วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก เลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด เติบโตอย่างหัวไว อย่าลืม! ไอคิว อีคิว เอ็มคิว

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก เลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด เติบโตอย่างหัวไว อย่าลืม! ไอคิว อีคิว เอ็มคิว

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกทำได้อย่างไรบ้าง การเลี้ยงลูกให้เติบโตไปอย่างชาญฉลาด

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก

อยากให้ลูกฉลาด พ่อแม่ต้องรู้จัก! ไอคิว อีคิว เอ็มคิว วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก วิธีพัฒนาความฉลาดทารก การเลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด

 

เลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด

การเลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด ไม่ใช่การบังคับให้ลูกอ่านหนังสือเยอะ ๆ นะคะ การเลี้ยงลูกต้องอาศัย ความรัก ความเข้าใจ และสนับสนุนความสามารถของลูก ส่งเสริมกิจกรรมให้เหมาะสมกับทักษะแต่ละช่วงวัย ถึงจะเรียกได้ว่า ฉลาดสมวัย โดยเฉพาะในขวบปีแรกที่เป็นช่วงเวลาสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็ก

เซลล์สมองของเด็กเชื่อมต่อกันได้ดีในช่วง 2 ปีแรก ซึ่งต้องอาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การดูภาพหรือการมองเห็น การได้ยินเสียงหรือการฟัง การได้กลิ่นโดยรับรู้ผ่านจมูก การรับรู้รสชาติผ่านลิ้น การสัมผัสและการเคลื่อนไหว

 

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกเริ่มแรกที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องทำ คือ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

ตั้งแต่เป็นทารก พ่อแม่ต้องเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อย ๆ เพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส โดยอุ้มลูกมานั่งลงบนตักอย่างแผ่วเบา กางหนังสือที่มีภาพให้ลูกดู อ่านนิทานสนุก ๆ ให้ลูกฟัง ชี้ชวนดูภาพในนิทาน เพื่อให้ทารกได้ฝึกการมองเห็นภาพ และได้ยินคำศัพท์ ค่อย ๆ จดจำภาษา ทีละคำ ทีละประโยค ในสมองน้อย ๆ ของลูก นอกจากนี้ หากลูกได้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมไปด้วย เช่น ทำงานศิลปะ เล่นดนตรี เล่นกีฬา หรือแม้แต่ออกไปเล่นนอกบ้าน สัมผัสธรรมชาติ ก็ยิ่งช่วยให้เด็กได้มีพัฒนาการมากขึ้น

 

การพัฒนาความฉลาดทำได้ตั้งแต่แรกคลอด

ผลวิจัยบอกว่า การสัมผัสเนื้อแนบเนื้อ แม่กอดลูกหรือให้นมลูก ความใกล้ชิดนี้ทำให้ทารกมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการโอบกอดหรือสัมผัส โดยเฉพาะทารกแรกคลอดที่ชอบการสัมผัสมากที่สุด ยิ่งได้อุ้มลูก สัมผัสลูก กอดลูก เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีเท่านั้น ซึ่งเด็กในขวบปีแรก หากได้รับสัมผัสที่อบอุ่นจากพ่อแม่ ก็จะเกิดความรู้สึกไว้ใจ เกิดอีคิว ทำให้เด็กมีความสุข

 

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก เลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด เติบโตอย่างหัวไว อย่าลืม! ไอคิว อีคิว เอ็มคิว การเลี้ยงลูกให้เติบโตไปอย่างชาญฉลาด พัฒนาความฉลาดให้ทารก

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกเติบโตอย่างหัวไว

ไอคิว อีคิว เอ็มคิว

ไอคิว : ความฉลาดด้านสติปัญญา มี 2 องค์ประกอบ 1.องค์ประกอบทางด้านพันธุกรรม เด็กได้ยีนฉลาดมาจากพ่อแม่ 2.สิ่งแวดล้อม สิ่งที่ส่งเสริมและอำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ ซึ่งเด็กไอคิวสูงก็จะเรียนรู้ได้เร็ว จดจำได้ไว นำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและได้ผล ซึ่งเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม พัฒนาความรู้ความสามารถ ต่อยอดความฉลาดขึ้นไปได้

อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ์ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ สังคม คุณธรรม ซึ่งต้องส่งเสริมไปพร้อม ๆ กับไอคิว หากอีคิวต่ำ อาจสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเอง ครอบครัว และสังคม การพัฒนาอีคิวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก และต้องเริ่มพัฒนาให้เร็วที่สุด ตั้งแต่ยังเล็ก

เอ็มคิว : จริยธรรม คุณธรรม ที่จำเป็นต้องปลูกฝังเบื้องต้นจากพ่อแม่ ก่อนจะเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อเข้าสู่รั้วโรงเรียน โดยมีครู อาจารย์ และสังคม ช่วยกันบ่มเพาะ

 

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกและการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม

  1. ส่งเสริมทักษะให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย พร้อมกันทั้งต้องสอนประสบการณ์ที่ดี ฝึกลูกให้มีวินัย ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน และดูแลตัวเอง ทำกิจวัตรประจำวันได้
  2. พ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูก เช่น การพูดจาที่สุภาพ ไม่หยาบคาย ใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวล
  3. อยากให้ลูกเป็นเด็กแบบไหน พ่อแม่ก็ต้องเป็นตัวอย่าง เช่น ขยันทำมาหากิน ซื่อสัตย์สุจริต มีความกตัญญู
  4. สอนเรื่องมารยาท การเข้าสังคม การไหว้ ขอบคุณ ขอโทษ และแสดงความเสียใจ
  5. เสริมสร้างความผูกพันด้วยการเล่นกับลูก เพราะการเล่นกับลูกช่วยให้ลูกฉลาด อารมณ์ดี มีความสุข
  6. ร้องเพลงให้ลูกฟัง ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของทารกได้ เมื่ออยู่ในรูปแบบของเสียง จังหวะ และรูปแบบของภาษา ให้ลูกได้ฟังเพลงซ้ำ ๆ เสียงเพลงจะช่วยปูทางความฉลาดให้ลูกน้อย
  7. เล่นจ๊ะเอ๋ เป็นการฝึกให้ลูกได้รู้จักการคิดและใช้สมองทั้งซีกซ้ายและขวาเพื่อการวิเคราะห์ ทำให้สมองมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นวิธีที่ทำให้ลูกได้แสดงพัฒนาการขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน เรื่องการคงอยู่ของวัตถุ แม้จะหายไปจากสายตาก็ตาม และมีพัฒนาการด้านสังคมด้วยการตอบสนองจากการยิ้มหรือส่งเสียงหัวเราะโต้ตอบ
  8. เล่นตบแปะ หรือแม้แต่นางเงือกน้อย ที่เล่นโดยใช้มือสัมผัส ตบแปะ ตบมือเข้าจังหวะนี้ จะช่วยเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือและสายตาลูกโดยการจับมือลูกตบแปะและร้องเพลง รวมถึงพัฒนาการทางด้านการพูดให้เป็นจังหวะมากขึ้น
  9. ฉลาดเพราะนมแม่ ผลการศึกษาในเด็กวัยเรียนพบว่า เด็กที่กินนมแม่ตอนที่เป็นทารกมักจะมีไอคิวสูงกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่ ดังนั้น ถ้าคุณแม่สามารถให้นมได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็จะส่งผลดีต่อลูก

 

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกทำได้ตั้งแต่วัยทารก เล่นกับลูกบ่อย ๆ เพราะพ่อแม่คือของเล่นที่ดีที่สุดของลูกนะคะ

 

ที่มา : หมอชาวบ้าน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ลูกชอบดูดนิ้ว ปล่อยให้ลูกดูดนิ้วดีไหม ทำไมทารกถึงชอบดูดนิ้วตัวเอง

วิธีเลี้ยงลูกให้แข็งแรง อาการป่วยเด็กเล็ก เด็กโต การดูแลลูกให้แข็งแรง​ฉลาดสมวัย ไอคิวดี อารมณ์แจ่มใส

ตารางอาหารทารกและเด็กเล็ก ในแต่ละช่วงวัย พ่อแม่ควรดูแลอาหารการกินลูกอย่างไร

วิธีเลี้ยงลูกให้เรียนเก่ง หัวไว พ่อแม่ต้องไม่บังคับลูก ถ้าไม่อยากฉุดลูกให้โง่ลง

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner