โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสายไหม

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสายไหม

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ เขตหลักสี่

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตสายไหม

โรงเรียน สารสาสน์วิเทศสายไหม
รายละเอียด: การจัดการเรียน การสอน แบบ ผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษเพื่อ ให้ ผู้เรียนสามารถ ใช้ภาษา ทั้งสอง ได้เป็นอย่างดี นักเรียนจะมีครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและครูไทยประจำชั้น คอยเอาใจใส่สอนวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนจึงได้เรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยวิชาที่นักเรียนจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษ มีดังนี้ วิทยาศาสตร์ (เคมี ชีวะ ฟิสิกส์) สังคม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และพลศึกษา มีภาษาที่ 3 ให้เรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คือ ภาษาจีน และระดับชั้นมัธยมศึกษาคือภาษาญี่ปุ่น
นอกจากนั้นนักเรียนยังได้เรียนคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เรียนว่ายน้ำ มีทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนจะศึกษาและเข้าใจเรื่องราว ความรู้ ยุคใหม่ แบบอย่างของโลกตะวันตก บนพื้นฐานความงดงามของวัฒนธรรมและประเพณีของไทย
ที่มา: www.sarasassaimai.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 234 หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม
โทร. 02 563 5050

โรงเรียนอนุบาลอมรรัตน์
รายละเอียด: สอนตามแนวจัดประสบการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา นโยบายการสอนของโรงเรียน โดยมุ่งปลูกฝังให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child-center) โดยครูมีหน้าที่ให้คำแนะนำ พร้อมการจัดกิจกรรมและเกมการศึกษา เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กได้เกิดการพัฒนาทางด้านอารมณ์ (EQ) และสติปัญญา (IQ) ทางโรงเรียนยังได้เตรียมความพร้อมสำหรับเด็กที่จะไปศึกษาเข้าต่อในระดับชั้นประถมศึกษาต่อไป
ที่มา: www.amornrat.org/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: โทร. 02 552 4816
484/1 ซอย 52 (ทหารอากาศ) ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 58/1 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม
โทร. 02 974 6906-7

โรงเรียนอนุบาลหงส์ทอง
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 122/5 ซอยสายไหม 24 ถนนสายไหม แขวงสายไหมเขตสายไหม
โทร. 02 532 1919

โรงเรียนอนุบาลมะลิวรรณวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 79 หมู่ที่ 2 ซอยผู้ใหญ่ม้วน แขวงสายไหมเขตสายไหม กทม
โทร. 02 990 4230

โรงเรียนระเบียบศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 62 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนนเขตสายไหม
โทร. 02 974 8596-7

โรงเรียนอนุบาลปิยะวิทย์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 390/39 ซอย 58 (แอนเน็กซ์ 16) ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหมเขตสายไหม
โทร. 02 993 5459

โรงเรียนวรนาถวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 4/6 หมู่ที่ 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหมเขตสายไหม
โทร. 02 533 3606, 02 991 9482

โรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner