ลูกมีกี่ประเภท พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกมีกี่ประเภท

ลูกมีกี่ประเภท พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกมีกี่ประเภท

พ่อแม่ร้อยทั้งร้อยเมื่อคลอดลูกให้กำเนิดบุตรแล้วล้วนแต่อยากให้ลูกที่ออกมาเติบโตมาเป็นคนดี อยากได้ลูกดี ๆ มาเกิด ทดแทนคุณพ่อแม่ และสืบสกุลให้กับครอบครัวต่อไป

ลูกมีกี่ประเภท พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกมีกี่ประเภท

        ครอบครัว หมายถึง กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด อันประกอบด้วย บุคคลที่แต่งงานกัน บุตรผู้เป็นทายาท ปู่ย่า ตา ยาย ผู้มีอุปการะ และ บุคคลอื่นที่มารวมอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ ถูกสานสัมพันธ์ด้วยความรัก ความห่วงใย และบทบาทหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวในสังคมไทย ซึ่งส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ เป็นที่พึ่งทางใจ ความเชื่อเรื่องการมี ลูก จึงถูกอ้างอิงจากความเชื่อแบบพุทธนั้นเอง  ดังนั้นคำถามที่ว่า ลูกมีกี่ประเภท และ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกมีกี่ประเภทกันเเน่ มาหาคำตอบกันเลย

    ลูกมีกี่ประเภท และ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกมีกี่ประเภทกันเเน่ การมีลูกของครอบครัวหลังแต่งงาน คล้ายกับเป็นโซ่ทองคล้องใจ และเป็นส่วนหนึ่งที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตคู่ได้กลายเป็น “ครอบครัว” ที่สมบูรณ์ แต่ใช่ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะออกมาดีได้ดั่งใจไปซะทุกคน ลูกมีกี่ประเภท พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลูกมีกี่ประเภท ดี หรือ ไม่ดีอยู่ที่อะไรกันแน่ 

ลูกมีกี่ประเภท การมีลูกของครอบครัวหลังแต่งงาน คล้ายกับเป็นโซ่ทองคล้องใจ แต่ใช่ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะออกมาดีได้ดั่งใจไปซะทุกคน ลูกมีกี่ประเภท ดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร

ลูกมีกี่ประเภทดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร

ลูกมีกี่ประเภทดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร

ตามหลักของมงคลชีวิต 38 ประการ ในมงคลข้อที่ 12 ที่ เรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดา หรือ ปุตตะสังคะโห คำว่า “บุตร” มาจากคำว่า ปุตต แปลว่า ลูก มีความหมาย ๒ ประการคือ
1. ผู้ทำสกุลให้บริสุทธิ์
2. ผู้ยังหทัยของพ่อแม่ให้เต็มอิ่ม

ซึ่งคำว่า พุทธิ หมายถึง ความฉลาด ปัญญา หมายถึง ความรอบรู้ พุทธิปัญญา จึงหมายถึงความฉลาดอันเกิดจากการเรียนรู้และคิดได้

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถึงบุตร 3 ประเภท อันหมายถึงทั้งลูกชาย ลูกหญิง คือ

ลูกมีกี่ประเภท

ลูกมีกี่ประเภทดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร

1.อภิชาตบุตร คือ ลูกที่เกิดมาดีเลิศกว่าพ่อแม่ โดยยกพ่อแม่เป็นมาตรวัด เกิดมาเชิดชูวงศ์สกุล เกิดมาอุดหนุนค้ำจุนพ่อแม่ เป็นลูกที่ประเสริฐ ทำให้พ่อแม่ได้รับความสุขใจยิ่งนัก

2.อนุชาตบุตร คือ ลูกที่เกิดมาเสมอตัว คือ ไม่ดีไม่เลวกว่าพ่อแม่ ดีเสมอกับพ่อแม่ และไม่แย่ไปกว่าวงศ์สกุล ไม่ทำให้พ่อแม่อับอาย ไม่ทำให้วงศ์สกุลเสื่อมโทรม แต่ก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิม บุตรที่มี คุณสมบัติเสมอด้วย บิดา มารดา นั่นเอง

3.อวชาตบุตร ลูกประเภทนี้ เกิดมาเพื่อ ทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจอยู่ร่ำไป ตกต่ำถึงขีดสุด เกิดมาเป็นคนเลว ต่ำกว่าพ่อแม่ แม้พ่อแม่ประพฤติ  3  ตัวดีมีศีลธรรมแต่ลูกก็กลับเป็นคนไม่ดี ไม่สามารถฉุดรั้งให้ดีได้ ทำตัวเป็นปัญหาของครอบครัวและสังคม ลูกเช่นนี้ไม่มีใครอยากได้ดีอยากมี ไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดมา เป็นบุตรที่มีคุณสมบัติตํ่ากว่า บิดา มารดา นั่นเอง

 

ลูกมีกี่ประเภท

ลูกมีกี่ประเภทดีหรือไม่ดีอยู่ที่อะไร

อยากให้ลูกดีๆ มาเกิดควรทำอย่างไร

พ่อแม่ที่ได้ลูกประเภทที่  1  มาเกิดเป็นยอดปรารถนาคงสุขใจไม่น้อย หรือ ได้ลูกประเภทที่ 2 ก็ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านี้ ถ้าเลือกให้ลูกเกิดได้ใคร ๆ ก็อยากได้ลูกทั้งสองประเภท และไม่มีใครต้องการลูกประเภทที่ 3 อย่างแน่นอน หากต้องการให้ลูกดี ๆ มาเกิดสิ่งที่สามีภรรยาควรทำร่วมกันคือ ควรมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและมีศีล 5 รองรับเป็นที่ตั้ง ลูกที่ดีจึงจะมาเกิดกับเรา

 

ลูกมีกี่ประเภท

อยากรู้ลูกมีกี่ประเภท

อยากให้ลูกเกิดมาดี พ่อแม่ควรทำอย่างไร

เมื่อมีลูกแล้ว จะเป็นมงคลหรืออัปมงคล ลูกดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของพ่อแม่เป็นสำคัญ มีการเตรียมความพร้อมให้ลูกตั้งแต่ตอนคิดจะมีลูก และอบรมสั่งสอนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูก ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ 5 ประการถึงวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี คือ

สอนลูกพูดภาษาอังกฤษ, สำเนียงอังกฤษ, น้องแอลลี่ ลูกสาวพ่ออ่ำ, แอลลี่ นิติพล

สอนลูกให้มีคุณธรรม

  • สอนมิให้ทำความชั่ว
  • แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี มีเมตตา
  • ให้การศึกษา และโตขึ้นทำมาหากินในทางสุจริต
  • สอนเรื่องการคบเพื่อนที่ดี ชี้ให้ลูกเห็นความแตกต่างระหว่างคนดีและไม่ดี ตลอดจนหาคู่ครองที่สมควรในอนาคต
  • มอบทรัพย์มรดกให้ในสมัยอันสมควร

ที่สุดแล้ว พ่อแม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงลูกให้เติบโตมาได้ดี ถือเป็นหน้าที่สำคัญของพ่อแม่  แม้ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นประเภทใดก็ตาม หากพยายามเป็นแบบอย่างให้ดีแล้ว ไม่ว่าอย่างไรลูกก็จะซึมซับสิ่งที่ดีจากพ่อแม่เอง ครอบครัว จึงถือเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดนั่นเอง 

The Asianparent Thailand

เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพ และ สังคมคุณแม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และ เอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent  ที่ติดตามการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งานฟรี  เพื่อติดตามพัฒนาการทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุดและผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์ และ สื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่ และ เด็ก โภชนาการแม่ และ เด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว 

การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และ จิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

 


ที่มา : www.onab.go.th

บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

ถามลูกยัง โตขึ้นอยากเป็นอะไร สังเกต 10 แววโดดเด่นของลูก ต้นทุนสมองที่พ่อแม่สร้างให้ได้

โกนหัวลูก แล้วลูกจะผมดก จริงหรือ?

เรื่องที่แม่ต้องสอนลูก การเลี้ยงลูกที่ดี วิธีการสอนลูก เลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Napatsakorn .R

app info
get app banner