กเอง

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนนั่นก็คือตัว “เด็ก” เอง เพราะเด็กทุกคนไม่ได้เหมาะกับโรงเรียนทุกที่ คุณพ่อคุณเเม่ควรลองสังเกตลักษณะของลูก รวมไปถึงจุดเเข็ง จุดอ่อน ของเด็กว่าวิธีการเรียนรู้เเบบไหนถึงจะเหมาะกับเขาที่สุดค่ะ เช่น เด็กบางคนเหมาะกับโรงเรียนทางเลือก ที่ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการสัมผัสธรรมชาติ ส่วนเด็กบางคนก็เหมาะกับโรงเรียนปกติที่เน้นวิชาการ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตหลักสี่

โรงเรียนอนุบาลกฤตยา
รายละเอียด: โรงอนุบาลกฤตยา ได้จัดทำหลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Centered) เน้นการ เตรียม ความพร้อม พัฒนาทางด้านร่างกาย สมองอารมณ์ และสังคม พัฒนาการเรียนรู้ วิธีคิด การวิเคราะห์โจทย์ ปัญหา เน้นการจัดกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างมีความสุข
นอกจากนี้ยังมีแนวการสอนอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การสอนภาษาธรรมชาติ (Whole Language) การใช้สื่อ Montessori เพื่อส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ การใช้ประสาทสัมผัสและกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ และการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ในการจัดการเรียน การสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดเป็นต้น
ที่มา: www.kritaya.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 16/157 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 982 5908

โรงเรียนอนุบาลอรณิชชา
รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลอรณิชชาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน โดยยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาอนุบาลอรณิชชา ได้จัดทำขึ้นโดยพัฒนาจุดเด่นของแนวคิดการจัดการศึกษาแต่ละแนวมาผสมผสานให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพสังคมและ วัฒนธรรมของไทย ซึ่งได้แก่ การจัดการศึกษาของโปรแกรม Success For Life ซึ่งมีฐานการพัฒนามาจากผลงานวิจัยด้านประสาทวิทยา และการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย นอกจากนี้ยังมีแนวการสอนอื่นๆที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งได้แก่ การสอนแบบโครงงาน ( Project Approch ) และการสอนภาษาธรรมชาติ ( Whole Language ) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น การทดลองให้ลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้นอกสถานที่ และการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับวัย
ที่มา: onichaschool.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 327/80 เคหะทุ่งสองห้อง ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 573 4841

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลสว่างวรรณ
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 312/159 ถนนวิภาวดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 573 0739

โรงเรียนเจริญผลวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 230/21 หมู่ที่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางแขน เขตหลักสี่
โทร. 02 521 0799

โรงเรียนชาลีสมุทร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: newbeta.chaleesamut.ac.th/
111/1 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
โทร. 02 589 6451

โรงเรียนผไทอุดมศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม ถึงมัธยมศึกษาปีที่สาม
ติดต่อ: www.patai.th.edu/
โทร. 02 521 1457-8

โรงเรียนอนุบาลทอฝัน
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 38/2 ซ. การเคหะบางบัว พหลโยธิน ตลาดบางเขน เขตหลักสี่
โทร. 02 579 6376

โรงเรียนอนุบาลดวงจิต
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 122 หมู่บ้านโกสุมนิเวศน์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่
โทร. 02 573 0528

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner