ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร สามารถขอใหม่ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร สามารถขอใหม่ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร มีวิธีการอะไรบ้าง ใบสูติบัตรลูกต้องเก็บรักษาอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้ชำรุด หรือเกิดความเสียหาย

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร วิธีการขอใบสูติบัตรใหม่ มีอยู่ 2 กรณี คือ การขอคัดสำเนา และการขออให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนใบสูติบัตรเดิมที่หายไปค่ะ โดยวิธีการมีดังนี้

 1. กรณีที่รู้ว่าแจ้งเกิดที่อำเภอไหน : ไปทำยังอำเภอที่คุณเกิดยังมีต้นขั้วอยู่ คุณสามารถไปขอคัดและรับรองสำเนาถูกต้องที่อำเภอได้
 2. หากทางอำเภอที่ไปแจ้งเกิดไม่มีต้นขั้วเนื่องจากหาย/ชำรุดหรือเกิดที่อื่น: ซึ่งในกรณีดังกล่าวคุณควรติดต่ออำเภอเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตร โดยสามารถขอได้ที่อำเภอที่คุณมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อำเภอที่คุณเกิด ต้องมีพยานบุคคล 2 คน และหลักฐาน เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ควรระบุวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา-มารดา และชื่อสกุลของมารดาก่อนสมรส
ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร

เงื่อนไขการขอคัดสำเนา

สูติบัตรไม่สามารถขอใบแทน (เอกสารเสมือนตัวจริง)  ได้  หากต้องการขอคัดสำเนา สามารถติดต่อสำนักทะเบียนที่ออกเอกสาร  แต่หากต้องการเป็นหนังสือรับรอง สามารถติดต่อได้ทุกสำนักทะเบียน โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. เอกสาร/หลักฐาน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
 3. ใบแจ้งความ (กรณีเอกสารสูญหาย และต้องการใบแทนหรือคัดสำเนาเสมือนฉบับจริง)
 4. หนังสือมอบอำนาจจากคู่ความ หรือบัตรประจำตัวทนายความ หรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)
 5. บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 6. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
 7. ค่าธรรมเนียม
 8. การขอคัดสำเนาสูติบัตร (ฉบับละ10 บาท)

สถานที่ในการติดต่อ

 • ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอ
 • กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต

ใบสูติบัตร ห้ามนำมาเคลือบเอกสารโดยเด็ดขาด

เหตุเพราะ หากการแจ้งเกิดในครั้งแรกเกิดของเด็กมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ในภายหลังอยากจะแก้ไข/เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง จะกระทำได้ยาก หรือ ไม่ได้เลย และการยกเลิกใบเดิมหากไม่มีเหตุอันควร ก็ใช่ว่าจะยกเลิกได้ง่ายๆ แต่ถ้าถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรกก็ดีไป ฉะนั้น ไปแจ้งเกิดแล้วแนะนำว่าซื้อ/หา ซองพลาสติกใส่เอกสารแทนการเคลือบนะคะ เพราะวันข้างหน้าเราอาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขก็เป็นได้

ที่มา: พูดคุยภาษากฎหมาย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ ทำอย่างไร ไม่มีชื่อพ่อมีปัญหาในอนาคตมั้ย?

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ลูกอายุไม่ถึง 20 ต้องทำอย่างไร

ดูโหงวเฮ้ง โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี โหงวเฮ้งใบหน้า ชีวิตสบาย ร่ำรวยเงินทอง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner