นมแม่แต่ละระยะมีลักษณะอย่างไร

เมื่อเด็กทารกมีลำดับเวลาของพัฒนาการ คุณแม่ก็มีลำดับเวลาสำหรับพัฒนาการของการให้นมลูกเหมือนกัน เราได้จัดทำรายการไว้ให้คุณแม่เตรียมพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณแม่ที่จะให้นมลูกครั้งแรก เพื่อให้คุณแม่ได้ให้นมลูกได้อย่างดีที่สุด

app info
get app banner