ประกันสุขภาพเด็กเล็ก 100 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ก่อนลูก 1 ขวบ

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก 100 เรื่องพ่อแม่ต้องรู้ก่อนลูก 1 ขวบ

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก คุณพ่อคุณแม่อยากซื้อประกันสุขภาพ ควรเลือกซื้อประกันตัวไหนดี เรามาดู ประกันสุขภาพเด็กเล็ก กันเลยค่ะ ว่ามีแบบไหนบ้าง

 

การเลือกซื้อประกันสุขภาพเด็ก 

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

 • ความคุ้มครอง

โรคยอดฮิตในเด็ก เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก อาหารเป็นพิษ ไวรัสลงกระเพาะ มือเท้าปาก หรืออีสุกอีใส เป็นต้น

 

 • การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่มีความเสี่ยงในเด็กเล็ก

ค่าใช้จ่ายในการรักษาโดยประมาณอยู่ที่เท่าใด ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถหาข้อมูลได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาอยู่เป็นประจำ หรือจากคนที่เคยมีประสบการณ์ดังกล่าว ตัวแทนประกัน เช่น ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล ค่าห้อง ซึ่งกรณีที่คุณแม่เลือกราคาห้องที่สูงก็จะทำให้จะทำให้เบี้ยประกันสูงตามไปด้วยค่ะ ฯลฯ เพื่อป้องกันการซื้อประกันสุขภาพที่มีราคาสูงจนเกินจำเป็น

 

 • ศึกษารายละเอียดของกรมธรรม์

ควรเลือกที่เหมาะสมกับลูกที่สุดและตรงกับความต้องการ เพื่อที่จะได้ไม่เกินวงเงินจนต้องจ่ายส่วนต่างมากหลังใช้บริการค่ะ เช่น เริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่อายุเท่าไร ประหยัดและคุ้มค่ากับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายไปทุกปีหรือไม่ รวมถึงค่าชดเชยในกรณีของผู้ป่วยนอก เป็นต้น

 

 • ค่าเบี้ยประกันและวงเงินคุ้มครองต่อครั้งหรือต่อปี

ควรเลือกทำประกันที่มีความสอดคล้องกับความสามารถของกำลังทรัพย์ของแต่ละคน เพราะการทำประกันสุขภาพสำหรับเด็กเป็นการส่งเบี้ยระยะยาวจนกว่าจะหมดอายุประกัน

 

 • การออมเงินไปพร้อมกับการประกันสุขภาพ หรือประกันสะสมทรัพย์

คือ การซื้อประกันนี้จะมีเงินคืนเมื่อครบอายุสัญญา และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านนิยมซื้อประกันให้ลูก เพื่อเป็นการออมเงินเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา พร้อมทั้งประกันความเสี่ยงยามลูกเจ็บป่วยได้ด้วย แต่ประกันประเภทนี้จะมีค่าเบี้ยประกันสูงกว่าประกันสุขภาพชนิดไม่มีเงินคืน

 

10 ประกันสุขภาพเด็กเล็ก 

 

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

 

1.AIA H&S EXTRA ประกันสุขภาพเด็ก แบบมี OPD

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี ต่ออายุได้จนถึง 80 ปี
 • ประกันสุขภาพเด็ก มาพร้อมค่ารักษาแบบ OPD เบี้ยประกันแบบคุ้มค่า ถ้าไม่เคลมมีเงินคืนพิเศษ
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล แผนสูงสุด 6,500 บาทต่อวัน (สูงสุด 4,500 บาทต่อวัน สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 5 ปี)
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการสูงสุด 120,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆในโรงพยาบาล (เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ) สูงสุด 40,000 บาท ต่อครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสูงสุด 9,000 บาท ต่อปี
 • ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษสูงสุด 4,500 บาท ต่อปี (กรณีไม่มีประวัติเคลมภายในรอบปี)

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : AIA

 

2.ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน –  10 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)
 • ความคุ้มครองสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่และความคุ้มครองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านบาทต่อปี
 • แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลกรณีต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ รวมทั้งการผ่าตัดหรือหัตถการที่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 • จ่ายตามจริงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้บริการดูแลคุณยามพักฟื้น (Nursing Care Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 

3.ประกันภัยสุขภาพ BKI Happy Healthy กรุงเทพประกันภัย 

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ แรกเกิด-อายุ 55 ปี
 • วงเงินคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับห้องผู้ป่วย สูงสุด 5,000 บาท (สูงสุด 30 วัน)
 • วงเงินคุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล สำหรับห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 10,000 บาท (สูงสุด 10 วัน)
 • วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและบริการทั่วไป สูงสุด 50,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน/ครั้ง สูงสุด 10,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครอง ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองสำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด/ครั้ง สูงสุด 100,000 บาท
 • วงเงินคุ้มครองค่าดูแลโดยแพทย์ (วันละครั้ง สูงสุด 30 วัน) สูงสุด 2,500 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงเทพประกันภัย 

 

4.ประกันสุขภาพเด็ก เมืองไทยประกันชีวิต 

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ แรกเกิด-อายุ 5 ปี
 • วงเงินค่ารักษาเหมาจ่ายต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล 1,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ค่ายา สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้รายวัน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ค่ายากลับบ้าน สำหรับทาน 7 วัน 1,000 บาท
 • MRI โรคมะเร็ง โรคร้ายแรง และอุบัติเหตุ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : เมืองไทยประกันชีวิต 

 

5.ประกันสุขภาพ สุขทุกวัย ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 15 วัน-อายุ 65 ปี
 • ความคุ้มครองในการเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
 • มีทั้งหมด 3 แผน
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน S
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร 1,400 บาท สูงสุด 30 วัน
  • ค่าห้อง ICU 2,800 บาท สูงสุด 15 วัน
  • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป สูสุดต่อครั้งต่อโรค 20,000 บาท
  • ค่ารักษาการผ่าตัดสูงสุดต่อการเข้ารักษา  25,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต 

 

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

ประกันสุขภาพเด็กเล็ก

 

6.ประกันภัยวัยซน ธนาคารกสิกร (เมืองไทยประกันภัย)

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ  14 วัน – 15 ปี
 • ลูกยิ่งซน เรายิ่งคุ้มครอง คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 บาท
 • เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 2,000 บาทต่อวัน
 • เงินชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากการเจ็บป่วยด้วย 7 โรคฮิต 1,500 บาทต่อวัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกสิกรไทย 

 

7.ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 กรุงไทย

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 10 ปี
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล 2,500 บาท สูงสุด 150 วัน
 • ค่าห้อง ICU 5,000 บาท สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษา
 • ผลประโยชน์สูงสุดแต่ละแบบต่อการเข้าพักรักษษตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 720,250 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : กรุงไทย

 

8.ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า 

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก สูติกรรม หรือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้
 • คุ้มครอง สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งการรักษาต่อปี
 • คุ้มครองค่าห้อง สูงสุดคืนละ 12,000 บาท
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : Aetna 

 

9.ประกันสุขภาพเด็กเล็ก ฟิลลิปประกันชีวิต 

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิด – 10 ปี
 • มีให้เลือกทั้งหมด 5 แผน
 • ผลประโยชน์คุ้มครองแผน 1
  • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วันละ3,000 บาท สูงสุด 30 วัน
  • ค่าห้อง ICU วันละ5,000 บาท สูงสุด 21 วัน
  • รวมผลประโยชน์สูงสุดทั้งหมด 515,500 บาท ต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ฟิลลิปประกันชีวิต 

 

10.แผนประกันสุขภาพอุ่นใจรักษ์ โกลด์ วิริยะประกันภัย 

 • สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
 • หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล ดูแลครบ ทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม
 • มีให้เลือกทั้งหมด 4 แผน
 • ความคุ้มครองสูงสุด เริ่มตั้งแต่ 600,000-5,000,000 บาท

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : วิริยะประกันภัย 

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : 

โรคฮิตทารกติดจากผู้ใหญ่ ลูกติดเชื้อจากพ่อแม่ได้ง่ายกว่าที่คิด ทารกติดโรคทีไรเป็นหนักกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า

วิธีสอนลูกให้รู้จักการใช้เงิน การออมเงิน ในแต่ละช่วงอายุ

อยาก ทำประกันสุขภาพให้ลูก เลือกทำประกันสุขภาพเด็กแบบไหนดี ประกันแบบไหนคุ้มที่สุด

 

 

 

 

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

nanticha

app info
get app banner