ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เรียนบัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ของบัลเล่ต์!

ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เรียนบัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ของบัลเล่ต์!

บัลเล่ต์ (Ballet) ถือเป็นศิลปะการเต้นรำแขนงหนึ่ง ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เรียนบัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ของบัลเล่ต์!

ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เรียนบัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ของบัลเล่ต์!

 

บัลเล่ต์ (Ballet) ถือเป็นศิลปะการเต้นรำแขนงหนึ่ง ที่มีประวติความเป็นมายาวนานนับศตวรรษ โดยมีจุดกำเนิดครั้งแรก ณ ประเทศ อิตาลี โดยปัจจุบัน บัลเล่ต์ นั้นเริ่มมีการแพร่หลายในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก เด็กในยุคปัจจุบัน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนด้านวิชาการแล้ว การเรียนเสริมในทักษะด้านต่างๆ เช่น ดนตรี กีฬา และศิลปะ ก็ถือเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการอีกทางหนึ่ง เพราะมีความเชื่อว่าบัลเล่ต์นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายเด็กทั้งช่วยให้ใจเย็น แข็งแรง และฉลาด วันนี้เรามาดูกัน ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เรียนบัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ของบัลเล่ต์

ยิ่งเต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ ของบัลเล่ต์!

ยิ่งเต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ ของบัลเล่ต์!

ยิ่งเต้น ยิ่งฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดีไหม ความรู้ของบัลเล่ต์!

 

1.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ ได้คำศัพท์เยอะแยะมากมาย (Enriched Vocabulary)

ยิ่ง เต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของ บัล เล่ต์!

ยิ่ง เต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของ บัล เล่ต์!

การเรียนบัลเล่ต์นั้นนอกจากจะได้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว การเรียนบัลเล่ต์ยังได้ประโยชน์มากมายเช่น การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ เพราะ ครูสอนจะสอนเกี่ยวกับกายวิภาคของมนุษย์ เช่น ส้นเท้า,หน้าท้อง หัวใจ รวมถึงการสอนบัลเล่ต์โดยส่วนใหญ่ คุณครูจะใช้ภาษาอังกฤษ ในการสอน เพราะฉะนั้นลูกๆของเรานอกจากจะได้พัฒนาทางด้านร่างกายแล้วยังได้เรียนรู้ภาษาจากการเรียนบัลเล่ต์ด้วยนะคะ รวมถึงคำศัพท์เกี่ยวกับการเต้นบัลเล่ต์โดยเฉพาะ

  • Stretch (ยืด)
  • Bend (โค้ง)
  • Wiggle (กระดิก)
  • Twist (บิด)

 

2.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ ร่างกายยืดหยุ่น (Flexibility)

ยิ่งเต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความรู้ ของบัลเล่ต์!

ยิ่งเต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความรู้ ของบัลเล่ต์!

บัลเลต์เป็นอีกหนึ่งวิชาเรียนที่น่าสนใจสำหรับเด็กยุคปัจจุบัน เพราะ ช่วยด้านสุขภาพและความคิดสร้างสรรค์ คลาสบัลเล่ต์นั้นจะช่วยให้ร่างกายของลูกยิดหยุ่นได้เป็นอย่างดี ร่างกายจะสามารถบิดไปบิดมาได้ ทำให้ลูกสามารถนำบัลเล่ต์ต่อยอดได้หลายแบบ

 

3.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ สร้างความมั่นใจ (Self-Confidence)

ลูกๆหลายคนอาจจะมีลักษณะขี้อายและกลัวการเข้าสังคม การเรียนบัลเล่ต์ จะช่วยเสริมทักษะการเข้าสังคมให้ลูกได้อย่างดี เพราะบัลเล่ต์จะทำให้ลูกๆ ได้คุยกับเพื่อนในชั้นเรียน นอกจากนี้การใช้จินตนาการทำท่าทางหรือแอ็คติ้งของบัลเล่ต์จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจได้

 

4.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ พัฒนาสมาธิ (Discipline)

ยิ่งเต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของบัลเล่ต์!

ยิ่งเต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของบัลเล่ต์!

การได้เรียนบัลเล่ต์จะทำให้เด็กๆ ได้จดจำท่าทาง ทีคล้องไปกับดนตรี โดยยิ่งเรียนบ่อยก็จะทำให้เด็กๆสามารถจำท่าทางได้รวมถึงจำจังหวะที่สอดคล้องกันได้ด้วย นอกจากนี้ลูกจะได้เรียนรู้ระบบและระเบียบจากบัลเล่ต์ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนหนังสือในแต่ละกิจกรรมได้อย่างเต็มที่

 

5.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ ความแข็งแรง (Strenght)

บัลเล่ต์ นั้นจะทำให้มีพละกำลังและความแข็งแรง รวมถึงจะสามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ บัลเล่ต์นั้นเป็นกีฬาที่สนุกและทำให้ร่างกายนั้นแข็งแรงขึ้นได้

 

6.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ สุขภาพแข็งแรง (Health)

ยิ่ง เต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของบัลเล่ต์!

ยิ่ง เต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของบัลเล่ต์!

โคอ้วนในเด็ก ปัจจุบันมีเด็กที่เป็นโรคนี้เยอะมาก การส่งเสริมให้ลูกได้ออกกำลังกายถือเป็นเรื่องสำคัญ บัลเล่ต์นั้นเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ใช้ความยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวสูงเพราะฉะนั้นถือเป็นกีฬาที่จะทำให้ลูกของคุณสุขภาพแข็งแรงได้นะคะ

 

7.เรียนบัลเล่ต์ได้อะไรคำตอบคือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ยิ่ง เต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของ บัลเล่ต์!

ยิ่ง เต้น ยิ่ง ฉลาด เรียน บัลเล่ต์ได้อะไร ลูกเรียนบัลเล่ต์ดี ไหม ความ รู้ ของ บัลเล่ต์!

การเรียนบัลเล่ต์ นอกจาก ร่างกาย จะแข็งแรงและทำให้ร่างกายยืดหยุ่นแล้ว ยังทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมากมาย เพราะบัลเล่ต์นั้นสามารถแตกออกมาได้อย่างหลากหลาย บางคนอาจจะนำไปทำ ละครบัลเล่ต์ ที่ สามารถเป็นความคิดสร้างสรรค์นะคะ

 

Source : 1

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :

เคล็ดลับเรียนรู้ ภาษากายของเด็ก สิ่งที่เด็กชอบแสดงออกมาหมายถึงอะไร

สาวน้อยโปเกม่อน Simone Lim เด็ก 7 ขวบชนะการแข่งขัน Pokemon ระดับโลก

คำสารภาพ จากแม่ใจร้อนชอบวีนแตก ถึงลูกตัวน้อยวัย 4 ขวบ

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner