โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางแค

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางแค

theAsianparent ขอแนะนำโรงเรียนอนุบาลและประถมในกทม.ทั้ง 50 เขต วันนี้มาต่อกันเลยดีกว่า ที่เขตบางแคค่ะ

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตบางแค

•อนุบาลเด่นหล้า
รายละเอียด: ใช้หลักสูตรบูรณาการที่ชื่อว่า Denla Integrated Program (D.I.P.) นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีทักษะและพัฒนาการในการเรียนรู้ตามวัย โดยเรียนจากประสบการณ์จริง ผ่านการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง (Child Centered) และ โครงงาน (Project Approach) ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เป็นการผสมผสานทักษะความรู้และทักษะการปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ เรียน เล่น และทำกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบ อาทิเช่น การเรียนภาษา ศิลปะ ดนตรี และ ว่ายน้ำ กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญการสอนเฉพาะทางจาก สยามกลการ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พลศึกษา) ตลอดจนคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ในห้องประกอบการเฉพาะแต่ละวิชา และเปิดโลกทัศน์ด้วยห้องสมุดมิติใหม่ (Neo Library) พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งสนุกกับเครื่องเล่นนานาชาติยอดฮิต บนสวนสนุกลอยฟ้า (Kids' Universe) นักเรียนหลักสูตรสามัญ ได้เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกวัน (วันละ 1 คาบเรียน) ส่วนนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษได้เรียนภาษาอังกฤษทุกวัน วันละ 3 คาบ คาบละ 40 นาที
ที่มา: www.denlaschool.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 229/1-8 ปากทางเข้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนเพชรเกษม 102 บางแค
โทร. 02 809 1793

•โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี
รายละเอียด: ใช้หลักสูตรสามัญสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มการเรียนการสอนรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอนโดยครูชาวเอเชีย จำนวน 4 รายวิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สุขศึกษา
ระดับอนุบาล
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา เตรียมความพร้อมเพื่อเรียนรู้ต่อระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
มุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพื้นฐานการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสารและพื้นฐานความเป็นมนุษย์
เน้นบูรณาการอย่างสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวัฒนธรรม
ที่มา: www.sarasasthonburi.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 30/6 หมู่ 3 หมู่บ้านเศรษฐกิจ ถนนศิริเกษม 9 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางแค
โทร. 02 421 1472, 02 444 2187

โรงเรียนอื่นๆ

•โรงเรียนกสิณธรวิทยา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.kasintornvittaya.com
30/24 ซอยศิริเกษม 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางไผ่ เขตบางแค
โทร. 02 807 1727-9

•โรงเรียนอำนวยศิลป์ธนบุรี
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.ansd.ac.th
281 หมู่ที่ 10 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
โทร. 02 801 5793

•โรงเรียนประทุมนุสรณ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 60 หมู่ที่ 2 ถนนพัฒนาการ แขวงบางแค เขตบางแค
โทร. 02 413 1650

•โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: www.pasa.ac.th/home.php‎
7/1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
โทร. 02 455 0033

•โรงเรียนมณีวัฒนา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 45/34 ซอย 69 (อินทาปัจ11) ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค
โทร. 02 421 1960

•โรงเรียนบางไผ่
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: school.bangkok.go.th/bangphi/
9 หมู่ 10 ซอยบางไผ่ แขวงบางไผ่ เขตบางแค

•อนุบาลบวรโชติ
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 69/3 หมู่ที่ 1 ซอยอินทาปัจ 15 เพชรเกษม 69 แขวงหลักสอง เขตบางแค
โทร. 02 421 1461

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

A

วิธีทำให้ลูกเชื่อฟัง

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner