พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน เด็กวัยนี้มีพัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านอารมณ์และสังคม ด้านสุขภาพและโภชนาการอย่างไร เช็กเลย!

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน ลูกน้อยจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา และความรู้ความเข้าใจอย่างไร พ่อแม่ควรเสริมพัฒนาการหรือทักษะอะไรได้บ้าง อาการน่าเป็นห่วงของเด็กวัยนี้คืออะไร เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ และข้อควรรู้ของเด็กวัยนี้จะมีอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลย!

พัฒนาการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน

ลูกวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการในการควบคุมตัวเอง และมีความเฉลียวฉลาด ลูกน้อยจะควบคุมตัวเองได้ดียิ่งขึ้น สามารถควบคุมการกระโดดขาเดียวได้เป็นอย่างดี รวมถึงยังสามารถบังคับของเล่นหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ รวมถึงทักษะเหล่านี้ คือ

 • สามารถเดินทรงตัวเป็นเส้นตรงได้
 • ปั่นจักรยานหลบสิ่งกีดขวางได้
 • โยนลูกบอลเหนือศีรษะไปยังเป้าหมายได้
 • เล่นคนเดียวได้
 • สามารถจับดินสอวาดรูป ขีดเขียน และวาดภาพระบายสี โดยใช้สามนิ้ว
 • วิ่งแกว่งแขนได้ดียิ่งขึ้น
 • วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
 • กระโดข้ามสิ่งกีดขวางสูงประมาณ 12 – 15 ซม. โดยขาสองข้าง

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • คุณควรจัดบ้านให้มีความปลอดภัยสำหรับเด็ก เพราะลูกน้อยอาจมักจะเล่นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก
 • ให้ลูกได้ฝึกทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อต่างๆ ของร่างกาย
 • เริ่มต้นให้ลูกได้ฝึกวาดรูปร่างและขนาด รวมถึงการปั้นแป้งโดว์เป็นรูปร่างต่างๆ
 • ฝึกให้ลูกเรียนรู้วิธีจับดินสอบที่ถูกต้อง

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ไม่สามารถยืนขาเดียวหรือกระโดดขาเดียวได้
 • ไม่สามารถจับปากกาหรือวาดรูปเป็นรูปร่างต่างๆ ได้
พัฒนาการทางด้านความรู้และความเข้าใจของเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน

ทักษะเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของเด็กเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาการทางด้านจิตใจ ทำให้เด็กวัยนี้มักจะชอบสำรวจ และมีคำถามอปลกๆ มาถามพ่อแม่เสมอๆ ทั้งยังมีความสุขกับการเล่นตามจินตนาการของตัวเอง โดยทักษะที่เด็กสามารถทำได้ คือ

 • รู้จักคำที่มีเสียงคล้ายกัน
 • รู้จักคำศัพท์มากขึ้น 18 – 20 คำ
 • เข้าใจความหมายที่เกี่ยวกับสูงที่สุด ใหญ่ที่สุด มากขึ้น
 • นับเลข 1 – 20
 • ทำตามคำแนะนำหลายๆ ขั้นตอนจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มได้
 • สามารถเล่าเรื่องได้ดี

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • ฝึกให้ลูกรู้จักการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเด็ก
 • ให้คำแนะนำลูกเวลาที่ทำกิจวัตรประจำวันอย่างง่ายๆ เช่น ตอนเช้า ควรล้างหน้า แปรงฟัน
 • ฝึกให้ลูกได้นับวัตถุและคน รวมทั้งคำและตัวอักษรต่างๆ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • หากลูฏไม่สามารถทำตามลำดับขั้นตอนที่บอกได้
 • ลูฏไม่สามารถนับสิ่งของหรือวัตถุได้
 • ลูกพูดประโยคสั้นๆ ไม่ได้
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมของเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน

เด็กวัย 4 ขวบ จะเป็นวัยที่กำลังซุกซนพลังเหลือล้นมาก ทำให้เด็กมักจะวิ่งซุกซนอย่างสนุกสนาน แต่เด็กวัยนี้มักจะยังควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ดีนัก ตอนแรกก็เห็นว่าหัวเราะมีความสุข อยู่ดีๆ ก็หงุดหงิด โมโหขึ้นมาเฉยๆ ซึ่งเหตุการณ์สำคัญที่เด็กวัยนี้ควรทำคือ ทักษะทางสังคม เด็กๆ ควรจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม ดังนี้

 • เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนๆ อย่างเป็นมิตร
 • สามารถพูดคุยกับเพื่อนเพื่อเสริมสร้างจินตนาการได้ รวมถึงการแสดงออกทางอารมณ์ร่วมกับเพื่อนๆ ในกลุ่ม
 • แสดงออกถึงความภาคภูมิใจเมื่อทำอะไรได้สำเร็จ
 • ลูกจะมีความหมกมุ่นกับตัวเองและอาจอยากทำบางอย่างให้เด็กคนอื่น
 • ลูกต้องการควบคุมผู้อื่น โดยอาศัยคำพูดมากกว่าใช้ร่างกายบังคับ

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • การที่ลูกร้องอาละวาดเป็นเรื่องปกติ แต่การดุหรือการตะคอกใส่ลูกอาจไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดี สิ่งที่ทำได้คือพ่อแม่ควรนิ่งและสงบเยือกเย็นเดี๋ยวลูกจะหยุดเอง
 • อย่าปิดกั้นจินตนาการหรือความเชื่อของลูก พ่อแม่ควรปล่อยให้ลูกได้อยู่ในลูกของจินตนาการบ้าง หรือให้ลูกอยู่กับเพื่อนในจินตนาการบ้างจะดีกับลูกที่สุด
 • กระตุ้นให้ลูกได้ทำกิจกรรมกลางแจ้งกับเพื่อนๆ กลุ่มใหญ่บ้าง และปล่อยให้ลูกได้มีบทบาทกับเพื่อนอย่างเต็มที่โดยที่พ่อแม่คอยดูอยู่ห่างๆ

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • หากลูกพยายามที่จะแสดงความรู้สึกของตนเองโดยการพูดมากเกินไป หรือมักปฏิเสธที่จะโต้ตอบกับผู้อื่น
 • ลูกแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติ โดยมักจะแสดงอาการหงุดหงิด หรืออารมณ์โกรธกับพ่อแม่ หรือเพื่อนๆ
พัฒนาการทางด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน
พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 9 เดือน

พัฒนาการเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน

เด็กจะมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาที่ดีขึ้น สามารถเรียบเรียงประโยคที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้น เช่น “หนูเห็นแมววิ่งอยู่ที่ใต้บันได แล้วมันก็ไปปีนต้นไม้” อีกทั้งลูกน้อยยังสามารถที่จะตอบคำถามได้ว่า เมื่อไหร่ที่เขารู้สึกหนาว หรือหิว นอกจากนี้ ลูกๆ ยังมีพัฒนาการทางด้านภาษา ดังนี้

 • สามารถใช้คำเชื่อมของประโยคได้ เช่น ก่อน หลัง ข้างบน ข้างล่าง
 • สามารถบอกถึงว่าของสิ่งนั้นใครเป็นเจ้าของ
 • พูดถึงคนหรือสัตว์ หรือสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีอยู่จริง
 • สามารถปรับโทนเสียง หรือปรับประโยคเพื่อสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อ
 • สามารถตอบได้ว่า ใคร ทำไม เมื่อไหร่ และอย่างไรได้

เคล็ดลับในการเลี้ยงลูก

 • พ่อแม่ควรพูดคุยกับลูกเหมือนคุยกับผู้ใหญ่ด้วยกัน
 • กระตุ้นให้ลูกพูดกับคนที่ลูกไม่รู้จักขณะที่พ่อแม่อยู่ เช่น เพื่อนแม่ หรือญาติที่ไม่เคยเจอ
 • ถามลูกเกี่ยวกับชื่อของพ่อแม่ พี่หรือน้อง รวมถึงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อดูว่าลูกจดจำได้หรือไม่
 • ฝึกให้ลูกอ่านประโยคที่เหมาะสมกับเด็ก

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกไม่สามารถพูดได้ชัดเจน
 • ลูกไม่รู้จักปรับเสียงหรือปรับประโยคในการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
พัฒนาการทางด้านสุขภาพและโภชนาการของเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน

สำหรับเด็กที่มีอายู 4 ขวบ 9 เดือน เขาจะมีน้ำหนักประมาณ 18 กิโลกรัม และมีความสูงประมาณ 90 ซม. เป็นต้นไป และจะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น 2-3 กก. และมีความสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 5-8 ซม. นอกจากนี้ยังต้องการพลังงานอย่างน้อย  7,100 kJ (1,700 kcal) และควรได้รับการนอนหลับพักผ่อนและโภชนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สารอาหารทีต้องการ ปริมาณที่ต้องการ แหล่งของสารอาหาร
แคลเซียมและวิตามินดี แคลเซียม 1000 มก. และวิตามินดี 3,000 IU (หน่วยสากล) ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมไข่มันต่ำ 3 แก้ว รวมถึงชีส 1 ถ้วย และโยเกิร์ตกับนมอีก 2 ถ้วย
เหล็ก 10 มก. ลูกชิ้น 4 ชิ้น มีสปาเก็ตตี้เนื้อสัตว์ (หมู สัตว์ปีก อาหารทะเล) หรือไข่ หรือแซนวิชไก่ขนาดเล็กที่มีถั่วและมะเขือเทศ
วิตามินซี ไม่เกิน 650 มก. สตอว์เบอรี่ 1 ถ้วย หรือมะเขือเทศบด 1 ถ้วย ในสปาเก้ตตี้หรือมันฝรั่งหวาน 1 ถ้วย พริกเขียวและส้ม
วัคซีนที่จำเป็นองเด็กวัย 4 ขวบ 9 เดือน
 • วัคซีนที่จำเป็น
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ (DTwP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV)
 • วัคซีนเสริม
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ (Tdap หรือ DTaP)
  • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบเอ (HAV)
  • วัคซีนโรคอีสุกอีใส (VZV) หรือวัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน-อีสุกอีใส (MMRV)
  • วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่(Influenza)
  • วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ก่อนการสัมผัสโรค

ตารางวัคซีน

เมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์

 • ลูกมีน้ำหนักตัวน้อยและมีความสูงน้อยจนเกินไป
 • ลูกมีอาการเจ็บป่วยบ่อย
 • มีรอยฟกช้ำหรือมีก้อนเนื้อ

ที่มา: sg.theasianparent

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ:

พัฒนาการเด็ก 4 ขวบ 8 เดือน ลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เสริมทักษะอะไรให้ลูกดี

แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก แต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี [ออนไลน์] เช็กเลย!

กิจกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน สิ่งที่ลูกควรทำก่อนเข้าเรียนอนุบาลมีอะไรบ้าง

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Khunsiri

app info
get app banner