ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร สามารถขอใหม่ได้ไหม มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

lead image

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร มีวิธีการอะไรบ้าง ใบสูติบัตรลูกต้องเก็บรักษาอย่างไรให้ถูกวิธี เพื่อไม่ให้ชำรุด หรือเกิดความเสียหาย

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร วิธีการขอใบสูติบัตรใหม่ มีอยู่ 2 กรณี คือ การขอคัดสำเนา และการขออให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนใบสูติบัตรเดิมที่หายไปค่ะ โดยวิธีการมีดังนี้

 1. กรณีที่รู้ว่าแจ้งเกิดที่อำเภอไหน : ไปทำยังอำเภอที่คุณเกิดยังมีต้นขั้วอยู่ คุณสามารถไปขอคัดและรับรองสำเนาถูกต้องที่อำเภอได้
 2. หากทางอำเภอที่ไปแจ้งเกิดไม่มีต้นขั้วเนื่องจากหาย/ชำรุดหรือเกิดที่อื่น: ซึ่งในกรณีดังกล่าวคุณควรติดต่ออำเภอเพื่อขอให้ออกหนังสือรับรองการเกิดแทนสูติบัตร โดยสามารถขอได้ที่อำเภอที่คุณมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อำเภอที่คุณเกิด ต้องมีพยานบุคคล 2 คน และหลักฐาน เช่น ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน วุฒิการศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ควรระบุวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อ-ชื่อสกุลบิดา-มารดา และชื่อสกุลของมารดาก่อนสมรส
ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร

ใบสูติบัตรหายต้องทำอย่างไร

เงื่อนไขการขอคัดสำเนา

สูติบัตรไม่สามารถขอใบแทน (เอกสารเสมือนตัวจริง)  ได้  หากต้องการขอคัดสำเนา สามารถติดต่อสำนักทะเบียนที่ออกเอกสาร  แต่หากต้องการเป็นหนังสือรับรอง สามารถติดต่อได้ทุกสำนักทะเบียน โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้

 1. เอกสาร/หลักฐาน
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้ง
 3. ใบแจ้งความ (กรณีเอกสารสูญหาย และต้องการใบแทนหรือคัดสำเนาเสมือนฉบับจริง)
 4. หนังสือมอบอำนาจจากคู่ความ หรือบัตรประจำตัวทนายความ หรือใบอนุญาตเป็นทนายความ (กรณียื่นขอในฐานะทนายความ)
 5. บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 6. หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
 7. ค่าธรรมเนียม
 8. การขอคัดสำเนาสูติบัตร (ฉบับละ10 บาท)

สถานที่ในการติดต่อ

 • ต่างจังหวัด สามารถติดต่อได้ที่ว่าการอำเภอ
 • กรุงเทพฯ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขต

ใบสูติบัตร ห้ามนำมาเคลือบเอกสารโดยเด็ดขาด

เหตุเพราะ หากการแจ้งเกิดในครั้งแรกเกิดของเด็กมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ในภายหลังอยากจะแก้ไข/เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง จะกระทำได้ยาก หรือ ไม่ได้เลย และการยกเลิกใบเดิมหากไม่มีเหตุอันควร ก็ใช่ว่าจะยกเลิกได้ง่ายๆ แต่ถ้าถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรกก็ดีไป ฉะนั้น ไปแจ้งเกิดแล้วแนะนำว่าซื้อ/หา ซองพลาสติกใส่เอกสารแทนการเคลือบนะคะ เพราะวันข้างหน้าเราอาจมีความจำเป็นต้องแก้ไขก็เป็นได้

ที่มา: พูดคุยภาษากฎหมาย

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

แจ้งเกิดลูกไม่มีพ่อ ทำอย่างไร ไม่มีชื่อพ่อมีปัญหาในอนาคตมั้ย?

เปลี่ยนชื่อลูกในสูติบัตร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ลูกอายุไม่ถึง 20 ต้องทำอย่างไร

ดูโหงวเฮ้ง โหงวเฮ้งผู้หญิงวาสนาดี โหงวเฮ้งใบหน้า ชีวิตสบาย ร่ำรวยเงินทอง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri