เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคกลาง ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมี 2020

เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคกลาง ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมี 2020

ฟรี เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาล ในกรุงเทพ และ ในภาคกลาง สุขภาพของทุกคน รวมไปถึงเรื่องลูกเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็คงจะมีความกังวล เป็นอย่างมากอยู่แล้ว

เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ ภาคกลาง ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องมี 2020

เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ และ ในภาคกลาง สุขภาพของทุกคน รวมไปถึงเรื่องลูกเป็นเรื่องที่ไม่ว่าใครก็คงจะมีความกังวล เป็นอย่างมากอยู่แล้ว เราไม่รู้เลยว่า จะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้าง ตอนไหน  หรือ เมื่อไหร่ ทางที่ดีคือเราเตรียมตัว ให้พร้อม บทความนี้เราจะรวบรวมข้อมูล เบอร์ฉุกเฉิน และ เบอร์โรงพยาบาลต่างๆ เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ ที่คุณควรที่จะมี

เบอร์ฉุกเฉิน ที่ทุกคนควรมีติดมือถือ

เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

เบอร์ฉุกเ ฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

 • แจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายทุกชนิด โทร. 191
 • แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
 • ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
 • อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร. 1196
 • กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 1784
 • หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร. 1554
 • ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
 • ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร. 192
 • สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
 • สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667
 • การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

เบอ ร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129
 • การประปานครหลวง โทร. 1125
 • การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662
 • ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460
 • ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร. 1166
 • ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
 • สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
 • สำนักงานประกันสังคม โทร. 1506
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672
 • องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
 • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร. 1545
 • สถานีวิทยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
 • สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร. 1644
 • ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192

โรงพยาบาลในกรุงเทพ

เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

เบอร์ฉุกเฉินโรง พยาบาลกรุงเทพ

 • โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท                                    02 769 2000
 • โรงพยาบาลก รุงเทพ                                           1719 , 0-2310-3000
 • โรงพยาบาลกรุ งเทพ จันทบุรี (เกาะช้าง)                0-3931-9888
 • โรงพยาบาล กรุ งเทพ ระยอง                               0-3310 8999
 • โรงพยาบาลกรุงเท พ พัทยา                               0-3825-9999
 • โรงพยาบาลกรุงเ  ทพ สมุย                                0-310-3000
 • โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน                           0-2625-9000, 02760-9000, 02235-1000
 • โรงพยาบาลกรุงธนบุรี                                        1645, 0-2487-2000
 • โรงพยาบาลเกษมรา ษฎร์ ประชาชื่น                  02-910-1600-45
 • โรงพยาบาลเกษ มราษฎร์ บางแค                    0-2804-8959-70
 • โรงพยาบาลเก ษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์              02-921-3400
 • โรงพยาบาลเกษมรา ษฎร์ สระบุรี                    036-315-555-90
 • โรงพยาบาลเ กษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์                0-5391-0999
 • โรงพยาบาลขอนแก่น                                      043 009 900
 • โรงพยาบาลคามิลเลียน                                      0-2185-1444
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์                                        02-316-9561-2
 • โรงพยาบาลเจ้าพระยา                                      02-434-1111
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์         043 – 20 9999
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์                         0-5626-7280
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล                       0-2552-8777
 • โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์                              0-2838-5555
 • โรงพยาบาลตำรวจ                                    0-2207-6000
 • โรงพยาบาลตราด                                      0-3951-1040
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ                        02 475 2406
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์                                 0-2361-2727
 • โรงพยาบาลไทยจักษุคลินิก                              02-689-8888
เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

เบอร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • โรงพยาบาลธนบุรี                                              0-2412-0020
 • โรงพยาบาลนครธน                                           0-2450-9999
 • โรงพยาบาลบางโพ                                             0-2587-0144
 • โรงพยาบาลบางมด                                             0-2867-0606
 • โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์                                  0- 2066-8888
 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช                                      02-022-0700
 • โรงพยาบาลปิยะเวท                                           0-2129-5555
 • โรงพยาบาลปิยะมินทร์                                      0-2316-0026-42
 • โรงพยาบาลพระรามเก้า                                    1270, 0-2-202-9998
 • โรงพยาบาลพญาไท 1                                        1772
 • โรงพยาบาลพญาไท 2                                      1772
 • โรงพยาบาลเพชรรัชต์                                        0-3241-7070-9
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช                             0-2534-7000
 • โรงพยาบาลมิชชั่น                                              0-2282-1100
 • โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต                                   0-7623-7220-6
 • โรงพยาบาลยันฮี                                                 0-2879-0300
 • โรงพยาบาลรามคำแหง                                      0-2743-9000
 • โรงพยาบาลลาดพร้าว                                        0-2530-2556
 • โรงพยาบาลลานนา                                            0-5213-4777
 • โรงพยาบาลวิชัยยุทธ                                          0-2265-7777
 • โรงพยาบาลวิภาวดี                                             0-2561-1111
 • โรงพยาบาลเวชธานี                                           0-2734-0000
 • โรงพยาบาลศิครินทร์                                         1728 0-2366-9900-99
 • โรงพยาบาลศรีสยาม                                           0-2944 8015-30
 • โรงพยาบาลศรีสะเกษ                                      0-456-11389
 • โรงพยาบาลสงฆ์                                                 0-2640-9537
 • โรงพยาบาลสมิ ติเวช สุขุมวิท                               0-2022-2222
 • โรงพยาบาลสมิ ติเวช ศรีนครินทร์                        0-2022-2222
 • โรงพยาบ าลสมิติเวช ศรีราชา                             0-3832-0300
 • โรงพยาบาลเด็กส มิติเวช                                  0-2022-2222
เบอร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพ

เบอร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ

 • โรงพยาบาลสุขุมวิท                                            0-2391-0011
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า                            0-2460-0000
 • โรงพยาบาลสินแพทย์                                        0-2793-5000
 • โรงพยาบาลกลาง                                                0-2220-8000
 • โรงพยาบาลกลางกรมราชทัณฑ์                          0-2953-3999
 • โรงพยาบาลค่ายภาณุรังสี                                  0-94516-7076
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค                               0-82333-0089-9
 • โรงพยาบาลตาหูคอจมูก กรุงเทพฯ                       0-2886-6600-13
 • โรงพยาบาลธัญญารักษ์                                      0-2531-0080-4
 • โรงพยาบาลนิติจิตเวช                                        0-2441-6100

 

 • โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์                    0-2523-3359-71
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี                          0-2528-4567
 • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า                                 0-2763-ต-จจ
 • โรงพยาบาลแม่สะเรียง                                      0-5362-1027
 • โรงพยาบาลราชวิถี                                             0-2354-8108-9
 • โรงพยาบาลเลย                                                   0-4286-2123
 • โรงพยาบาลศิริราช                                             0-2419-7000
 • โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ                             0-2645-2799
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา           0-38320-200
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง                        0-7548-113-5
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย                     0-5538-9060-1

โรงพยาบาลภาคกลาง

กำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-714223-5
ลานกระบือ 055-769086
ชัยนาท คริสเตียนมโนรมย์ 056-491005
ชัยนาท 056-411055
มโนรมย์ 056-411-055
วัดสิงห์ 056-430-187
สรรพยา 056-499-7696
นครนายก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 083-739-3062
นครปฐม กำแพงแสน 034-281687
034-281686
จันทรุเบกษา 02-1558500
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 034-298265
สามพราน 034-388957
หลวงพ่อเปิ่น 034-961-113
ห้วยพลู 034-389217
นครสวรรค์ ค่ายจิรประวัติ 056-255120
ท่าตะโก 056 – 249036
ไพศาลี 056-259014
056-259378
รัตนเวช 055-212-222
สวรรค์ประชารักษ์ 056-219-888
พิจิตร บางมูลนาก 056-631131-2
พิจิตร 056-611-355
พิษณุโลก ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 055-245070-9
ต่อ 73009
เนินมะปราง 055-399055-6
บางกระทุ่ม 055-3910612
พระยุพราชนครไทย 055-389060-1
พุทธชินราช 055-270-0300
มหาวิทยาลัยนเรศวร 055-965666
วัดโบสถ์ 055-361-079
เพชรบูรณ์ เขาค้อ 056-728075-6
บึงสามพัน 056-731284
เพชรบูรณ์ 056-717-600
วังโป่ง 032-222-841
วิเชียรบุรี 056-928-169
ลพบุรี ลพบุรี 036-621537- 46
อานันทมหิดล 036-785-891-5
สมุทรสงคราม แม่กลอง 2 034-715001-5
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 034-714314
อัมพวา 034-702-112
สมุทรสาคร บ้านแพ้ว 034-419555
มหาชัย 034-424990
วิชัยเวช 1792, 024417889
สมุทรสาคร 034-427099-105
สระบุรี เกษมราษฎร์ 036-315555
พระพุทธบาท 036-266111
สระบุรี 036-343-500
สิงห์บุรี บางระจัน 036-544435-6
สิงห์บุรี 036-522507-11
อินทร์บุรี 036-581993-7
สุโขทัย กงไกรลาศ 055-691152
คีรีมาศ 055-627-084
ทุ่งเสลี่ยม  055-659175
บ้านด่านลานหอย 055-689027
ศรีนคร 055-651-178
ศรีสังวรสุโขทัย 055-682030-42
สวรรคโลก 055-641592
สุโขทัย 055-610-903
สุพรรณบุรี เจ้าพระยายมราช 035-514-999
ด่านช้าง 035-505-032
บางปลาม้า 035-5862-436
ศรีประจันต์ 035-581749
ศุภมิตร 098-825-1540
สามชุก 035-571-492
หนองหญ้าไซ 035-577-149
อู่ทอง 035-565470
อยุธยา ท่าเรือ 035-3411-86
อ่างทอง ไชโย 035-949-901
วิเศษชัยชาญ 035-631-322
สามโก้ 035-697112
อ่างทอง 035-615-111
อุทัยธานี ทัพทัน 056-450-026
บ้านไร่ 056-539000
สว่างอารมณ์ 056-599000
หนองฉาง 056-531141
อุทัยธานี 056-51108

Source : yokrod, yourhealthyguide

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

คนท้องแพ้ยา อาการแพ้ยา รุนแรง! ตาบวมเป่ง เบลอ จุกแน่นหน้าอก ต้องรีบไปโรงพยาบาล

ปวดท้องคลอดเป็นแบบไหน ปวดแค่ไหนถึงต้องรีบไปโรงพยาบาล

คุณรู้ไหม 24 ชั่วโมงแรงหลังคลอดที่โรงพยาบาล ทารกต้องเจอกับอะไรบ้าง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner