"ข้อมูลที่โดดเด่น

เป็นนักเขียนเกี่ยวกับแม่และเด็ก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานเขียนจาก theAsianparent Thailand ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์ให้ติด SEO หรือปรับเนื้อหาให้ทันสมัย ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Content Producer ได้มีการเขียนเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยว ในเรื่องที่ตัวเองถนัด ได้พัฒนาในเรื่องของงานเขียนในด้านต่าง ๆ การหาข้อมูลคีย์เวิร์ดเปรียบเทียบเว็บคู่แข็งโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ การดู Traffic โดยการใช้เครื่องมือ Google Analytics , Google Search Console เพื่อดูผลลัพธ์และวิเคราะห์ว่าเนื้อหาแนวไหนที่ทำยอดได้ดี เพื่อนำคอนเทนต์นั้น ๆ ไปต่อยอดในอนาคต และได้ทำ Newsletter จดหมายข่าว โดยใช้เครื่องมือ MoEngage เพื่อทำการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อให้ผู้คนภายนอกได้รับทราบเรื่องราวใหม่ ๆ ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ประสบการณ์ และ ประวัติการศึกษา
- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
- เคยฝึกงานที่ บริษัท Gorilla iDeas เอเจนซี่โฆษณา ฝึกงานในตำแหน่ง Copy Writer
เขียนบทความลงในเว็บล็อคต่าง ๆ เกี่ยวกับรีวิวสินค้าเครื่องสำอางรวมถึงอาหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนใหญ่จะชอบดูหนัง และเขียนรีวิวเกี่ยวกับหนังและการท่องเที่ยว ลงในโซเชียลต่าง ๆ รวมถึงชอบหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
เพราะถ้ามีวันหยุดยาว ก็จะไปเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ
"