แม่ท้องเฮ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรัฐฯขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่ม ยาวๆกันไปเลย

แม่ท้องเฮ โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรัฐฯขยายเวลาลงทะเบียนเพิ่ม ยาวๆกันไปเลย

คุณแม่รู้ยังเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาจัดให้มีโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยแล้วนะ ปรับจำนวนเงินจาก เดือนละ 400 บาทเป็น 600 บาท แถมยังใจดีเริ่มจ่ายให้ตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงอายุ 3 ขวบเลยด้วย

  เพราะรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคนแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต จึงมุ่งเน้นให้เด็กแรกเกิดได้รับการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเพื่อเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจึงเกิดขึ้น

 

หลังจากโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเมื่อปีงบประมาณ 2559 เบิกจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วถึง 84.03% มาในปีงบประมาณ 2560 นี้จึงเปิดให้เด็กที่มีกำหนดคลอดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปจนถึงเด็กที่มีกำหนดคลอดถึง 30 กันยายน 2560 สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน2560 เรียกได้ว่าขยายเวลายาวๆกันไปเลย แต่อย่าลืมสำ รวจตัวเองก่อนว่ามีสิทธิ์ตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนดไว้รึเปล่า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และยังไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 • เด็กมีสัญชาติไทย (พ่อและแม่มีสัญชาติไทย หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
 • แม่ท้องที่มีกำหนดคลอดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
 • ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐเช่น บ้านพักเด็ก หรือสถานสงเคราะห์ของรัฐ
 • ครอบครัวยากจน รายได้ของสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคน หรือ 36,000 บาทต่อคน ต่อปี
 • ครอบครัวมีภาระพึ่งพึ่งอย่างมีคนพิการ ผู้สูงอายุ คนว่างงานหรือเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว
 • สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม
 • ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล
 • เป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินน้อยกว่า 1 ไร่
 shutterstock_562506103
เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการยื่นขอสิทธิ์
 1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ (แบบ ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือนที่ผ่านการรับรองแล้ว (แบบ ดร.02)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐพร้อมสำเนา
 4. สำเนาเอกสารการฝากครภ์์หรือ สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหน้าที่ 1
 5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดได้)
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน หรือ ธกส. (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)

คุณแม่ที่มั่นใจว่าตัวเองมีคุณสมบัติตรงกับที่รัฐกำหนดไว้ก็รีบไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล อย่าลืมเตรียมเอกสารสำคัญไปให้พร้อม หากผ่านการตรวจสอบและได้รับสิทธิ์แล้วก็ไปรับเงินด้วยตัวเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หากเลือกรับเงินผ่านบัญชีธนาคารก็รอรับเงินสวยๆได้เลยค่ะ ที่สำคัญลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ย้อนหลังได้ แต่จะได้รับเงินตั้งแต่เดือนที่เริ่มลงทะเบียนเป็นต้นไป ไม่ได้เงินอุดหนุนย้อนหลังนะจ๊ะ”

ข่าวดีที่ 2 นอกเหนือไปจากการให้เงินอุดหนุนทารกแรกเกิดแล้วกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรือสำงานัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะประสานงานส่งต่อข้อมูลไปยังสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการให้บริการเชิงรุกด้านอนามัยแม่และเด็ก โดยส่งทีมหมอออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวผู้ได้รับสิทธิ์ถึงบ้านเพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเองของคุณแม่ระหว่างตั้งท้อง การเลี้ยงดูเด็ก และให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไปอีกด้วย

 

หากมีข้อสงสัยขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร: 02-306-8694 และ 02-306-8697

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 02-651-6532

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

 

ที่มา :csg.dcy.go.th/

:www.thaihealth.or.th

:news.voicetv.co.th

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

daawchonlada

app info
get app banner