100 ชื่อลูกชาย อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

100 ชื่อลูกชาย อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

การตั้งชื่อลูกชายเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะชื่อ เป็นสิ่งที่อยู่กับลูก จนกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไป วันนี้เรานำ 100 ชื่อลูกชาย อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ

100 ชื่อลูกชาย อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

 

การตั้งชื่อลูกชายเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะชื่อ เป็นสิ่งที่อยู่กับลูก จนกว่าเขาจะตัดสินใจที่จะเปลี่ยนไป วันนี้เรานำ 100 ชื่อลูกชาย อิสลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020 นะคะ

ชื่อ ลูกชาย อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย

ชื่อ ลูกชาย อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย

ชื่อ ลูกชาย อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

อะรีบ แปลว่า ผู้มีปัญญาและรู้แจ้ง

 

อะดีบ แปลว่า ผู้มีมารยาท,นักวรรณกรรม

 

อะซีร แปลว่า ผู้ได้รับการยกย่องให้เกียรติ

 

อะริจญ์ แปลว่า ผู้มีกลิ่นหอมฟุ้ง

 

อะซีลฺ แปลว่า ผู้มีชาติตระกูลดี

 

อะกีดฺ แปลว่า ผู้แน่วแน่มั่นคง

 

อะลีฟ แปลว่า ผู้คุ้นเคย,มิตรสหาย

 

อะนีส แปลว่า ผู้คุ้นเคย,ผู้เป็นมิตร

 

บัดรี่ย์ แปลว่า ฝนก่อนเหมันตฤดู

 

บะดีลฺ แปลว่า สิ่งทดแทน, ผู้มีเกียรติ

 

บาซิลฺ แปลว่า ผู้กล้าหาญชาญชัย

 

บาซิม แปลว่า ผู้ยิ้มแย้ม

 

บัซซามฺ แปลว่า ผู้ที่ยิ้มเก่ง

 

บากิรฺ แปลว่า ผู้มาแต่เช้าตรู่

 

บะกิรฺ แปลว่า ผู้เรียนรู้ได้เร็ว,ฝนแรกของฤดู

 

ซาบิต แปลว่า ผู้มั่นคงหนักแน่น

 

ซะรี่ย์ แปลว่า ผู้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สิน

 

ซ่ากีฟ แปลว่า ผู้ฉลาดหลักแหลม

 

ญุดดีย์ แปลว่า ผู้มีความเพียรอันยิ่งใหญ่

 

ญ่าดีรฺ แปลว่า ผู้เหมาะสม

 

มิจญ์ซามฺ แปลว่า ผู้เด็ดขาดในการตัดสิน

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่ออิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

ญุนฺน๊าบ แปลว่า ผู้เดินเคียงข้าง

 

ญินด๊าร แปลว่า ราชองครักษ์

 

ญะนีส แปลว่า ของแท้ดั้งเดิม

 

มิจญ์ว๊าด แปลว่า ผู้นำแต่สิ่งที่ดี ๆ มา

 

เญาว๊าด แปลว่า ผู้ใจบุญสุนทาน

 

ฮาติม แปลว่า ผู้ตัดสิน,ผู้ปกครอง

 

ฮัยดัรฺ แปลว่า ราชสีห์

 

ฮาริส แปลว่า ผู้คุ้มกัน

 

ฮะซีบ แปลว่า ผู้มีชาติตระกูล

 

ฮุสบานฺ แปลว่า ลูกธนูเล็ก

 

ฮุซามฺ แปลว่า ดาบ

 

ฮะซีนฺ แปลว่า ผู้งดงาม

 

ฮะซีฟฺ แปลว่า ผู้มีความเห็นและปัญญาดี

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

ชื่อ ลูกชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อม ความหมาย

ชื่อ ลูกชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อม ความหมาย

ฮะฟีลฺ แปลว่า ผู้มีความพยายาม

 

ฮะฟี่ย์ แปลว่า ผู้ให้เกียรติและแสดงความดีใจ,ผู้รู้จริง

 

ฮะลีฟ แปลว่า ผู้ที่อยู่ร่วมตลอด

 

ฮะมีมฺ แปลว่า เพื่อนรัก

 

ฮุมาดฺ แปลว่า เป้าหมาย,จุดหมายแห่งความเพียร

 

ฮะมีส แปลว่า ผู้มีความกล้าหาญ

 

ฮะนานฺ แปลว่า เมตตา,สิริมงคล

 

ฮะนีฟฺ แปลว่า ผู้มีความเคร่งครัดในศาสนา

 

เคาตัลฺ แปลว่า ผู้มีบุคลิกภาพงดงาม

 

ค่อลีลฺ แปลว่า เพื่อนรักที่สนิทชิดเชื้อ

 

ค็อลลาซฺ แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ระมัดระวังรอบคอบ

 

ค่อนานฺ แปลว่า ความสุข,ความอยู่ดีกินดี

 

อัคนัส แปลว่า ราชสีห์

 

คอยมี่ย์ แปลว่า ผู้สร้างกระโจม

 

ดัรฺวีชฺ แปลว่า นักพรต,นักบุญ

 

ดิลฺฮามฺ แปลว่า ราชสีห์,ผู้ห้าวหาญ

 

ดีน๊ารฺ แปลว่าเหรียญทองคำ

 

ดุฮฺรี่ย์ แปลว่า ผู้มีอายุยืน

 

ดูรี่ย์ แปลว่า นกกระจอก

 

เดาว๊าสฺ แปลว่า ผู้กล้าหาญ,สิงโต

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่อ อิสลามเพราะๆ พร้อมความหมาย ปี 2020

ร็อยยิสฺ แปลว่า ผู้นำของกลุ่มชน

 

ร็อบบ๊าบฺ แปลว่า เมฆสีขาว

 

ร่อบีสฺ แปลว่า ผู้มีทรัพย์สินมาก,ผู้กล้าหาญ

 

รอบิฏ แปลว่า นักปฏิบัติธรรม

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อม ความ หมาย

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อม ความ หมาย

 

ร่อดีด แปลว่า เมฆหลังฝน

 

รอดิน แปลว่า หญ้าฝรั่น

 

ร่อซีสฺ แปลว่า ผู้มีปัญญา,ผู้มั่นคง

 

ร่อซีนฺ แปลว่า ผู้มีความเห็นที่ดี

 

ร่อชีกฺ แปลว่า ผู้มีความนุ่มนวล

 

ร่อฎีย์ แปลว่า ผู้มีความรัก

 

ร่อฟีฟฺ แปลว่า ความอุดมสมบูรณ์,ความงาม

 

ร่อวีย์ แปลว่า ผู้มีปัญญาและร่างกายสมบูรณ์

 

ริยาชฺ แปลว่า ทรัพย์สิน,ความอุดมสมบูรณ์

 

ซ่าบีรฺ แปลว่า ผู้มีความภูมิฐาน

 

ซุฟัรฺ แปลว่า ผู้มีกำลัง,ทะเล,ผู้เป็นนาย,ของกำนัล

 

ซ่ากีย์ แปลว่า ผู้มีความบริสุทธิ์,ผู้มีความดีอันล้นเหลือ

 

ซฺะมีรฺ แปลว่า เด็กที่มีรูปงาม

 

อัซฺฮัรฺ แปลว่า ผู้มีผิวกายผ่องใสผุดผ่อง

 

ซะวีรฺ แปลว่า ผู้นำของกลุ่มชน

 

วะซีรฺ แปลว่า ผู้เป็นเสนาบดี

 

ซัจฺญ๊าด แปลว่า ผู้ก้มกราบเป็นอันมาก

 

มัจฺญ์ดี่ย์ แปลว่า ผู้มีความรุ่งโรจน์

 

อัดลี่ย์ แปลว่า ผู้มีความเป็นกลาง,ยุติธรรม

 

รุชดี่ย์ แปลว่า ผู้ได้รับทางนำ

 

ค็อยรี่ย์ แปลว่า ผู้มีความดี

 

อิกบาล แปลว่า ผู้มุ่งหน้า – การมุ่งหน้า

 

อิรช๊าดฺ แปลว่า การชี้แนะ

 

อะกีด แปลว่า แข็งแรง

 

อาฆอ แปลว่า เจ้านาย

 

อะนี แปลว่า อดทน

 

อะวัด แปลว่า ที่รัก

 

เอาฟา แปลว่า ที่สมบูรณ์

 

อะมาน แปลว่า ปลอดภัย

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อม ความหมาย

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่ออิสลาม เพราะๆ พร้อม ความหมาย

อะมาลี แปลว่า เป้าหมาย

 

อะนากี แปลว่า คนโปรดของฉัน

 

อาดีบ แปลว่า สุภาพ

 

อิคลาส แปลว่า ความในใจ

 

อิยาส แปลว่า ผู้ให้ความอุปถัมภ์

 

เอาฟา แปลว่า ที่ซื่อสัตย์

 

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่อ อิสลามเพราะๆ พร้อม ความหมาย ปี 2020

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่อ อิสลาม เพราะๆ พร้อม ความ หมาย

ชื่อ ลูก ชาย อิส ลาม ชื่อ อิสลาม เพราะๆ พร้อม ความ หมาย

อะวัด แปลว่า ที่รัก

 

ฟะฮัด แปลว่า เสือดาว

 

ฟาอิด แปลว่า ผู้มั่นคง

 

ยาซีด แปลว่า เพิ่มพูน

 

ชากิ้ล แปลว่า หล่อ

 

ฮาซิฟ แปลว่า ฉลาด

 

ฮามีม แปลว่า เพื่อนสนิท

 

ที่มา : 1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

100 ชื่อเล่นลูกชาย พยางค์เดียว เพราะๆ เท่ๆ เรียกง่าย ติดหู ปี 2020

200 ชื่อเล่นจากต้นไม้ ผลไม้ และดอกไม้ ได้ทั้งลูกชายและลูกสาว ปี 2020

10 ความเชื่อเรื่องการแต่งงานของไทย รู้ไว้ไม่เสียหาย ความเชื่อของไทย

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner