สิทธิบัตรทอง มีประโยชน์อย่างไร ทำแล้วคนท้องได้สิทธิ์อะไรบ้าง

สิทธิบัตรทอง มีประโยชน์อย่างไร ทำแล้วคนท้องได้สิทธิ์อะไรบ้าง

สิทธิบัตรทอง หรือสิทธิบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คนท้องและทารกแรกเกิดสามารถใช้สิทธิอะไรได้บ้าง ต้องทำอย่างไร เตรียมเอกสารอะไรบ้าง

สิทธิบัตรทอง มีประโยชน์อย่างไร

สิทธิบัตรทอง หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง/30 บาทรักษาทุกโรค) เป็นสิทธิตามกฎหมายที่รัฐบาลจัดให้คนไทยทุกคนตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต ซึ่งผู้ใช้บัตรทองจะต้องลงทะเบียนไว้กับสถานพยาบาลที่ตนต้องการเข้ารับการรักษา โดยทั่วไปจะเลือกสถานพยาบาลใกล้บ้าน ล่าสุดได้ยกเลิกเก็บ 30 บาท ในกลุ่มประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งผู้ใช้สิทธิบัตรทองกับสถานพยาบาลอยู่คนละพื้นที่กัน สามารถใช้สิทธิบัตรทองแบบฉุกเฉินกับสถานพยาบาลนอกเขตพื้นที่ได้ค่ะ แต่ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปและใช้สิธิข้ามเขต ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายยาเองทั้งหมด

สิทธิประโยชน์จากบัตรทองมีอะไรบ้าง

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จะได้รับการคุ้มครองเรื่องค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข (จ่ายค่าบริการและค่ายาครั้งละ 30 บาท) ตั้งแต่การตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกันโรค รวมถึงการคลอดลูก และการทำฟันด้วย ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าอาการและค่าห้องสามัญ ค่าการจัดส่งต่อ ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ และค่าบริการนวดแผนไทย ให้สำหรับคนทุกกลุ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 60 ปีขึ้นไป

นอกจากนี้ คนท้องยังได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิเพื่อป้องกันโรค ฟรี!! โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้ง 8 รายการ ดังนี้ 

 1. การฝากครรภ์
 2. ตรวจยืนยัน “โลหิตจางธาลัสซีเมีย” ในหญิงตั้งครรภ์และสามี
 3. ตรวจคัดกรอง “ดาวน์ซินโดรม” ในหญิงตั้งครรภ์ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 4. ตรวจคัดกรอง “ภาวะพร่องฮอร์โมานไทรอยด์” ในเด็กแรกเกิด
 5. การป้องกัน “การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย”
 6. การคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี
 7. บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร การใส่ห่วงอนามัย หรือฝังยาคุมกำเนิด ในหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์
 8. การตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก”

ไม่เพียงแค่นั้น หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือนขึ้นไป และเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ยังมีสิทธิได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และยังสามารถใช้สิทธิการทำคลอดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

สิทธิบัตรทอง

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วิธีการสมัครบัตรทอง

 1. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ข้าราชการการเมือง

นอกเหนือจากนี้ เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจากบิดามารดาก็สามารถได้รับสิทธิธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยเช่นกัน

อยากสมัครบัตรทองต้องทำอย่างไร

 1. ลงทะเบียนด้วยตนเอง
  • กรณีต่างจังหวัด ติดต่อได้ที่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 1 – 12
  • กรณีในกรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กทม. จุดรับลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่สำนักงานเขต 19 เขตของกรุงเทพมหานคร สถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง)
 2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์
  • ตรวจสอบสิทธิอัตโนมัติ โทร.1330 กด 2 ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กด # กดโทรออก
  • หมายเหตุ : ค่าบริการโทรศัพท์มือถือตามโปรโมชั่น สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน (โทรศัพท์บ้านหรือตู้โทรศัพท์สาธารณะ) ครั้งละ 3 บาททั่วประเทศ
 3. ลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

**กรณี มีลูกอายุไม่เกิน 5 ปี พ่อแม่วามารถลงทะเบียนแทนได้

สิทธิบัตรทอง

สิทธิบัตรทอง

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรทอง

 1. บัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า 15 ปี ถ้าให้ใช้ใบสูติบัตร หรือใบเกิดแทน
 2. หนังสือรับรองการพักอาศัย (กรณีที่อยู่ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน) พร้อมสำเนาบัตร
  ประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าตนเองนั้นอาศัยอยู่จริง เช่น ใบเสร็จ
  ค่าน้ำ ค่าไฟ สัญญาเช่าที่พัก ฯลฯ
 3. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ขอได้ ณ จุดรับลงทะเบียน)

อยากย้ายสิทธิบัตรทองทำได้ไหม

ได้ค่ะ โดยการการขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ หรือ การย้ายสิทธิการรักษา สามารถทำได้ 4 ครั้งต่อปีงบประมาณ วิธีการคือต้องเตรียมหลักฐานเหมือนกับ เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนบัตรทองค่ะ

*ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์เจ้าของโดย บริษัท ทิคเกิ้ลมีเดีย จำกัด ไม่อนุญาตให้คัดลอกข้อมูล และนำรูปภาพไปเผยแพร่ต่อไม่ว่าวิธีใด ๆ หากฝ่าฝืน ทางบริษัทฯจะดำเนินการตามกฎหมาย เว้นแต่ได้มีการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางบริษัทฯเรียบร้อยแล้ว

ที่มา: nhso

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

สิทธิบัตรทอง ปี 2562 เพิ่มสิทธิอะไรบ้างให้กับคนท้องและลูกน้อย เช็คเลย!

ตรวจดาวน์ ฟรี คนท้องอายุ 35 ปีขึ้นไป คัดกรองดาวน์ซินโดรมทุกสิทธิการรักษา

โรคฮิตทารกติดจากผู้ใหญ่ ลูกติดเชื้อจากพ่อแม่ได้ง่ายกว่าที่คิด ทารกติดโรคทีไรเป็นหนักกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner