เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ ลงทะเบียนที่ไหน ถ้าเงินไม่เข้าทำอย่างไร

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ ลงทะเบียนที่ไหน ถ้าเงินไม่เข้าทำอย่างไร

คำถามที่คุณแม่สงสัย เกี่ยวกับเรื่องโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ ลงทะเบียนที่ไหน ถ้าเงินไม่เข้าทำอย่างไร

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่ ได้เท่าไหร่ ลงทะเบียนที่ไหน ลงทะเบียนย้อนหลังได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า ทำอย่างไร ไปหาคำตอบพร้อมกัน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้เท่าไหร่

 1. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2559 และปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 30 กันยายน 2560) จะได้รับเงินรายละ 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่มาลงทะเบียนจนเด็กอายุครบ 3 ปี
 2. เด็กที่เกิดในปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) จะได้รับเงินรายละ 600 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่เดือนที่เกิดจนอายุครบ 3 ปี

ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ควรไปลงทะเบียนที่ไหน

ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ควรไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่นตามภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) หรือ ตามที่อยู่ปัจจุบัน โดยลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

 • ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ
 • ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดย้อนหลังได้ไหม

สำหรับผู้ที่พึ่งรู้ตัวว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน และยังไม่เคยไปลงทะเบียน สามารถติดต่อขอลงทะเบียนย้อนหลังได้ สำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ สามารถไปติดต่อลงทะเบียนย้อนหลังได้ ณ สำนักงานเขต ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในต่างจังหวัด สามารถไปติดต่อลงทะเบียนย้อนหลังได้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่จะได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน (การจ่ายเงินไม่ย้อนหลังให้ตั้งแต่เดือนที่เด็กเกิด)

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดใช้เอกสารอะไรบ้าง

 1. แบบลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิฯ (แบบ ดร.01)
 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
 3. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดาของเด็ก
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาของเด็ก
 5. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้าที่ 1
 6. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอดบุตร) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าเมื่อไหร่

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน (ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยจะจ่ายวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์)  อย่างไรก็ตาม หากคุณแม่คลอดบุตรหลังจากช่วงที่กำหนด คือ วันที่ 30 กันยายน 2561 หรือเด็กเสียชีวิตระหว่างอยู่ในครรภ์ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดไม่เข้า ทำอย่างไร

หากยังไม่ได้รับเงินภายในช่วงเวลาที่กำหนด สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สำนักงานเขต หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยลงทะเบียนไว้ หรือโทรศัพท์ไปสอบถามที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
 • กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 02-306-8697, 02-306-8694 หรือ Call center 081-883-3520, 098-010-9525, 098-883-4195

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ค่าคลอดประกันสังคม เบิกอย่างไร เบิกได้เท่าไหร่ เบิกที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ฉีดวัคซีน ลูกแรกเกิด-6 เดือนแรก วัคซีนทารกแรกเกิด จำเป็นต้องฉีดวัคซีนตัวไหนบ้าง

วิธีพัฒนาสมองลูกให้ฉลาด พ่อแม่สร้างได้เพียงแค่ 15 นาที

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

P.Veerasedtakul

app info
get app banner