โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดุสิต

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตดุสิต

หลังจากแนะนำโรงเรียนไปแล้วหายเขต เรามากันที่เขตถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะ “เขตดุสิต” นับได้ว่าเป็นเขตที่มีโรงเรียนเก่าแก่และมีชื่อเสียงหลายโรงเลยทีเดียวค่ะ

หลายคนอยากเลือก โรงเรียน ที่ดีที่สุดให้กับลูก เเต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดี เพราะมีโรงเรียนใ้หเลือกเยอะมาก เรามาดูสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการตัดสินใจกันค่ะ

1. คุณภาพของ โรงเรียน

คุณภาพในที่นี้เราหมายถึงสถานที่ บรรยากาศโดยรอบ ลองไปสำรวจโรงเรียยที่เลือกไว้ในลิสต์ว่าห้องเรียน ห้องทำกิจกรรม สภาพเเวดล้อมดูสะอาด ปลอดภัยไหม

2. บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สำรวจ ครู อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ของโรงเรียนที่เลือกเป็นอย่างไร อาจจะไม่ต้องมีชื่อเสียงมาก เเต่การทราบข้อมูลเหล่านี้ก็ช่วยให้เรารู้ว่าลูกเหมาะกับที่นี่หรือเปล่า

3. ระยะทาง

เป็นการประเมินถึงความสะดวกในการไปรับไปส่งที่โรงเรียน เพราะถึงเเม้โรงเรียนจะดีมาก เเต่ถ้าเด็กๆ ต้องตื่นเช้าเกินไปก็จะพลอยทำให้ง่วง ไม่สดใส เเละยิ่งถ้ารถติดนานๆ คุณพ่อคุณเเม่ก็จะเครียดตามไปด้วย

4. ค่าเทอม

เรื่องเงินก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เพราะประเมินได้ว่าเรามีกำลังส่งลูกไปได้ตลอดไหม ลองเลือกโรงเรียนที่คุณภาพดี เเละค่าเทอมไม่สูงเกินไปนะคะ อย่าลืมว่านอกจากค่าเทอมอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเรียนเพิ่มเติมอีก

5. หลักสูตร

หาข้อมูลดูว่าเป็นโรงเรียนที่เน้นหลักสูตรแบบไหน เป็นการเรียนแบบเน้นภาษา เน้นกีฬา หรือเน้นด้านคำนวณ อาจสอบถามโดยตรงจากทางโรงเรียนเลยก็เป็นทางเลือกที่ดี

6. จุดเด่น หรือ สไตล์ของเเต่ละโรงเรียน

เเน่นอนว่าเเต่ละที่จะต้องมีสไตล์ที่ต่างกัน เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนทางเลือก ก็จะเเนวการเรียนการสอนที่ต่างกัน เเละรวมไปถึงเรื่องสังคมที่ต่างกันด้วย

7. ตัวเด็กเอง

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกโรงเรียนนั่นก็คือตัว “เด็ก” เอง เพราะเด็กทุกคนไม่ได้เหมาะกับโรงเรียนทุกที่ คุณพ่อคุณเเม่ควรลองสังเกตลักษณะของลูก รวมไปถึงจุดเเข็ง จุดอ่อน ของเด็กว่าวิธีการเรียนรู้เเบบไหนถึงจะเหมาะกับเขาที่สุดค่ะ เช่น เด็กบางคนเหมาะกับโรงเรียนทางเลือก ที่ให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น ผ่านการสัมผัสธรรมชาติ ส่วนเด็กบางคนก็เหมาะกับโรงเรียนปกติที่เน้นวิชาการ

โรงเรียนอนุบาล,ประถม,เขตดุสิต,สาริน,เซนต์คาเบรียล,ราชินีบน,จิตรลดา

โรงเรียนจิตรลดา

รายละเอียด: มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพทางด้านวิชาการ มีคุณธรรมและระเบียบวินัยประจำตน มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม ตลอดจนประเพณีอันดีงามของไทยและสากล รวมทั้งจัดหลักสูตรให้มีความหลากหลาย เน้นกระบวนการเรียนการสอนที่นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน

ที่มา: www.chitraladaschool.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: ในสวนจิตรฯ ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม 10300

โทร. 02-280-4830-1

 

โรงเรียนราชินีบน

รายละเอียด: เน้นให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เรียนรู้เต็มศักยภาพ เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกตามความสนใจอย่างมีความสุข แผนกปฐมวัยมีกิจกรรมเสริมพัฒนาการต่าง ๆ มากมาย เช่น การเต้นบัลเลต์  นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น

ที่มา: www.rajinibon.ac.th/

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ:  02 243 5277

 

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

รายละเอียด: จัดหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ (English Intensive) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ยกเว้นวิชาภาษาไทย ดนตรี พลศึกษา มุ่งให้การศึกษาอบรมแก่ผู้เรียนโดยเน้นให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ผู้เรียนนับถือ ใช้กระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา ใช้ภาษาสื่อสารได้ไม่น้อยกว่าสองภาษา

ที่มา: www.sg.ac.th/‎

ระดับชั้น: ประถม มัธยม

ติดต่อ: 02 243 0065

 

โรงเรียนพันธะวัฒนา

โรงเรียนพันธะวัฒนาเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง โดดเด่นด้านวิชาการ การเสริมสร้างทักษะของเด็ก ๆ และเน้นหนักเรื่องคุณธรรม มารยาท จริยธรรม โดยหลักสูตรอนุบาลจะเน้นพัฒนาการ 4 ด้านของนักเรียนได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ประกอบกับการใช้เทคนิคการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งผสมผสานหลัก Active Learner (ฝึกฝนให้นักเรียนช่วยเหลือตัวเอง) Montessori (การเล่น สังเกต วิเคราะห์ เรียนรู้อย่างอิสระและเพลินเพลิดด้วยตัวเอง) Neo Humanist (การมองโลกเชิงบวก การฝึกสมาธิ การเรียนอย่างมีความสุข) ผ่านการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคุณครูผู้มีประสบการณ์

ที่มา: http://www.phantawattana.com/

ระดับชั้น: อนุบาล และ ประถม

ติดต่อ: โทร. 02 243 2780, 02 243 2782

249 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม 10300

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่ในวังสวนสุนันทา ซึ่งเป็นวังที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักผ่อนพระราชอิริยาบถ เป็นที่ประทับของเจ้าจอมมารดา เป็นสถานศึกษาสำหรับข้าหลวงสตรีเพื่ออบรมมารยาทและสอนการฝีมือ และได้รับวิทยาการสมัยใหม่เข้าใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันจนเป็นที่เล่าลือว่าสตรีที่จบการศึกษาจากที่นี่จะเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติและความสามารถทุกด้าน มีทุนสังคมมากมาย ทั้งด้านทุนมนุษย์ ทุนวัฒนธรรม และทุนภูมิปัญญาเป็นทุนทางสังคมที่ทรงคุณค่า จุดเน้นของโรงเรียนคือ "ความเป็นชาววังสวนสุนันทา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ" อัตลักษณ์ของโรงเรียนนี้คือ การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

เว็บไซต์ www.sd.ssru.ac.th

ระดับชั้น: ประถมและมัธยม

ติดต่อ: โทร 02-160-1066  โทรสาร  02-160-1069

1 ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต  กทม 10300

โรงเรียนอนุบาลสาริน 

รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลสาริน จัดการเรียนการสอนตามหลักของมอนเตสซอรี่ประยุกต์ ผสมผสานกับวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นทั้งทักษะและสาระเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรง เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และหลักการสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลสารินใช้เป็นแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก คือ Brain – Based Learning (BBL) เป็นการสอนที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์

ที่มา: www.anubansarin.com/

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ:  329/1 ซอยองครักษ์ ถนนสามเสน 28  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 243 0815

www.facebook.com จากนั้น Search : anubansarin

อ่านต่อโรงเรียนอื่นๆ ในหน้าถัดไป

โรงเรียนอื่นๆ

โรงเรียนวชิราวุธ
ระดับชั้น: ประถม มัธยม

ติดต่อ: วชิราวุธวิทยาลัย  197 ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02 669 4526-9

http://www.vajiravudh.ac.th/

 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 295 ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต

www.la-orutis.dusit.ac.th

 

โรงเรียนกันตะบุตร

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: http://www.kantabutra.ac.th/

โทร. 02 241 5214

 

โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: http://www.sf.ac.th/

โทร. 02 241 2604-5

 

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม

ติดต่อ: http://www.sf.ac.th/

โทร. 02 243 0062

 

โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: http://www.kornkaew.ac.th/

โทร. 02 241 1516

 

โรงเรียนเบญจมบพิตร

ระดับชั้น: อนุบาล ประถม

ติดต่อ: 69 นครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทร. 02 628 6561

 

โรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: โทร. 02 243 007

 

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์อำนวยสงคราม

ระดับชั้น: อนุบาล

ติดต่อ: 199 ซอย อำนวยสงคราม ถนน นครไชยศรี เขต ดุสิต

โทร. 02 669 3846

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนในเขตจตุจักร

คิดก่อนส่งลูกเรียนภาษาที่สาม

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner