แม่จ๋าอยากรู้ จะรู้เพศลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน!

แม่จ๋าอยากรู้ จะรู้เพศลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน!

การตั้งครรภ์ เป็นการเดินทางที่ยาวนาน โดยแต่ละไตรมาสนั้นสำคัญ แม่จ๋าอยากรู้ จะรู้เพศลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน! มาดูกัน

แม่จ๋าอยากรู้ จะรู้เพศลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน!

 

การตั้งครรภ์ เป็นการเดินทางที่ยาวนาน โดยแต่ละไตรมาสนั้นสำคัญ เพราะจะบ่งบอกถึงว่าลูกจะเป็นอย่างไร เชื่อว่าสำหรับท้องแรกแม่ๆหลายคนคงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับลูกในครรภ์และตัวเธอเอง โดยสิ่งสำคัญเลยก็คือ ลูกในครรภ์จะเป็นเพศไหน วันนี้มาหาคำตอบกัน แม่จ๋าอยากรู้ จะรู้เพศลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือนมาหาคำตอบกัน!

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือนมาหาคำตอบกัน!

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือนมาหาคำตอบกัน!

แม่จ๋าอยากรู้ จะ รู้เพศลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือนมาหาคำตอบกัน!

 

การทำอัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) คือ คลื่นเสียงความถี่สูงที่มากกว่า 20,000 Hz ใช้หลักการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงออกไปจากหัวตรวจ คลื่นเสียงจะกระทบกับเนื้อเยื่อ ซึ่งมีความสามารถในการผ่านและสะท้อนกลับไม่เท่ากัน หัวตรวจที่รับสัญญาณคลื่นเสียงสะท้อนกลับระดับต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงความหนาแน่น และระดับความลึกของเนื้อเยื่อนั้นนำสัญญาณที่ได้รับมาประมวลผลและสร้างเป็นภาพขึ้นมา

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มาหาคำตอบกัน!

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มาหาคำตอบกัน!

โดยการทำ อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เพื่อระบุเพศทารกจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงอายุครรภ์ประมาณ 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือนขึ้นไป แต่จริงๆแล้ว เราสามารถดูเพศได้ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ หรือ 3 เดือน ขึ้นไป โดยความแม่นยำของเพศนั้น อาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้บ้าง เพราะการตรวจอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูก อาจไปเจอตอนที่ทารกในครรภ์พลิกตัว ไขว้ขา หรือ การหันหลัง แต่การอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูก ก็แม่นยำมากกว่าคาดเดา หรือ ทำนายเพศ

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มาหา คำตอบกัน!

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มาหา คำตอบกัน!

รวมถึงการทำ อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) ไม่ใช่เพียงแค่ตรวจสอบดูเพศของทารก แต่รวมไปถึงสแกนตรวจความผิดปกติของโครงสร้างของร่างกายทารกในครรภ์และโครงสร้างหลัก ได้แก่ ดูรก สายสะดือ น้ำคร่ำ กระโหลดศรีษะ เนื้อสมอง แขน ขา ช่องอก เนื้อปอด หัวใจ ผนังหน้าห้อง และอวัยวะหลักภายในช่องท้อง จากภาพอัลตร้าซาวด์จะเห็นขนาดของทารกในครรภ์ ช่วยยืนยันอายุครรภ์ได้ ซึ่งทำให้กำหนดวันคลอดได้ สำหรับการตรวจอัลตร้าซาวด์มีแบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มา หา คำ ตอบกัน!

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มา หา คำ ตอบกัน!

  1. การทำอัลตร้าซาวด์แบบ 2 มิติ ภาพที่ได้จะเป็นภาพ 2 มิติ ที่ได้เป็นภาพตัดขวางทีละภาพ ตามแนวคลื่นเสียงความถี่สูงที่ส่งออกไปในแนบระนาบ ซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นเพียงเงาดำ ๆ
  2. การทำอัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิติ การทำอัลตร้าซาวด์แบบ 3 มิตินั้น หัวตรวจจะทำการส่งคลื่นเสียงในลักษณะของหลายระนาบไปพร้อมกัน ทำให้เกิดการเก็บข้อมูลที่ติดต่อกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลของเครื่อง และทำการสร้างภาพออกมาเป็นภาพ 3 มิติ ที่จะสามารถมองเห็นความลึกของภาพได้เสมือนจริง และสามารถหมุนดูไปมาได้
  3. การทำอัลตร้าซาวด์แบบ 4 มิติ การทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ประเภทนี้ มีการประมวลผลที่ซับซ้อนขึ้น เครื่องจะทำการเก็บภาพ 3 มิติ แต่ละภาพ แล้วแสดงผลเรียงต่อกัน ทำให้เกิดเป็นภาพเคลื่อนไหว จึงสามารถเห็นภาพทารกเคลื่อนไหวอยู่ในครรภ์มารดาได้ ตลอดจนสามารถเห็นถึงกิริยาอาการที่ทารกกำลังทำในขณะที่ตรวจด้วย

 

ประโยชน์ของการอัลตร้าซาวด์ นอกจากอัลตร้าซาวด์ดูเพศลูก

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มา หา คำตอบกัน!

แม่จ๋า อยากรู้ จะ รู้เพศ ลูกตอนกี่เดือน แม่ๆจะ ดูเพศในครรภ์ได้ตอนกี่เดือน มา หา คำตอบกัน!

  1. การทำอัลตร้าซาวด์ช่วยให้คุณหมอสามารถกำหนดวันคลอดของคุณแม่ได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับคุณแม่ที่ไม่ทราบวันที่มีประจำเดือนวันสุดท้ายไม่ได้
  2. การทำอัลตร้าซาวด์ช่วยดูการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้ว่ามีภาวะการเจริญเติบโตช้าหรือไม่ ซึ่งจะสามารถตรวจได้ในไตรมาส 3
  3. การทำอัลตร้าซาวด์สามารถตรวจความผิดปกติของกระดูกทารในครรภ์ได้ว่า มีภาวะกระดูกบางผิดปกติ หรือเป็นคนแคระหรือไม่ เป็นต้น
  4. การทำอัลตร้าซาวด์สามารถทำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบได้ว่า ทารกในครรภ์เป็นฝาแฝดหรือไม่ ช่วยในการดูตำแหน่งของรกว่า อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย และรกต่ำหรือไม่
  5. การทำอัลตร้าซาวด์ช่วยในการตรวจวัดเสียงหัวใจของทารกในครรภ์ได้

Source : Metro

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

หนูน้อยกตัญญูรับบวชหน้าไฟ นำเงินมาเลี้ยงดูแม่ตาบอด ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

เผยเทคนิค หยุดน้ำตาเจ้าตัวเล็ก จบปัญหา ลูกร้องไห้ไม่หยุด พาพ่อแม่แฮปปี้

6 วิธีเปลี่ยนการดูแลสุขภาพของตัวเองให้เข้าสู่ยุค New Normal

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner