เช็คลิสต์ลูกเหมาะกับอนุบาลแนวไหน บูรณาการVSแนววิชาการ

เช็คลิสต์ลูกเหมาะกับอนุบาลแนวไหน บูรณาการVSแนววิชาการ

โรงเรียนอนุบาลในปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายหลักสูตร เช่น มอนเตสซอรี วอลดอล์ฟ ไฮสโคป เป็นต้น นอกจากจะมีหลากหลายหลักสูตร ยังแบ่งออกเป็นแนวบูรณาการและแนววิชาการอีกด้วย โรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการ เป็นอย่างไร แนววิชาการเป็นอย่างไร ลูกของคุณเหมาะสมกับแบบไหน ติดตามอ่านค่ะ

ทำความรู้จักปรัชญาแนวการสอนโรงเรียนอนุบาล

แบ่งออกเป็น 7 แนวคิด  ได้แก่

1. มอสเตสซอรี่ (Montessori) เน้นการสอนตามพัฒนาการและความต้องการของเด็ก เพื่อให้เด็กพึ่งตนเองได้ เรียนรู้เป็นรายบุคคล เน้นการเตรียมการสอนของครูตามขั้นตอน โดยใช้อุปกรณ์ในการฝึกประสาทสัมผัสกับเด็ก

2. วอลดอล์ฟ (Waldorf) เน้นสอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยการเล่น พัฒนาการใช้อวัยวะต่าง ๆ ใช้อุปกรณ์ สอนกิจกรรมให้ฝึกคิดจินตนาการ ทั้งศิลปะ ดนตรี วาดเขียน งานภาคปฏิบัติ เช่น ทำสวน ประกอบอาหาร ประดิษฐ์

3. นีโออิวแมนนิส (Neo-Humanist) เป็นการนำศาสตร์ทางตะวันออกผสานความทันสมัยแบบตะวันตก เช่น มีการให้เด็กฝึกสมาธิ ทำโยคะ ขณะเดียวกันก็ใช้เสียงเพลงและวิธีการสอนใหม่ ๆ ด้วย

4. การสอนแบบโครงการ  (Project Approach) ให้เด็กรู้จักตัดสินใจ  โดยสืบค้นข้อมูลตามเรื่องที่เด็กสนใจ ค้นหาคำตอบจากคำถามที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง ไม่ว่าคำถามนั้นจะมาจากเด็ก ครู หรือเด็กกับครูร่วมกัน

5. เรกจิโอเอมิเลีย (Reggio Emilia) เป็นการสอนที่ครู เด็ก ชุมชน พ่อแม่ มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กเรียนรู้ สังเกต ตั้งสมมติฐาน สำรวจ แล้วแสดงผลผ่านการวาดภาพ งานปั้น การเล่นละคร งานเขียน

6. ภาษาธรรมชาติ (Whole Language Approach )การสอนภาษาแบบบูรณาการ ผ่านการฟัง พูด อ่าน เขียนพร้อมกัน ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง เตรียมความพร้อมทุกด้าน ให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาได้ง่ายและเร็วขึ้น

7. ไฮสโคป  (High Scope)  เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำ ผ่านมุมเล่นหลากหลาย ด้วยสื่อและกิจกรรมที่เหมาะกับพัฒนาการ และการแก้ปัญหา พร้อมใช้การสอนกลุ่มย่อยเพื่อกระตุ้นพัฒนาการ

โรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการเป็นอย่างไร

โรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการจะเน้นการเรียนรู้ผ่านสิ่งต่าง ๆ อาจจะเป็นการละเล่น ของเล่น  การทำ กิจกรรมหลากหลาย  วัดผลการเรียนรู้เป็นเฉพาะบุคคล ยอมรับความแตกต่างของแต่ละคน ว่าเด็กตัวน้อย ๆ อาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไป

โรงเรียนอนุบาลแนววิชาการเป็นอย่างไร

แนวทางการสอนของโรงเรียนอนุบาลแนววิชาการ  จะเป็นแนวโรงเรียนที่รับรองว่าเรียนจบแล้วจะสามารถเข้าประถม 1 ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้ แนวการสองเน้นสอนคัดลายมือ บวกลบเลขได้ อ่านออกเขียนได้เมื่อจบชั้นอนุบาล 3

เมื่อทราบความแตกต่างระหว่างโรงเรียนอนุบาลทั้งสองแนวทางกันแล้วนะคะ  ทีนี้ถึงเวลาเช็คลิสต์ลูกน้อยกันแล้วค่ะ

เช็คลิสต์ลูกเหมาะกับอนุบาลแนวไหน บูรณาการ VS แนววิชาการ

โรงเรียนอนุบาลแนววิชาการ  ดังนี้

1. ต้องการเน้นให้ลูกอ่านออกเขียนได้ในระดับที่ เพื่อเตรียมสอบเข้าเรียนต่อชั้น ป.1

2. เน้นการสอบเพื่อวัดความสามารถของลูกในการเรียนต่อระดับสูงขึ้น

3. เน้นการฝึกฝนทางวิชาการในด้านอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เพื่อการเตรียมตัวเรียนในระดับสูงต่อไป

4. เน้นให้ลูกมีพื้นฐานทางวิชาการ อ่านออก เขียนได้ในระดับที่ดี จะได้เรียนรู้ย่างรวดเร็วเมื่อไปเรียนในระดับชั้น ป.1

โรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการ  ดังนี้

1. ไม่เน้นว่าลูกต้องอ่านออก เขียนได้ในระดับที่ดี ในช่วงวัยอนุบาล

2. ไม่เน้นการสอบเพื่อวัดผลทางการเรียน แต่เน้นการประเมินผลตามจริงของเด็ก

3. ต้องการให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

4. ยอมรับว่า ลูกอาจต้องมีการเสริมวิชาการเมื่อต้องเรียนต่อในระดับชั้น ป.1

จากที่อ่านมา  จะได้เป็นความแตกต่างของโรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการ และแนววิชาการกันแล้วนะคะ  ซึ่งทั้งสองแบบมีข้อดีที่แตกต่างกัน  ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรประเมินเบื้องต้นจากลูกก่อน แต่โดยทั่วไปเด็ก ๆ มักจะชอบเล่นสนุกสนานตามวัยของเขา  ดังนั้น  การตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาล  จึงมักเป็นความคิดของคุณพ่อคุณแม่เป็นสำคัญ  นอกจากนี้ การได้พาลูกไปดูโรงเรียน   ดูสภาพแวดล้อม ได้พูดคุยกับคุณครูถึงแนวการสอน  จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจได้  มาเริ่มค้นหาโรงเรียนอนุบาลที่เหมาะสมให้ลูกกันค่ะ

อ่าน รายชื่อโรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาารและแนววิชาการ คลิก

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการและแนววิชาการ

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลแนวบูรณาการ

โรงเรียนอนุบาลสยามสามไตร (อนุบาลหนูน้อยและบ้านพุทธประถม)

ที่อยู่ 87 สุขุมวิท 89/1 เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ 02-331-6258-60

โรงเรียนอนุบาลปาลินา

ที่อยู่99/32  ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.61 แขวง/เขต ประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์  02-726-2323

โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์

สาขาศรีนครินทร์   ที่อยู่12/9 ซ.เสรี  ถ.ศรีนครินทร์  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์  02-399 1673

สาขาสีลม  ที่อยู่ 60 ซ.ศรีเวียง  ถ.สุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์  02-267-4264

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลแนววิชาการ

โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต

ที่อยู่  34 ซ.วชิรธรรมสาธิต 55  หมู่บ้านอิมพีเรียล พาร์ค สุขุมวิท 101/1แขวงบางจาก เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์  02 - 397 -1172

โรงเรียนอนุบาลบ้านสานฝัน

ที่อยู่  29/2 ถ.เย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวากรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์  02 – 671 - 0911

โรงเรียนอนุบาลจุฑาภรณ์ 

ที่อยู่  333/99 สุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์  02 – 662- 2195

อ้างอิงข้อมูลจาก

http://www.manager.co.th

http://www.karn.tv

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เลือกโรงเรียนอนุบาลให้ลูก กับหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลแบบต่าง ๆ

จูงลูกวัย 3 ขวบเข้าอนุบาล เตรียมอย่างไรให้พร้อม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner