โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตราษฎร์บูรณะ

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตราษฎร์บูรณะ

พบกันอีกครั้งกับการแนะนำโรงเรียน 50 เขตในกรุงเทพมหานครกับ theAsianparent วันนี้มาต่อกันที่เขตนี้เลยดีกว่า เขตราษฎร์บูรณะ

เขตราษฎร์บูรณะ, โรงเรียน, อนุบาล, ประถม

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตราษฎร์บูรณะ

โรงเรียนอนุบาลรังสิมา
รายละเอียด: โรงเรียนอนุบาลรังสิมา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ระดับอนุบาล สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2517 บนพื้นที่ 1 ไร่ 50 ตารางวา บรรยากาศโรงเรียน ร่มรื่น และปลอดภัย ประกอบด้วย อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 1 หลัง อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง อาคารเรียนมีความมั่นคงแข็งแรง สะอาด ปลอดภัย มีจำนวนห้องเรียน 8 ห้องเรียน มีห้องประกอบการต่างๆ เช่น ห้องดนตรี ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องศูนย์การเรียน ลานอเนกประสงค์ และสนามเด็กเล่น
ที่มา: www.rangsima.ac.th/v2/main.php
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 7/3 ถนนสุขสวัสดิ์ 3 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 02 468 4922, 02 460 0811

โรงเรียนอนุบาลปัญญาศักดิ์
รายละเอียด: จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความสุขในการเรียนรู้ เกิดทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก
การจัดประสบการณ์ จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น เพื่อให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
เกิดความรู้ สติปัญญา กิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา ฯลฯ และในแต่ละประสบการณ์ มีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ มีการทัศนศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันไหว้ครู วันแห่เทียนพรรษา และอื่น ๆ กิจกรรมที่จัดเน้นปลูกฝังให้เด็กมีพื้นฐานที่ดี และมีการจัดสอนเสริมให้เด็กมีความพร้อม เพื่อการอ่าน การเขียน และการคิดเป็นในระดับชั้นอนุบาล 3 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษา
ที่มา: www.panyasak.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 33 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บรูณะ
โทร. 02 873 0955-8

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 649/3 หมู่ 2 ซอย สุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 02 427 7408

โรงเรียนวัดบางปะกอก
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 86/1 หมู่ 1 ซอย สุขสวัสดิ์ 19 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 02 427 2607

โรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 84 หมู่ 3 ซอย ประชาอุทิศ 17 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. .02 873 8117-8

โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาธนบุรี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 126 หมู่ 2 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 02 427 2811

โรงเรียนโรจนนิมิตวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 386 หมู่ 4 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 ถนนราชฎร์พัฒนา แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 02 872 2242

โรงเรียนวัดสน
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 102 หมู่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ 35 แขวงราษฎร์บูรณะเขตราษฎร์บูรณะ
โทร. 02 462 6283

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

อ่านฉลาก GDA ก่อนซื้อ

ถนัดซ้ายถนัดขวาเกิดขึ้นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner