5 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม ทำอย่างไร ให้ลูกเป็นคนน่ารัก

5 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม ทำอย่างไร ให้ลูกเป็นคนน่ารัก

"ธรรมะ" ก็เปรียบเสมือนกับ เกราะป้องกันหรือภูมิคุ้มกันให้กับลูก คุณพ่อคุณแม่คงไม่อยากให้ลูกๆของเราเป็นคนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะ การมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ลูกๆควรที่จะมีภูมิคุ้มกันอันตรายที่มีอยู่รอบตัว ไม่ง่ายต่อการถูกล่อลวงไปในทางที่ผิด ขณะเดียวกันก็ต้องรู้จักใฝ่รู้เรียนรู้สิ่งดีงามให้แก่คุณภาพชีวิต แต่การปลูกฝังคำสอนจะเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับพวกเขาหรือเปล่า แล้วเราควรที่จะเริ่มสอนให้ลูกมีจิตใจดีได้อย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ

5 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม ทำอย่างไร ให้ลูกเป็นคนน่ารัก

พ่อ แม่ ทุกคน ล้วนอยากให้ลูกเป็นคนดี ทั้งนั้น แต่การที่ลูกจะเป็นคนดีได้นั้น มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างเดียว ความดี จิตใจที่ดี เกิดขึ้นจากหลายอย่าง หลากประเด็น ไม่ว่าจะเป็น สภาพแวดล้อม หรือ คุณพ่อ คุณแม่ด้วย วันนี้เราจะมา พูดกันถึง 5 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

สอนธรรมะให้ลูก

1. ผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุข

เด็กทุกคนเติบโต มาจากการเป็นผู้รับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำนม อาหาร ความรัก และ ความอบอุ่น บทเรียนนี้คือบทเรียนแรก ที่เราควรจะสอนลูก รู้จักการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และ การให้ไม่ได้หมายถึงการให้เพียง เพื่อตอบแทน หรือ ทำตามหน้าที่เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การสอนลูก ให้มีจิตใจดีในสมัยก่อนจึงนิยมพาเด็ก ไปทำบุญตักบาตร ตั้งแต่ยังเล็ก การถวายของให้ พระถือว่าเป็นบุญ แต่บุญไม่ได้จำกัด อยู่แค่นั้น ให้ของแก่ผู้อื่น โดยเฉพาะคนที่ยากลำบาก ก็ถือว่าเป็นบุญเช่นกัน ลูกๆ สามารถทำบุญ ได้ด้วยการสละของเล่น ให้แก่เด็กยากจนหรือเด็กด้อย โอกาสในเมือง และในชนบท หรือให้เงินช่วยคนพิการหรือสัตว์ยากไร้เป็นต้น

2. โลกสวยด้วยน้ำใจ

5 วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

5วิธีสอนลูกใ ห้มีจิตใจดีงาม

สอนให้เขารู้ว่า จะให้อะไร ราคาเท่าไร ไม่สำคัญเท่ากับน้ำใจที่คิดจะให้ พ่อแม่จะช่วยลูก ได้มากหากสอนให้ตระหนักว่า แม้เขาจะมี กำลังน้อย เงินไม่มาก แต่เขาก็ สามารถทำบุญ และ ได้บุญเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ หากเรามีน้ำใจ คุณค่าของคน มิได้อยู่ที่วัยหรือชื่อเสียงเงินทอง แต่อยู่ที่คุณภาพทางใจต่างหาก พวกเขาสามารถเสียสละ เพื่อส่วนรวมได้โดยอาจจะเริ่มสอนลูก ให้มีจิตใจดีจากการช่วยเหลืองานบ้าน งานที่โรงเรียน ช่วยเก็บขยะ หรือ ถือของให้คนแก่เป็นต้น

3. อยู่อย่างไม่เบียดเบียน

5วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

5วิธีสอนลูกให้มี จิตใจดีงาม

การช่วยเหลือผู้อื่น ต้องเริ่มจากการไม่สร้าง ความเดือดร้อน ให้กับคนอื่น หรือ เอาเปรียบส่วนรวม ยกตัวอย่างเช่น การไม่ฆ่าหรือทำร้ายสัตว์ การลักขโมยหรือฉ้อโกงเป็นต้น พ่อแม่ที่สอนลูก ให้ไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ว่าบุคคลหรือส่วนรวมก็เท่ากับ การสร้างรั้วป้องกัน ไม่ให้ความเดือดเนื้อร้อนใจเข้ามาใกล้ตัว ความชะล่าใจเพียงเล็กน้อย อาจจะจำไปสู่ความผิดพลาดอันยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้นพ่อแม่ จึงไม่ควรที่จะนิ่งดูดายหากลูกขโมยปากกาของเพื่อน ลอกการบ้าน ลอกข้อสอบหรือ ฆ่ามดบี้ไส้เดือน เป็นต้น

4. ทำบุญที่ใจ

5วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

5วิธีสอนลูกให้ มีจิตใจดีงาม

คนเราสามารถ ทำบุญได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือ บนท้องถนน ไม่เกี่ยวกับว่าจะ มีเงิน หรือ ไม่มีเงิน แค่อยู่เฉยๆแล้วทำใจให้สงบถูกต้องจนเกิดความรู้สึกดีๆก็ถือว่าทำบุญแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ยินดีเมื่อเห็นคนอื่นได้ดี ไม่อิจฉาริษยา ไม่ค่อนแคะคนอื่นว่าอยากดัง การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน การสอนให้ลูกชื่นชมคนดีคือการสร้างนิสัยใฝ่ดีขึ้นมาในตัวเด็ก

การทำบุญที่ใจคือ การทำใจให้เป็น กุศล และ มีความสุข ตรงกันข้ามหากมี ความอิจฉา ที่คนอื่นทำได้ดีกว่าตน ก็จะทำให้จิตใจเร่าร้อนและเครียดง่าย ดังนั้นถ้าอยากให้ลูกมีสุขภาพใจที่สมบูรณ์ พ่อแม่ควรที่จะสอนให้ลูกรู้จักฝึกจิตใจให้มีภูมิคุ้มกันความทุกข์ และฉลาดที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆที่มากระทบจิตใจด้วย

5. ฝึกจิตใจให้สงบเบาสบาย

5วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

5วิธีสอนลู กให้มีจิตใจดีงาม

ข้อนี้เปรียบเสมือนกับการฝึกสมาธิให้กับลูก ฝึกให้ลูกหายใจเข้า-ออก ช้าๆ สัก 4 – 5 ครั้งเป็นอย่างน้อยทุกเช้า ถ้าพ่อแม่สามารถทำร่วมกันกับลูกได้ก็จะดีมาก การฝึกจิตใจนี้จะช่วยให้ลูกใจสงบง่าย สามารถดับความโกรธความเร่าร้อนได้ดี แล้วถ้าหากสามารถฝึกลูกๆให้สวดมนต์ไหว้พระได้อย่างง่ายๆ โดยการกล่าวนะโม 3 จบ และกล่าวด้วยไตรสรณคมน์ (เริ่มต้นด้วยพุทธัง สะระณัง คัจฉามิ 3 จบ) และแนะนำให้ลูกกราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 3 ครั้ง เพื่อระลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูบาอาจารย์ พร้อมทำใจให้สงบก่อนเข้านอน หากลูกยังเล็ก พ่อแม่สามารถที่จะสอนให้ลูกรดน้ำต้นไม้หรือเลี้ยงสัตว์พร้อมกันนั้นก็สอนให้ลูกรู้จักแผ่เมตตาแล้วพูดว่า ขอให้ต้นไม้และสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขและพ้นทุกข์ หากทำได้เช้าเย็น ลูกๆของเราก็จะเปี่ยมไปด้วยความเมตตา

6. อบรมจิตให้คิดชอบ

5วิธีสอนลูกให้มีจิตใจดีงาม

5วิธีสอนลูกให้มีจิ ตใจดีงาม

หลังจากฝึกใจให้สงบแล้ว ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นควรฝึกใจให้มีปัญญาด้วยคือ คิดถูกคิดชอบ เมื่อประสบกับสิ่งใดก็ตาม ก็เอาความถูกต้องเป็นหลัก แม้ไม่ถูกใจแต่ก็ต้องรับฟังเพื่อมาใคร่ครวญว่าที่เขาพูดนั้นถูกต้องไหม การคิดถูกคิดชอบต้องอาศัยการฟังและอ่านสิ่งที่มีประโยชน์ พ่อแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม ได้ฟังสิ่งที่เป็นคติธรรมของชีวิต เช่น แนะนำหนังสือที่ดี หรือรายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์ นอกจากนั้นเวลาดูโทรทัศน์หรือสื่อต่างๆ พ่อแม่ควรที่จะอยู่เป็นเพื่อนเพื่อคอยช่วยแนะนำสิ่งที่ดีมีประโยชน์ให้กับลูกด้วย

การสอนลูกให้มีจิตใจที่สะอาด สว่าง และสงบจะสามารถนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริง ไม่มีอะไรจะสำคัญสำหรับมนุษย์มากไปกว่าสิ่งนี้ พ่อแม่พร้อมให้อะไรมากมายแก่ลูก เช่น เงิน บ้าน ที่ดิน แต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ การสอนลูกให้เป็นคนดี รู้จักบุญ และมีชีวิตที่เปี่ยมบุญ มรดกใดเล่าจะสำคัญไปกว่าการที่พ่อแม่ให้ความรู้และสอนให้ลูกรู้จักทำความดี

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งานฟรี เพื่อติดตามพัฒนาการทารกตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนุบสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง

ขอบคุณที่มา: http://www.visalo.org

บทความอื่นที่สัมพันธ์กัน:

IDOL ดีๆ หาให้ลูกได้

สอนลูกให้รู้จักใช้เงิน

ฝันเห็นเต่า แปลว่าอะไร? ทำนายฝันเห็นเต่า ฝันเห็นเต่ายักษ์ ฝันเห็นเต่าคู่?

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Muninth

app info
get app banner