ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วม the Asian Mum Insights และ the Asian Dad Insights ได้ที่นี่

the Asian Mum Insights และ the Asian Dad Insights ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “Insights Panel” บริหารจัดการโดย theAsianparent Insights ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ทิคเคิลด์ มีเดีย จำกัด

การลงทะเบียนและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

ในการสมัครเป็นสมาชิกของ Insights Panel คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน คุณจะต้องเริ่มลงทะเบียนโดยการกรอกแบบสำรวจข้อมูลส่วนตัวสั้นๆ เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ อีเมล และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนสมาชิกได้ตลอดเวลา โดยส่งอีเมล มายัง [email protected]

ห้ามมิให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกลุ่มหลายครั้งโดยใช้ข้อมูลแตกต่างกัน สมาชิกหนึ่งท่านสามารถทำการลงทะเบียนสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ห้ามมิให้ใช้ชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมลปลอมหรือที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ในการสร้างหรือใช้บัญชีสมาชิก และห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

สมาชิกของกลุ่มเป็นเพียงบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เข้าดูและใช้ข้อมูลต่างๆ ของ theAsianparent การเข้าดูและใช้ข้อมูลต่างๆ โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากสมาชิกในกลุ่ม ถือเป็นการละเมิดข้อกำหนดเงื่อนไข และอาจถูกพิจารณาเพิกถอนสมาชิกภาพได้

theAsianparent Insights ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือเพิกถอนการเป็นสมาชิกของกลุ่ม หากพบว่าสมาชิกรายใดละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ ข้างต้น หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่กำหนดไว้ในการเป็นสมาชิก

รางวัลตอบแทน: การจับรางวัลชิงโชค

theAsianparent Insights จะให้รางวัลตอบแทนสมาชิกกลุ่มสำหรับการกรอกแบบสำรวจ กล่าวคือ ผู้ที่กรอกแบบสำรวจจะได้รับรางวัลตอบแทนโดยการมีสิทธิเข้าร่วมการจับรางวัลชิงโชค ซึ่งทำให้สมาชิกดังกล่าวมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษและของรางวัลต่างๆ  ทุกครั้งที่คุณทำแบบสำรวจ ชื่อของคุณจะถูกนำไปเข้าร่วมในการจับรางวัลชิงโชคต่างๆ  สำหรับรายละเอียดของรางวัลจูงใจ กรุณาคลิกที่นี่

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของ Insights Panel ได้ทุกเวลา โดยส่งอีเมลหัวข้อ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” มายัง [email protected]

เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกหรือระงับการเข้าใช้งานของสมาชิกทั้งหมดหรือบางส่วน การยกเลิกสมาชิกภาพอาจเกิดจากการไม่ได้ใช้งานบัญชีสมาชิกเป็นระยะเวลา 6 เดือน (กล่าวคือคุณไม่ได้มีการตอบกลับคำเชิญในการกรอกแบบสำรวจเป็นระยะเวลา 6 เดือน) หรือการละเมิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ที่คุณให้ไว้จะถูกรักษาไว้เป็นความลับ และจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยเท่านั้น ข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้  เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ คำตอบของคุณจะถูกนำไปรวมกับคำตอบของสมาชิกท่านอื่นที่ได้ทำการตอบแบบสำรวจเดียวกัน เราจะดูผลลัพธ์ในภาพรวมเท่านั้นและจะไม่มีการสืบข้อมูลย้อนกลับไปยังสมาชิกรายบุคคล

เราจะไม่ส่งที่อยู่อีเมลของคุณไปให้บุคคลภายนอก นอกเสียจากจะได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดเจนจากคุณก่อน ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับอีเมลขยะใดๆ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Insights Panel

ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Insights Panel คุณตกลงยินยอมให้เราส่งอีเมลถึงคุณเพื่อเชิญให้ร่วมตอบแบบสำรวจ หรือเพื่อแจ้งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกลุ่มที่คุณได้เข้าร่วม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาคลิกที่นี่

ข้อจำกัดความรับผิด

theAsianparent Insights ไม่ขอรับผิดชอบไม่ว่าโดยประการใดสำหรับการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการรับ ครอบครอง และ/หรือ การใช้สินค้าหรือของรางวัลที่ได้รับ

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า หาคุณยังคงใช้งาน Insights Panel ต่อไป ให้ถือว่าคุณตกลงยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การที่คุณได้อ่านรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ และทำการสมัครลงทะเบียน ถือว่าคุณได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดข้างต้น กรุณาอ่าน คำถามที่พบบ่อย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Insights Team

app info
get app banner