ตั้งชื่อลูกให้เฮง อย่างไรดีให้เป็นมงคลตามหลัก นามศาสตร์

ตั้งชื่อลูกให้เฮง อย่างไรดีให้เป็นมงคลตามหลัก นามศาสตร์

การตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคลจะตั้งอย่างไรดี พ่อแม่หลายคนก็อยากได้ชื่อที่ทั้งน่ารัก ทันยุคสมัย และที่สำคัญคือถูกต้องตามหลักการเป็นชื่อมงคล โดยเฉพาะในความเชื่อคนไทย ซึ่งถ้ามีใครทักว่าชื่อของลูกคุณผิดหลักอย่างนั้นอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ไม่สบายใจอีก ต้องมาเปลี่ยนกันหลายรอบให้วุ่นวายในภายหลัง เอาอย่างนี้ละกันครับ ผมขอให้หลักการคร่าว ๆ ในการตั้งชื่อลูก รวมทั้งชื่อคุณด้วย (สำหรับท่านที่ไม่พอใจชื่อของตัวเอง) จะได้ไม่ต้องคาใจให้มากมายนัก

ตั้งชื่อลูกให้เฮง อย่างไรดีให้เป็นมงคลตามหลัก นามศาสตร์

การตั้งชื่อลูกเป็นศาสตร์ ชนิดหนึ่งที่คุณพ่อคุณปม่บางท่านอาจจะให้ความสนใจ วันนี้เราจึง นำวิธีการ ตั้งชื่อลูกให้เฮง มาให้อ่านกันดูว่า ทำอย่างไร ชีวิตลูกออกมาดี เฮงๆ เป็นมงคล โชคดี ลูกเป็นเด็กดี ไปดูกันเลย

การตั้งชื่อลูก, ชื่อ, มงคล

นามศาสตร์และการตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล

1. คนไทยส่วนมากนับถือศาสนาพุทธและยึดหลักทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน

งั้นผมขออ้างเอาหลักทางพุทธศาสนามาเกี่ยวโยงกับการตั้งชื่อเป็นข้อแรกเลย สำหรับพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับกฎของการกระทำ หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า  “กฎแห่งกรรม”  เป็นหลักใหญ่ในผลต่าง ๆ ที่กระทบกับชีวิตของแต่ละคนมากที่สุด  การที่คนแต่ละคนถูกส่งให้ไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงดาวดวงไหนนั้น ล้วนมีเหตุมาจากกรรมที่คุณเองนั่นแหละทำเอาไว้ไม่ว่าจะดีหรือร้าย

ตั้งชื่อลูกให้เฮง

ตั้งชื่อลู กให้เฮง

ส่วนของดาวนั้นเป็นปลายเหตุให้ท่านโหราจารย์ในอดีตเก็บบันทึกข้อมูลและเอามาทำนายทายทักกันภายหลัง  ซึ่งตามตำราท่านว่า ทุก ๆ สิ่งในจักรวาลถูกควบคุมโดยอิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ กัน ไม่เว้นแม้กระทั่งตัวอักษรที่เราใช้กันและเอามาตั้งชื่อด้วย  แล้วที่ผมเกริ่นมาซะยืดยาวในข้อแรกนี้ต้องการจะบอกเพียงว่า

ยังไงก็ตาม จะโดนตั้งชื่อให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวดวงไหนไม่สำคัญเท่ากับการกระทำของคุณ  แม้ว่าจะตั้งให้ดีแค่ไหน  ถ้าการกระทำปัจจุบันไม่ดี  ก็ต้องโดนจับโยนไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวที่ให้ผลร้ายไม่วิธีการใดวิธีการหนึ่งอยู่ดี

2. หลักโหราศาสตร์ในโลกนี้มีมากมายหลายศาสตร์

ตั้งชื่อลูกให้เฮง

ตั้ง ชื่อลูกให้เฮง

แต่ศาสตร์นึงที่เป็นแม่บทโหราศาสตร์ของไทย คือ “มหาทักษา” ซึ่งส่วนใหญ่โหราจารย์ยึดตามหลักของมหาทักษาก่อน แล้วค่อยใช้ศาสตร์อื่นมาประกอบการตั้งชื่อ  ถ้าคุณเอาชื่อไปตรวจสอบตามที่ต่าง ๆ อาจจะดีที่นี่

แต่อีกที่นึงบอกว่าไม่ค่อยเหมาะ  ก็ไม่ต้องตระหนกตกใจไป  เอาเป็นว่าถ้าโครงสร้างเสาหลักมั่นคงแข็งแรง  แล้วจะแต่งเติมบ้านยังไง  บางคนมองว่าสวย  แต่บางคนมองว่าเกะกะก็แล้วแต่ใครจะมองเถอะ  ให้บ้านอยู่คุ้มแดดคุ้มฝนได้  เจ้าของภูมิใจกับบ้านอยากอยู่ในบ้านนี้ก็พอครับ  ถ้าเอาทุกหลักการมาใช้คุณจะยุ่งยากมากในการประสมอักษรให้กลายเป็นภาษามนุษย์

ผมว่ายึดสัก 2 หลักก็พอ  คือมหาทักษา  กับเลขศาสตร์  ซึ่ง  2 หลักนี้คุณสามารถตั้งชื่อได้เองง่าย ๆ อาศัยเครื่องมือช่วยจากอินเตอร์เน็ตนิดหน่อยครับ

3. อักษรแต่ละตัวมีอิทธิพลต่างกัน

ตั้งชื่อลูกให้เฮง

ตั้งชื่อลูกใ ห้เฮง

สำหรับชายและหญิงก็มีอิทธิพลต่างกันออกไปด้วย  ที่จะแนะนำนี้ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ใช่ทั้งหมด  อักษรนำสามารถแตกต่างไปจากนี้ได้  ขอแค่ไม่ใช้อักษรที่เป็น “กาลกิณี” เป็นพอครับ

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  ศ, ษ, ส, ห, ฬ, อ, ฮ

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  ย, ร, ล, ว, ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

ผู้ที่เกิดวันจันทร์

ตั้งชื่อลูกให้เฮง

ตั้ งชื่อลูกให้เฮง

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  สระทั้งหมด

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  ศ, ษ, ส, ห, ฬ, อ, ฮ

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  ด, ต, ถ, ท, ธ, น

ผู้ที่เกิดวันอังคาร

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  ก, ข, ค, ฆ, ง

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  สระทั้งหมด

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางวัน

ตั้งชื่อลูกให้เฮง

ตั้งชื่อลู กให้เฮง

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  ก, ข, ค, ฆ, ง

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  ย, ร, ล, ว, ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ

ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  ด, ต, ถ, ท, ธ, น

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  ก, ข, ค, ฆ, ง

ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  ด, ต, ถ, ท, ธ, น

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  สระทุกตัว

ผู้ที่เกิดวันศุกร์

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  ย, ร, ล, ว, ฤ, ฤๅ, ฦ, ฦๅ

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  บ, ป, ผ, ฝ, พ, ฟ, ภ, ม

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ

ผู้ที่เกิดวันเสาร์

อักษรที่เป็นกาลกิณี คือ  ฎ, ฏ, ฐ, ฑ, ฒ, ณ

อักษรนำหน้าสำหรับชาย คือ  จ, ฉ, ช, ซ, ฌ, ญ

อักษรนำหน้าสำหรับหญิง คือ  ศ, ษ, ส, ห, ฬ, อ, ฮ

4. คราวนี้ก็เชิญเอาตัวอักษรมาประสมเป็นคำตามอัธยาศัยครับ  เปิดพจนานุกรมหาความหมายดี ๆ  จะให้ความหมายเลิศเลอแค่ไหนก็เลือกเอา  แต่บอกไว้นิดนึงว่าถ้าความหมายฟังดูวิเศษเกินไปตอนลูกของคุณแนะนำตัว  แทนที่จะภูมิใจ  อาจกลับกลายเป็นอายเพื่อนเอาก็ได้นะ  เมื่อได้ชื่อแล้ว คุณก็เริ่มค้นหาเวปไซต์ทำนายชื่อ  ใส่วันเกิดกับชื่อที่ตั้งไว้  สมัยนี้เวปไซต์ส่วนใหญ่จะคำนวนหลักเลขศาสตร์มาให้แล้ว  ง่ายกว่าเดินไปร้านสะดวกซื้อซะอีก  เลขที่แนะนำให้ใช้เมื่อคำนวณออกมา คือ 5, 9, 14, 15, 24, 36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 63, 65, 69, 90, 92, 95, 96, 99, 104, 105 แค่นี้พอนะครับ  ให้ไล่หมดลูกคงโตก่อนจะได้ชื่อ  หลังจากนี้เอามาบวกกับนามสกุล  ดูว่าพอใจหรือยัง ไม่พอใจก็เลือกจนพอใจครับ

5. พอใจแล้วใช่มั้ยครับ  นั่งลงทำใจร่ม ๆ  ฟังสรุปครับ  เมื่อเลือกชื่อนี้แล้วก็อย่าหวั่นไหวถ้าใครทักอีกว่าต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้  ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งชื่ออีกมากผมเขียนให้คุณอ่านไม่หมดหรอก  อีกอย่างนึงถ้าอยากให้ได้ชื่อที่ดีที่สุด  ลูกของคุณจะได้ชื่อพิสดารจนคุณเองก็ไม่รู้ความหมายของชื่อนั้น  ตามที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้น “กรรม” เป็นสิ่งสำคัญที่สุด  ต่อให้ชื่อดีแต่กรรมเดิมไม่ดียังไงก็หนีไม่พ้น  ในทางกลับกันถึงชื่อจะไม่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่กรรมเดิมดีก็รับรองว่าไม่ตกอับ  แค่ให้ชื่อที่ตั้งมาฟังแล้วภูมิใจไม่อายใคร  ประกอบกับสอนให้ลูกของคุณตั้งอยู่บนการปฏิบัติที่ดีกับคนอื่น  รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักระลึกบุญคุณคนที่ควรระลึก  สร้างกรรมใหม่ที่ดีอยู่เสมอ  ยังไงก็ตามรับรองได้เลยว่าดีกว่าพลิกแผ่นดินเฟ้นหาชื่อแน่นอน  ถ้าเทียบค่าในทางคณิตศาสตร์ให้คำนวนออกมาเป็นตัวเลข  ผมให้อิทธิพลจากชื่อมีผลกับชีวิตอย่างมากสุด  30%  ในขณะที่อิทธิพลจากกรรม  100% จะตีลังกาบวกลบคูณหารยังไงก็เทียบกันไม่ได้ครับ

“เสขะ”
สมาชิกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

บทความแนะนำ:

คิดก่อนตั้งชื่อลูก

มาดูดวงกันขำ ๆ

วิตามินและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

เสขะ

app info
get app banner