ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี? พูดช้าแบบไหนที่แม่ต้องกังวล

ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี? พูดช้าแบบไหนที่แม่ต้องกังวล

หากลูกอายุครบ 1 ขวบ แล้วยังไม่พูด หรือพูดไม่เป็นคำ ไม่มีความหมาย คุณพ่อคุณแม่หลายท่านจะมีความกังวลใจมาก โดยเฉพาะหากไปเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกันแล้วพบว่าลูกพูดได้น้อยกว่าก็ยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกว่าที่ลูกพูดช้าเกิดจากความผิดปกติที่อันตรายร้ายแรงหรือไม่

ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี? พูดช้าแบบไหนที่แม่ต้องกังวล

ลูกพูดช้า ทำอย่างไรดี? พูดช้าแบบไหนที่แม่ต้องกังวล …เรามาดูกันนะคะว่าสังเกตได้อย่างไรว่าลูกพูดช้า และพูดช้าในลักษณะแบบใดที่น่ากังวล ควรรีบไปพบคุณหมอ ลักษณะแบบใดที่ไม่น่าจะเกิดจากความผิดปกติร้ายแรง

ลูกพูดช้าทำอย่างไรดี

ลู กพูดช้าทำอย่างไรดี

คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้อย่างไรว่าลูกพูดช้า?

คุณพ่อคุณแม่สามารถสังเกตได้ว่าลูกพูดช้าผิดปกติ คือ เด็กยังไม่พูดในขณะที่ถึงวัยที่ควรจะพูด หรือมีพัฒนาการทางภาษาน้อยกว่าเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน เช่น โดยทั่วไปเด็กจะเริ่มพูดคำตอนอายุประมาณ 1 ขวบ แต่หากลูกอายุครบ 18 เดือนแล้ว ยังไม่พูดเป็นคำที่มีความหมาย แม้แต่ 1 พยางค์ และยังไม่สามารถทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ ร่วมกับไม่ค่อยมีความเข้าใจภาษาเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกัน ควรรีบไปปรึกษาคุณหมอโดยด่วนว่า ลูกมีพัฒนาการด้านภาษาช้าผิดปกติจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ร้ายแรงหรือไม่

หากลูกพูดช้าเพียงอย่างเดียว แต่ทว่ามีความเข้าใจภาษาได้ดีพอ ๆ กับเด็กวัยเดียวกัน และไม่มีความบกพร่องของภาษาท่าทาง มักจะไม่ได้มีสาเหตุจากความผิดปกติรุนแรง ซึ่งส่วนมากจะพูดได้เป็นปกติเองในระยะเวลาต่อมาค่ะ

ลูกพูดช้าทำอย่างไรดี

ลูกพูดช้ าทำอย่างไรดี

สาเหตุที่พบบ่อยอะไรบ้างที่ทำให้ลูกพูดช้า?

ลูกพูดช้าทำอย่างไรดี

ลูกพูดช้าทำอย่ างไรดี

สาเหตุที่ทำให้ลูกพูดช้า ที่พบบ่อยคือ

  1. ความผิดปกติของการได้ยิน เนื่องจากอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยินผิดปกติ เช่น หูหนวก
  2. ความผิดปกติของสติปัญญา เช่น ภาวะสติปัญญาบกพร่อง
  3. เป็นโรคหรือกลุ่มอาการ เช่น ออทิสติก เป็นต้น

นอกจากนี้ การพูดช้าอาจมีสาเหตุจากพันธุกรรม คือ มีประวัติคนในครอบครัว คือ ญาติสายตรงพูดช้า

ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เด็กพูดช้า คือการเลี้ยงดู และสภาพแวดล้อม คุณพ่อคุณแม่ ไม่มีเวลาที่จะสื่อสารพูดคุยกับลูก หรือให้ลูกอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่นแท็บเล็ต ดูโทรทัศน์ ไม่ค่อยมีการสื่อสารสองทางระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้เด็กขาดการส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทางด้านภาษาอย่างเหมาะสมจึงเกิดปัญหาพูดช้าตามมาได้ และยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสมาธิสั้นอีกด้วย

ลูกพูดช้าทำอย่างไรดี

ลูกพูดช้าทำอย่าง ไรดี

หากสงสัยว่าลูกพูดช้าควรทำอย่างไร?

คุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าลูกพูดช้าควรนำลูกไปเข้ารับการปรึกษาจากกุมารแพทย์ เพื่อประเมินว่าลูกพูดช้าจริงหรือไม่ น่าจะเกิดจากสาเหตุใด มีพัฒนาการด้านอื่นที่ผิดปกติหรือไม่ โดยคุณหมอจะทำการซักถามประวัติอย่างละเอียด ตรวจร่างกาย และประเมินพัฒนาการในทุกด้าน รวมทั้งส่งตรวจการได้ยิน หากพบสาเหตุแล้วก็จะได้รับคำแนะนำการรักษาที่เหมาะสมเช่นหากเกิดจากการได้ยินที่บกพร่องก็จะได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยฟัง หากเกิดจากภาวะบกพร่องทางสติปัญญาก็จะได้รับการฝึกกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมและติดตามต่อเนื่อง เป็นต้น

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านการพูดของลูกได้อย่างไร?

หากไม่อยากให้ลูกพูดช้า หรือ ลูกพูดช้าแต่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าสาเหตุของการพูดช้าไม่ได้มีสาเหตุจากความผิดปกติที่ร้ายแรง หรือหากการพูดช้าเกิดจากสาเหตุที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อม คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษาได้โดยการการพูดคุยกับลูกอย่างเหมาะสม เช่น

  • สื่อสารกับลูกอย่างมีคุณภาพโดยพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
  • สอนคำต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้กับลูกอย่างสม่ำเสมอ
  • เล่นกับลูกอย่างมีปฏิสัมพันธ์มีการสื่อสารสองทาง โต้ตอบจากคุณพ่อคุณแม่
  • งดดูโทรทัศน์ ลดหรืองดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีผู้ใหญ่คอยพูดคุยให้คำแนะนำอยู่ด้วย

 

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ลูกพูดช้า ลูกพูดน้อย ผู้ใหญ่ให้เอา เขียดตบปาก

ลูกพูดช้า จะเป็นออทิสติกหรือเปล่า? โดย ผศ.พญ.รวีรัตน์ สิชฌรังษี

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner