ค่าฝุ่นละออง กทม. PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรสวมใส่หน้ากากป้องกัน คนท้อง ทารก เลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง

ค่าฝุ่นละออง กทม. PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรสวมใส่หน้ากากป้องกัน คนท้อง ทารก เลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง

กลุ่มเสี่ยง คนท้อง คนแก่ เด็กเล็ก ทารก ผู้มีโรคประจำตัว ต้องระวัง! ออกกลางแจ้ง

ค่าฝุ่นละออง กทม. เกินค่ามาตรฐาน

ค่าฝุ่นละออง กทม. PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน คนท้อง ทารก อย่าออกกลางแจ้งนาน ๆ ควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 1. ผู้สูงอายุ
 2. เด็กเล็ก
 3. หญิงตั้งครรภ์
 4. ผู้มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ โรคเยื่อบุตาอักเสบ โรคผิวหนัง โรคหัวใจและหลอดเลือด

 

กทม.ฝุ่นละอองเกิน! แม่ท้อง ทารก ระวังให้ดี หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง

วิธีป้องกันอันตราย แม่ท้องต้องดูแลตัวเอง

คนท้อง ทารกหรือเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว ควรป้องกันอันตราย ดังนี้

 • ควรอยู่ภายในบ้าน
 • เตรียมยาให้พร้อม
 • ใช้หน้ากากกันฝุ่น
 • รีบพบแพทย์หากมีอาการผิดปกติ

 

ค่าฝุ่นละออง กทม. PM2.5

PM2.5 คือ ฝุ่นละเอียดที่เป็นส่วนหนึ่งของฝุ่นละอองที่แขวนลอยในบรรยากาศ มีขนาดเท่ากับ 1 ใน 20 ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์ โดย PM2.5 มาจากการเผาไหม้ และการใช้พลังงานต่าง ๆ เช่น ยานพาหนะ งานก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม ควันบุหรี่ การเผาวัชพืชและขยะ ปฏิกิริยาเคมีในอากาศ ส่งผลต่อสุขภาพทำให้เกิดอาการไอ จาม แสบจมูก หายใจติดขัด แน่นหน้าอก เป็นต้น

 

ค่าฝุ่นละออง กทม. PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน ควรสวมใส่หน้ากากป้องกัน คนท้อง ทารก เลี่ยงอยู่กลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยง คนท้อง คนแก่ เด็กเล็ก ทารก ผู้มีโรคประจำตัว ระวัง

ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

 

กรมอนามัยแนะ 6 ข้อดูแล “ลูกเล็กเด็กแดง” ป้องกันโรคร้ายระยะยาว โรคหลอดเลือดหัวใจ ผลต่อสติปัญญา

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กเล็กได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากสภาพอากาศที่มี ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เร่งสร้างความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูพี่เลี้ยงพร้อมแนะแนวทางการดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและเด็กที่มีโรคประจำตัว เพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เด็กเล็กเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวได้ เด็กที่สัมผัสกับมลพิษทางอากาศในระดับสูงอาจมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในระยะยาว เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางระบบประสาทและความสามารถทางปัญญาของเด็ก เนื่องจากปอดของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ ทำให้มีอัตราหายใจที่ถี่กว่า ดังนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยงควรดูแลเด็กทั้งกลุ่มปกติทั่วไปและเด็กที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

 

กรมอนามัยได้กำหนดแนวทางการดูแลเด็กเล็กสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูพี่เลี้ยง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ดังนี้

 1. ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในเว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th หรือแอพพลิเคชั่น Air4thai ของกรมควบคุมมลพิษ
 2. หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ในช่วงที่ปริมาณ PM2.5 ตั้งแต่ระดับสีเขียว (26-37 ไมโครกรัม/ ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป
 3. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ 6 – 8 แก้วต่อวัน
 4. เด็กที่มีโรคประจำตัวควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดและสังเกตอาการ หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออกให้รีบไปพบแพทย์
 5. หากค่า PM2.5 อยู่ในระดับสีแดง (91 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) ขึ้นไป ห้ามออกนอกบ้าน
 6. ปลูกต้นไม้เพื่อดักฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ
 7. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด PM2.5 เช่น การเผาใบไม้ เผาขยะ
 8. ไม่ติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานในบริเวณบ้าน
 9. ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดและเปิดพัดลมให้อากาศหมุนเวียน

 

19-21 ม.ค. วิกฤติฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5

นายภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวถึงสภาพอากาศที่จะเข้ามาช่วยลดฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ปกคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ว่า ในวันที่ 17-18 ม.ค. ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทะเลจีนใต้ ทำให้ประเทศไทยตอนบน รวมกรุงเทพฯ และปริมณฑลมีอุณหภูมิหนาวเย็นลง และโชคดีอากาศหนาวเย็นรอบนี้อากาศถ่ายเทได้ดี มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ 10-30 กม.ต่อ ชม. ทำให้ลมเข้ามาช่วยพัดฝุ่นละอองออกไปได้บ้าง

แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงในวันที่ 19-21 ม.ค. ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอากาศจะเริ่มกลับมาอุ่นร้อนขึ้น ไม่มีมวลอากาศเย็นลงมา ทำให้ต้องเจอภาวะอากาศปิดและลมสงบนิ่ง อาจทำให้ค่าฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน ที่ผลิตขึ้นมาใหม่มีปริมาณสะสมเพิ่มขึ้นอีกได้ สำหรับการแยกระหว่างละอองหมอกและฝุ่นละออง สังเกตได้จากละอองหมอกเกิดขึ้นและสลายตัวไม่เกินเวลา 10.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นฝุ่นละอองควัน

 

ที่มา : http://www.fm91bkk.comhttps://www.thairath.co.th และ http://www.js100.com

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

โรคหน้าหนาว ต้องระวังลูกป่วย ทารก เด็กเล็ก เสี่ยงโรคร้าย แถมมีโรคแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิต!

โรคร้ายในเด็กที่มากับหน้าหนาว โรคที่ทำให้เด็กป่วย มีอะไรบ้าง พ่อแม่ควรทำอย่างไร!

คนท้องทำงานเยอะ นอนดึก ทำงานตอนกลางคืน ลูกในท้องจะเป็นอะไรไหม

วิธีแก้ปวดหัวอย่างปลอดภัยในช่วงตั้งครรภ์ คนท้องกินยาแก้ปวดอะไรได้บ้าง

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner