เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

lead image

สำหรับพ่อแม่ที่คิดจะมีลูก เคยคิดกันไหมว่าหากจะ เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ตั้งแต่เกิดจนจบปริญญาโทต้องใช้เงินเท่าไหร่ เพราะสมัยนี้ เด็กส่วนใหญ่ก็เริ่มที่จะเรียนต่อ ป.โท กันมากขึ้นด้วย

เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

ในยุคสมัยนี้ จบ ป.ตรี หลายคนคิดว่าธรรมดา เพราะคนนิยมหันมาเรียน ป.โท กันมากขึ้น มหาวิทยาลัยต่างๆ ก้เปิดกันเยอะแยะมากมาย ส่วนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะคิดแค่เตรียมเงินให้ลูกเรียนถึง ป.ตรี ไม่ได้ แล้ว เพราะไม่แน่อนาคต เด็กจะนิยมเรียน ป.ตรี จบแล้วต่อ ป.โทเลยก็ได้ ลองมาคำนวณกันดีกว่าหากต้อง เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

 

จากประเด็นในกระทู้พันทิพย์ "เลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดจนจบ ป.ตรี ต้องใช้เงินเท่าไหร่ รู้ยัง?" จึงได้มีการลองคำนวณค่าใช้จ่ายเพื่อเตรียมเงินให้ลูกว่าต้องมีเท่าไหร่กว่าลูกหนึ่งคนจะจบ โดยมีการแบ่งขอเป็น 3 รูปแบบ คือ แบบประหยัด แบบปานกลาง และแบบแพงมาก โดยใช้เกณฑ์ในการแยก ดังต่อไปนี้

  1. แบบประหยัด คือ โรงเรียรของรัฐ มหาวิทยาลัยรัฐ โดยใช้จ่ายอย่างพอเพียง
  2. แบบปานกลาง คือ การส่งให้ลูกเรียนในโรงเรียนที่เป็นแคทอลิค และมหาวิทยาลัยเอกชน โดยใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างดี
  3. แบบแพงมาก คือ เรียนในโรงเรียนนานาชาติ แล้วต่อปริญญาที่ต่างประทเศ แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายจัดเต็มแบบมีกิน มีใช้สบายสุดๆ

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ1.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

จากทั้ง 3 รูปแบบข้างต้นนั้น เราลองมาประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับให้ลูกใช้ที่โรงเรียน กัน ดังนี้

  1. แบบประหยัด เราจะคำนาณคร่าวๆ ตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาลไปจนถึงเข้ามหาวิทยาลัย ทั้งค่ากินและค่าอุปกรณ์การเรียน (ไม่รวมค่าที่อยู่อาศัย กรณีต้องอยู่หอพัก) ใช้จ่ายวันล่ะ 80 บาท
  2. แบบปานกลาง เรียนเอกชนทั้งระดับอนุบาล ประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย (ไม่รวมค่าที่อยู่อาศัย กรณีต้องอยู่หอพัก) ใช้จ่ายวันล่ะ 200 บาท
  3. แบบแพงมาก เรียนโรงเรียนอินเตอร์ตั้งแต่อนุบาล ประถม และมัธยม ส่วนปริญญาไปต่อต่างประเทศ (ไม่รวมค่าที่อยู่อาศัย กรณีต้องอยู่หอพัก) ใช้จ่ายวันล่ะ 1,000 บาท

 

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในแต่ละปี

หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละปี จะได้ดังตารางด้านล่าง

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ2.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

 

ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในแต่ละปี รวมอัตราเงินเฟ้อ

เพื่อให้เห็นภาพ เราจะแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายรายปี พร้อมรวมอัตราเงินเฟ้อ 3% ต่อปี ดังตารางด้านล่าง

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ3.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

สรุปแล้ว พอประมาณการค่าใช้จ่ายออกมา เท่ากับว่า กว่าลูกจะเรียนจบ ป.โท ถ้าเลือกแบบแพงมาก อยากส่งลูกเรียนต่อต่างประเทศต้องมีเงินไว้ให้ลูกได้ใช้จ่ายจนจบอย่างต่ำ 5 ล้านบาทเลยทีเดียว

 

สรุปค่าใช้จ่ายอย่างต่ำจนจบ ป.โท

เมื่อเราเอาค่าใช้จ่ายแต่ละปี ในตารางข้างต้น จะได้เงินที่ต้องเตรียมทั้งหมด ดังนี้

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ4.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

 

เตรียมเงินก้อนเท่าไหร่ ให้ลูกสำหรับ 1 คน

ถ้าคุณมีเงินฝากใบธนาคารที่ให้ผลตอบแทน หรือดอกเบี้ย 1% คุณจะต้องมีเงินก้อนไว้สำหรับลูกปีละ 1,174,142 บาท หากเลือกเลี้ยงลูกแบบประหยัด แต่ถ้าคุณมีการลงทุนอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น คุณได้ผลตอบแทน 8% จากการลงทุนหนึ่ง เท่ากับว่าคุณจะต้องเตรียมเงินให้ลูก 519,623 บาทต่อปี สำหรับลูก 1 คน

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ5.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

 

สำหรับคนไม่มีเงินก้อน ต้องเตรียมเงินให้ลูกปีละเท่าไหร่

ถ้าพ่อแม่เลือกส่งลูกเรียนแบบประหยัด มีเฉพาะเงินฝากธนาคารอย่างเดียว โดยมีอัตราผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยไม่เกิน 1% คุณต้องเตรียมเงินในแต่ละปีถึง 55,271 บาท ตามตารางด้านล่าง

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ6.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

 

สำหรับคนไม่มีเงินก้อน ต้องเตรียมเงินให้ลูกเดือนละเท่าไหร่

ถ้าหากคิดเป็นรายเดือน โดยใช้ตามเงื่อนไขข้างต้น คือ พ่อแม่ต้องเตรียมเงินให้ลูกเดืนละ 4,606 บาท

src=https://th admin.theasianparent.com/wp content/uploads/sites/25/2018/01/เงินเลี้ยงดูลูกจนจบ7.jpg เลี้ยงลูกหนึ่งคนจนจบ ป.โท ใช้เงินเท่าไหร่? พ่อแม่เคยคำนวณกันไหม

 

จากข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเท่านั้น เมื่อลูกเข้าเรียนจริงๆ แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา เช่น ค่าเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ค่าทัศนศึกษา ค่าเรียนพิเศษ ถ้าลูกไปสอบก็ยังมีค่าสอบ ค่าเดินทางในแต่ละวัน อีกทั้งเด็กบางคนเมื่อโตขึ้นก็อยากได้เงินเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าพ่อแม่ต้องเตรียมเงินมากกว่านี้ แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของคนในครอบครัว

 

ที่มา: kruvoice

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

รวมค่าเทอมโรงเรียนอนุบาล ปี 2561

รวมค่าเทอมโรงเรียนนานาชาติ เตรียมเงินได้เลย ถ้าอยากให้ลูกเรียนอินเตอร์

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!