แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี [ออนไลน์] เช็กเลย!

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี [ออนไลน์] เช็กเลย!

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กที่มีอายุ 0 - 6 ปี โดยกรมสุขภาพจิต เพื่อให้พ่อแม่สามารถทำการตรวจคัดกรองพัฒนาการของลูกน้อยได้ด้วยตนเอง

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก เดิมชื่อ แบบคัดกรองภาวะปัญญาอ่อนระดับชุมชน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยคณะผู้วิจัยโรงพยาบาลราชานุกูลเพื่อให้เป็นเครื่องมือคัดกรองเด็กที่มีภาวะปัญญาอ่อนในชุมชนโดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ซึ่งพัฒนามาจากแบบคัดกรองพัฒนาการของต่างประเทศ และของประเทศไทยเอง สำหรับแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้คัดกรองเด็กที่พัฒนาการล่าช้าและภาวะปัญญาอ่อนในชุมชน อายุ 6 เดือน – 6 ปี โดยอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน แต่คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้ทดสอบดูพัฒนาการของลูกได้ในเบื้องต้นค่ะ หากพบความผิดปกติก็สามารถปรึกษาคุณหมอเด็กเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยต่อไป

วิธีการใช้แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  1. ให้ทดสอบกับเด็กที่มีอายุครบ 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน, 18 เดือน, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี, 5 ปี และ 6 ปี
  2. ทำการทดสอบจากตัวเด็กเท่านั้น ยกเว้นข้อที่อนุญาตให้ถามจากแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก
  3. ขีดเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ได้” หรือ “ไม่ได้” ช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น
  4. รวมคะแนนช่อง “ได้” คิดข้อละ 1 คะแนน
  5. เมื่อทราบถึงจุดด้อยพัฒนาการของเด็ก ณ ช่วงอายุใด ให้ส่งเสริมพัฒนาการตามกิจกรรมที่อยู่ในช่วงอายุนั้น ๆ จากชุดส่งเสริมพัฒนาการ

การแปลผลของแบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

  1. อายุ 6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือนถ้าได้ 3 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยพัฒนาการล่าช้า
  2. อายุ 18 เดือน ถ้าได้ 4 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยพัฒนาการล่าช้า
  3. อายุ 2 ปี และ 4 ปี ถ้าได้ 2 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยภาวะปัญญาอ่อน
  4. อายุ 3 ปี, 5 ปี และ 6 ปี ถ้าได้ 3 คะแนน หรือต่ำกว่า ให้สงสัยภาวะปัญญาอ่อน

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กออนไลน์

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 9 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 12 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 18 เดือน เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 2 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 3 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 4 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 5 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online
แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 6 ปี เริ่มทำแบบทดสอบ Online

หมายเหตุ แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กนี้ ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีความพิการทางร่างกาย ปัญหาสายตา และปัญหาการได้ยิน

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บทความอื่นๆ เพิ่มเติม:

ตรวจคัดกรองโรคตาในเด็ก ทารกอายุ 3-6 เดือน จำเป็นไหม โรคตาของเด็ก โรคตาของทารก ที่พบบ่อย

การเล่นของเด็กแต่ละช่วงวัย เล่นกับลูก เสริมพัฒนาการ ปั้นความฉลาดได้ตั้งแต่แรกเกิด

วิธีส่งเสริมพัฒนาการทารก เคล็ดลับการส่งเสริมพัฒนาการ ด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของทารกน้อย

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner