เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม ได้มั๊ยถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียน??!! ฟังชัดๆ จากประสบการณ์คุณแม่

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม ได้มั๊ยถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียน??!!  ฟังชัดๆ จากประสบการณ์คุณแม่

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม ได้มั๊ยถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียน??!! เรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของคุณแม่

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม  ได้มั๊ยถ้าพ่อแม่ไม่ได้จดทะเบียน??!!  

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม จากประสบการณ์เป็นคุณแม่คนหนึ่งที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและลูกใช้นามสกุลมารดา แต่เบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคมของบิดาและเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาท จากประกันสังคม ของบิดา จะต้องเตรียมการในการขอจดรับรองบุตร ดังต่อไปนี้

# เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนรับรองบุตร

(นำต้นฉบับเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมสำเนา 2 ชุด)
1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้อง(บิดา)
2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของผู้ร้อง,มารดา และผู้เยาว์
3. สูติบัตรของผู้เยาว์ หรือบุตร
4. ใบมรณบัตรของมารดาผู้เยาว์ (กรณีมารดาผู้เยาว์เสียชีวิต)
5. ใบเปลี่ยนชื่อตัว / ชื่อสกุล (ถ้ามี) ของผู้ร้อง,ผู้เยาว์,มารดาของบุตร
6. หนังสือให้ความยินยอมของมารดาผู้เยาว์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีมารดายังมีชีวิต)

 

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม

 

# ค่าใช้จ่ายในการยื่นคำร้อง
1. ค่าขึ้นศาล 200 บาท
2. ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ 500 บาท

ค่าใช้จ่ายชำระที่ศาลเยาวชนและครอบครัว  พอดีบ้านอยู่ในเขตพื้นที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (จตุจักร)
แล้วนัดวันขึ้นศาลศาลจะนัดไต่สวนคำร้องไม่น้อยกว่า 45 วันนับแต่วันยื่นคำร้อง และภายในเวลา 15 วัน และจะมีจนท.โทรมาแจ้งนัดวันให้บิดามารดาและบุตรไปให้ถ้อยคำ(ปากคำ)ที่สถานพินิจ (ไปที่บางนา) กับจนท. เพื่อประมวลข้อมูลและรายงานผลต่อศาลในการพิจารณาคำร้องขอจดทะเบียนบุตร
ในวันนัดไต่สวนคำร้อง บิดา มารดาและบุตรต้องมาศาลและนำเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัญชีพยานมาศาลเพื่อทำการไต่สวนคำร้อง (ใช้เวลาไม่นาน ต้องสาบานตนทั้งสามีและภรรยา)เมื่อพ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง สามารถขอคัดถ่ายคำสั่งศาลโดยให้เจ้าหน้าที่รับรองสำเนาและขอหนังสือสำคัญแสดงคดีถึงที่สุด (เจอคิวยาว ต้องรอคัดลอก 1 สัปดาห์) แล้วนำเอกสารดังกล่าว ไปดำเนินการขอค่าสงเคราะห์บุตรได้คะ

เบิกค่าคลอดบุตรประกันสังคม

# หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร (สปส. 2-01) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส สำเนาทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่าของผู้ประกันตน (กรณีจดทะเบียนหย่า) หรือสำเนาทะเบียนรับรองบุตร ซึ่งเกิดจากคำสั่งศาลพิพากษาให้เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย สำเนาสูติบัตร พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  เป็นต้น

มาถึงกรณี เบิกค่าประกันสังคมบิดา 13,000 บาท ให้ไปขอเอกสาร สปส.2-01 มากรอกให้เรียบร้อย (ขอที่ทำงาน,ที่ประกันสังคม,Downloadจากwebsite) กรอกข้อมูลตามความจริง และเตรียมพยานมา 2 คน เพื่อเซ็นต์ลายเซ็นต์ เอกสารที่ต้องเตรียม
- สำเนาบัตรประชาชนบิดา.มารดา และพยาน 2 คน
- สำเนาสูติบัตร
- สำเนาธนาคารหน้าแรกออมทรัพย์ของบิดา<ผู้ประกันตน>

ป.ล.

- สถานประกันสังคมบางที่จ่ายคืนให้เป็นเงินสด 13,000 บาท บางที่สั่งจ่ายทางธนาคารนะคะ (กรุณาเช็คกับที่ยื่นเอกสารนะคะ)

- ในการให้ปากคำแต่ละครั้ง ต้องล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น

 

สอบถาม : ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506

 

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner