รวม 100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

รวม 100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

รวม 100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ในปี 2020 มาให้ทุกคนแล้วค่ะ ใครไม่รู้จะตั้งชื่อลูกสาวยังไง วันนี้ มาดูกันเถอะค่ะ

รวม 100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

 

ถึงแม้จะปี 2020 แล้วแต่เรื่องความมงคลก็ยังไม่ไปไหน โดยเฉพาะ ในเรื่องของชื่อ เพราะชื่อจริงของลูกนั้นจะติดกับเขาตลอดไป หาก ไม่ได้มีแผนที่จะเปลี่ยนชื่อวันนี้ เรา รวม 100 ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ในปี 2020 มาให้ทุกคนแล้วค่ะ 

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

 

ชื่อจริงลูกสาว ความหมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

กชนิภา แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

ชนัญชิดา แปลว่า ผู้ชนะคนอื่น

เปรมยุดา แปลว่า ผู้ประกอบด้วยความรัก

ชุติมณฑน์ แปลว่า มีความรุ่งเรืองเป็นเครื่องประดับ

จิตรลดา แปลว่า เป็นศูนย์รวมแห่งพันธุ์ไม้ทิพย์

พริมา แปลว่า ประเสริฐ ดีเยี่ยม

กรองแก้ว แปลว่า ถักทอด้วยเพชรพลอย, คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง

กุลกัลยา แปลว่า หญิงสาวผู้เกิดในตระกูลดี

อาทิมา  แปลว่า ลูกสาวคนแรก

ธนิยา แปลว่า ปรารถนาในทรัพย์

 

ชญาภา แปลว่า ผู้มีราศีแห่งชัยชนะ

เครือวัลย์ แปลว่า เถาวัลย์, สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์

เบญญาพร แปลว่า ฉลาดด้วยความดี

เขมิกา แปลว่า มีความเกษมสันต์

ดารินทร์ แปลว่า ดวงดาวอันยิ่งใหญ่ ยอดดารา

ปาริมา แปลว่า ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ

ไปรยา แปลว่า ผู้เป็นที่รัก

ขจี แปลว่า งามสดใส

นารา แปลว่า รัศมีรุ่งเรือง

ลลิตา แปลว่า สวย มีเสน่ห์

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

รุจิราพร แปลว่า รุ่งเรืองด้วยความประเสริฐ

สรัลพร แปลว่า ผู้ซื่อตรงอย่างประเสริฐ

วิมลิน แปลว่า ผู้ปราศจากมลทิน

ภัคธีมา แปลว่า ผู้ฉลาดในสิ่งที่เป็นมงคล

กวินทิพย์ แปลว่า ดีงามเหมือนสิ่งพิมพ์

กัลย์กมล แปลว่า ผู้มีความสามารถเป็นหัวใจ

จริยา แปลว่า กริยาเพียบพร้อม

จิตรเลขา แปลว่า รูปภาพงามยิ่ง

ชัญญานุช แปลว่า หญิงสาวผู้ประเสริฐ

ญาตาวี แปลว่า ผู้มีความรู้

ชื่อจริง ลูกสาว ความ หมาย ดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

บุณยานุช แปลว่า สาวผู้มีโชควาสนา

พรนัชชา แปลว่า สายน้ำที่ประเสริฐ

ปรางทิพย์ แปลว่า แก้มงาม

มณฑิตา แปลว่า ประดับตกแต่งแล้ว

มุกตาภา แปลว่า แสงแห่งไข่มุก

อัมพิกา แปลว่า น้ำนมที่ให้ชีวิต

รุจิภา แปลว่า มีความงาม มีความพอใจ

สิรินดา แปลว่า ผู้น้อมไปในสิริมงคล

กัญญาวีร์ แปลว่า หญิงสาวผู้กล้าหาญ

มะลิซ้อน แปลว่า ดอกมะลิชนิดหนึ่งกลิ่นหอม

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

เพ็ญพิชชา แปลว่า เต็มไปด้วยความรู้ 

เพียงขวัญ แปลว่า มีขวัญเพียงพอ

อารดี แปลว่า การงดเว้นจากความชั่ว ความยินดียิ่ง

อารตี แปลว่า งดเว้นจากความชั่ว

อารยา แปลว่า ผู้ประเสริฐ

อารียา แปลว่า เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

วินิทรา แปลว่า ตื่นเสมอ ขยัน

วินิธา แปลว่า ฝังใจ จดจำเก่ง

วินิมัย แปลว่า แลกเปลี่ยน

มายาวี แปลว่า ผู้มีอำนาจกุมจิตใจผู้อื่น

 

ปีตมณี แปลว่า มณีสีเหลือง บุษราคัม

ยมลพร แปลว่า คู่ที่ประเสริฐ

นิดานุช แปลว่า หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม

นิตย์รดี แปลว่า มีความยินดีเป็นนิจ มีความสุขเสมอ

นิตยลัภย์ แปลว่า มีลาภเป็นนิตย์

คะนึงนิตย์ แปลว่า คิดทบทวนอยู่ตลอด

คัดนางค์ แปลว่า ท้องฟ้า

คัทลียา แปลว่า กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง

คันธนีรา แปลว่า น้ำหอม

บุณยวีร์ แปลว่า ดีและกล้าหาญ

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมาย ดี เพราะๆ ยิ่งตั้ง ยิ่งมงคล ปี 2020

กัลยาณธรรม แปลว่า ธรรมอันดี

กัลยาณี แปลว่า หญิงผู้มีความงาม

กาญจนา แปลว่า ทอง

กาญจนาพร แปลว่า ทองอันบริสุทธิ์

กาญจนาภา แปลว่า แสงทอง

กาญจนาวดี แปลว่า หญิงที่มีค่าควรยกย่อง

ขวัญตา แปลว่า มิ่งขวัญตา

ขวัญทิพย์ แปลว่า มีจิตวิญญาณมิ่งมงคลเป็นของดีวิเศษ

ขวัญเนตร แปลว่า มิ่งขวัญดวงตา

ขวัญพร แปลว่า มิ่งขวัญประเสริฐ

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่ง ตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

ชื่อ จริง ลูกสาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่ง ตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

ฐิติวรรณ แปลว่า ผิวพรรณที่ดี

ฐิรญา แปลว่า มีความรู้ยั่งยืน

ฑิมพิกา แปลว่า ไพลน้ำ ฟองน้ำ

ฑุลิกา แปลว่า นกกางเขน

ณฐิตา แปลว่า ดำรงอยู่ด้วยความรู้

วริมน แปลว่า เลิศ

วริยงค์ แปลว่า ผู้มีอวัยวะร่างกายประเสริฐ

วริยา แปลว่า ผู้ประเสริฐกว่าคนอื่น ผู้ที่ควรเลือก

วรีรัตน์ แปลว่า แก้วเปรียบแม่น้ำ

วรีวรรณ แปลว่า ผิวพรรณเปรียบดั่งแก้ว

ชื่อ จริง ลูก สาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่ง ตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

ชื่อ จริง ลูก สาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่ง ตั้ง ยิ่ง มงคล ปี 2020

วิไลพร แปลว่า งามและประเสริฐ

วิไลรัตน์ แปลว่า งามอย่างมีค่า

วิไลวรรณ แปลว่า ผิวงาม

วีณาพร แปลว่า เสียงอันไพเราะของพิณ

วีธรา แปลว่า ฟ้ากระจ่าง บริสุทธิ์

วีรดา แปลว่า ความกล้าหาญ

วีรปริยา แปลว่า เป็นที่รักของผู้กล้าหาญ

วีรภัทรา แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ

รุจิรดา แปลว่า ยินดีแล้วในความรุ่งเรือง ชอบความรุ่งเรือง

รุจิรัตน์ แปลว่า งามอย่างประเสริฐ

มนัญชยา แปลว่า ผู้ชนะใจ

มยุรฉัตร แปลว่า หางนกยูง

ชื่อ จริง ลูก สาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่ง ตั้ง ยิ่ง มง คล ปี 2020

ชื่อ จริง ลูก สาว ความ หมายดี เพราะๆ ยิ่ง ตั้ง ยิ่ง มง คล ปี 2020

จตุพร แปลว่า พรสี่ คือจตุรพิธพร

จรณา แปลว่า ดำเนินไปข้างหน้า ความประพฤติ

จรรย์ธร แปลว่า มีความประพฤติดี

นันทิชา แปลว่า เกิดมาเพื่อความสุข เกิดมาเพื่อความเพลิดเพลิน

นันทิตา แปลว่า เพลิดเพลิน มีความสุข

โชษิตา แปลว่า ความสุข ความบันเทิง สตรี

ญาณิศา แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความรู้

นิษฐา แปลว่า สำเร็จ สมบูรณ์ จุดหมายปลายทาง

นิสิตา แปลว่า นิสิตหญิง

นีร แปลว่า น้ำ

แม่จ๋า..มาสนุกกับฟีเจอร์ ตั้งชื่อลูกความหมายดี ชื่อลูกความหมายเป็นมงคล ในแอปพลิเคชั่น theAsianparent ได้แล้ววันนี้ คลิกเลย!!

แอปตั้งชื่อลูก

Source : google

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

200 ชื่อเล่นจากตัวการ์ตูน ได้ทั้งลูกชาย ลูกสาว น่ารัก เท่ ปี 2020

300 ชื่อเท่ๆ 2020 เปลี่ยนชื่อทั้งลูกชาย ทั้งลูกสาว ให้เท่ที่สุดเลยแม่

500 ชื่อจริง ชื่อเล่น ลูกชาย 2020 ชื่อลูกชายสุดฮิต เท่ๆ ตั้งให้ลูกชาย

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner