10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

พัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของลูกรักน่าจะเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ ที่คุณพ่อคุณแม่อยากให้มีมากที่สุด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถกระตุ้นศักยภาพในการเรียนรู้ของลูกได้อย่างง่ายดายด้วยการปลูกฝังนิสัยการอ่านให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

#1 อ่านหนังสือกับลูก

ถ้าลูกยังเล็ก ให้คุณอ่านหนังสือนิทานให้ลูกฟัง ข้างเตียงก่อนนอน นี่ไม่เพียงแต่ช่วยจุดประกายความสนใจการอ่านเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างความผูกพันระหว่างคุณกับลูก ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

อ่านนิทาน ให้ฟังก่อนนอน ช่วยสร้างความ ผูกพันระหว่าง คุณกับลูก ให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น

#2 ให้ความสนใจกับหมวดหมู่หนังสือ

ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพวกบันเทิง หนังสือให้ความรู้ หนังสือแนวแฟนตาซี นิยายวิทยาศาสตร์ เรื่องสืบสวนสอบสวน ลองให้ลูกเลือกอ่านหนังสือหมวดต่าง ๆ เมื่อลูกพบว่าตนเองชอบอ่านหนังสือประเภทใดแล้ว ลูกก็จะกลายเป็นหนอนหนังสือทันที

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

ลองให้ลูก เลือกอ่านหนังสือ หมวดต่าง ๆ เผื่อลูกพบว่า ตนเองชอบ อ่านหนังสือประเภทใด

#3 พาลูกไปห้องสมุด

บ่ายวันเสาร์ ลองพาลูกไปห้องสมุดเช่น ทีเคพาร์ค หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี หรืออาจเป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ที่มีอยู่ในเขตและจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พาลูกไปสำรวจให้ทั่วห้องสมุด และเลือกยืมหนังสือเล่มที่สนใจ

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

พาลูกไป สำรวจให้ทั่ว ห้องสมุด และเลือกยืม หนังสือเล่ม ที่สนใจ

#4 เป็นตัวอย่างที่ดี

เมื่อลูกอ่าน คุณก็อ่านเสียด้วย เด็ก ๆ ชอบทำตามอย่างพ่อแม่ ดังนั้น การอ่านหนังสือให้ลูกเห็นที่บ้านก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีและช่วยส่งเสริมให้ลูกอ่านด้วย

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

เมื่อลูกอ่าน คุณก็อ่านเสียด้วย เด็ก ๆ ชอบทำตาม อย่างพ่อแม่

#5 เลือกหนังสือให้เหมาะกับวัย

“ไม่เห็นจะมีหนังสือน่าสนใจเลย” เป็นเสียงบ่นจากเด็ก ๆ ที่พบได้เป็นประจำ ให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูรีวิวหนังสือ และรายการหนังสือยอดนิยม 10 อันดับ แล้วลองดูว่าเล่มไหนที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มอายุของลูก ถ้าลูกชายของคุณชอบมังกร นักรบและภูติก็ลองหาหนังสือแนวแฟนตาซีติดอันดับขายดีให้เขาอ่าน

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

ลองดูรีวิวหนังสือ แล้วลองดูว่า เล่มไหนที่กำลังได้รับ ความนิยม ในกลุ่มอายุของลูก

#6 งดสิ่งเร้าอื่น

การอ่านหนังสือกลายเป็นเรื่องยากไปแล้วสำหรับสมัยนี้ที่มีสิ่งเร้าความสนใจรอบตัวมากมายไปหมด เรื่องอะไรที่ตอนกลางคืนลูกจะมาอ่านนิทานผจญภัยอยู่ล่ะ ในเมื่อเขาเล่นเพลย์สเตชั่นที่เป็นการผจญภัยเดียวกัน แถมยังตื่นเต้นมีชีวิตชีวากว่า

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

พยายาม งดสิ่งเร้าอื่น ๆ เช่น เกม

#7 มีความคิดแนวบวกกับหนังสือ

คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องตระหนักถึงความเป็นจริงว่า ขณะที่วิดีโอเกมและโทรทัศน์ ช่วยกระตุ้นสติปัญญาของลูก แต่ก็ยังมีข้อเสียที่มาพร้อมกับการใช้เวลาเล่นเกมและดูโทรทัศน์ที่ยืดเยื้อยาวนานขึ้น ทว่าการอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมยามว่างที่มีมาช้านาน และยอมรับกันว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็ก ๆ คุณพ่อคุณแม่จึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะสร้างสรรค์หรือนำความสนุกสนานในการอ่านหนังสือกลับมาให้กับลูก ๆ

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

พ่อแม่มี ส่วนสำคัญ อย่างยิ่ง ที่จะสร้างสรรค์ ในการอ่านหนังสือ กลับมาให้กับลูก ๆ

#8 ประโยชน์ของการอ่านหนังสือ

คุณประโยชน์สำคัญของการอ่านคือพัฒนาการด้านทักษะการพูดพื้นฐานของเด็ก เมื่อคุณพาลูกน้อยวัยหัดเดินอ่านออกเสียงหนังสือนิทานสำหรับเด็ก ลูกจะได้ฝึกทักษะในการออกเสียงอย่างถูกต้องชัดเจน แม้ว่าลูกจะยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่การใช้นิ้วลากชี้ไปตามหนังสือพร้อมหัวเราะด้วยความชอบใจก็ถือเป็นกิจกรรมสำคัญขั้นตอนหนึ่งสำหรับเด็กก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

คุณประโยชน์สำคัญ ของการอ่าน คือพัฒนาการ ด้านทักษะการพูดพื้นฐาน ของเด็ก

#9 ความถนัดในการเรียนรู้สูงขึ้น

การอ่านยังช่วยให้เด็ก ๆ มีความถนัดในการเรียนรู้โดนทั่วไปมากขึ้น จากการศึกษาพบว่า นักเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการอ่านก่อนเข้าโรงเรียนมีแนวโน้มที่จะเรียนทุกวิชาได้ดี

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

นักเรียนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่านก่อนเข้าโรงเรียนมีแนวโน้มที่จะเรียนทุกวิชาได้ดี

#10 ความคิดสร้างสรรค์

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทุกคน ไม่ว่าจะในวัยเรียนหรือวัยทำงาน วิธีการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดคือการให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก หนังสือเต็มไปด้วยแนวคิดและข้อมูลต่างๆ มากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับกระบวนการคิดของเด็ก

10 เคล็ดลับเด็ดพ่อแม่ช่วย สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูก ๆ

วิธีกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีคือการให้เด็กๆ ได้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการอ่าน

The Asianparent Thailand เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพและสังคมคุณแม่ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และในเอเชีย เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารแพทย์ แหล่งความรู้แม่และเด็ก รวมถึงแอพพลิเคชั่น The Asianparent ที่ติดตามการตั้งครรภ์ ให้คุณแม่ได้ลงทะเบียนใช้งานฟรี เพื่อติดตามพัฒนาการของทารก ตั้งแต่ตั้งครรภ์ จนถึงติดตามหลังคลอดที่ครอบคลุมที่สุด และผู้ใช้งานสูงสุดในประเทศไทย นอกจากความรู้ยังมีไลฟ์สไตล์ และสื่อมัลติมีเดียหลากหลาย ไม่ว่าสุขภาพแม่และเด็ก โภชนาการแม่และเด็ก กิจกรรมสำหรับครอบครัว การวางแผนครอบครัวไปจนถึง การดูแลลูก การศึกษา และจิตวิทยาเด็ก The Asianparent เราพร้อมสนับสนุนพ่อแม่ทุกท่าน ให้มีความรู้และมีสุขภาพกายใจเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างครอบครัวอย่างแข็งแรง

เพราะเราเชื่อว่า “พ่อแม่เข้มแข็ง ครอบครัวแข็งแรง”

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Aha Parenting.com – Raise a Child who Loves to Read

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ :

เรียนออนไลน์ ข้อเสีย ข้อดี แตกต่างกับ เรียนในห้อง อย่างไร มาดูกันเลย

ข้อดีของ การอ่านนิทาน ก่อนนอน ให้ลูกฟัง ว่ากันว่า มันคือกิจกรรม ที่ทรงพลังที่สุด

ลูกยังเขียน หนังสือไม่ได้ ลูกเขียนหนังสือช้า อยู่อนุบาลแล้ว ยังเขียนคำไม่ถูก ผิดปกติหรือเปล่า

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Thailand Team

app info
get app banner