คำนวณอายุครรภ์ คนท้องนับอย่างไร

คำนวณอายุครรภ์ คนท้องนับอย่างไร

คนท้องนับอายุครรภ์อย่างไร อายุครรภ์เท่าไหร่ นับตั้งแต่ปฏิสนธิหรือเริ่มนับอายุครรภ์ตอนไหน

คำนวณอายุครรภ์ นับอย่างไร วิธีคำนวณอายุครรภ์ เริ่มนับตั้งแต่ตอนไหน แม่ท้องอยากรู้ อายุครรภ์นับอย่างไร ท้องนี้อายุครรภ์เท่าไหร่แล้ว ท้องกี่สัปดาห์ ท้องกี่เดือน นับตั้งแต่ตอนไหน มาหาคำตอบกัน

 

วิธีคำนวณอายุครรภ์

การนับอายุครรภ์ (Gestational age) เป็นการนับอายุของทารกในครรภ์ หมอจะเริ่มนับจากวันแรกที่แม่มีประจำเดือนครั้งสุดท้าย โดยหมอจะนับอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ และเศษของสัปดาห์เป็นวัน เช่น 8 สัปดาห์ 4 วัน

ผู้หญิงจึงควรจดช่วงเวลาที่มีประจำเดือนทุกครั้ง ตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนในเดือนนั้น ก็ควรจะบันทึกไว้บนปฏิทิน รวมถึงจดลงบนปฏิทินด้วยว่า ประจำเดือนมาวันสุดท้ายวันไหน วิธีนี้จะทำให้การคำนวณอายุครรภ์เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คำนวณอายุครรภ์

คำนวณอายุครรภ์

การคำนวณอายุครรภ์ ทำให้ทราบถึงวันกำหนดคลอดของลูก

หลังจากที่หมอตรวจร่างกายแม่ด้วยการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ และสอบถามเกี่ยวกับการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายของแม่แล้ว หมอก็จะนับอายุครรภ์ด้วยการคำนวณวันกำหนดคลอด (Expected date of delivery หรือ EDD) นั่นคือการเอาวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย บวก 7 วัน ลบด้วย 3 เดือน ก็จะทราบได้ว่าวันกำหนดคลอดเมื่อไหร่

 

วิธีนับอายุครรภ์สามารถนับได้ 2 แบบ คือ

  1. วิธีนับอายุครรภ์จากประจำเดือน จะมากกว่าอายุของตัวอ่อนในครรภ์จริง ๆ (Ovulatory age) ประมาณ 2 สัปดาห์ สำหรับแม่ท้องที่มีประจำเดือนมาปกติสม่ำเสมอทุก 28 วัน
  2. วิธีนับอายุครรภ์จากประจำเดือนที่มาไม่สม่ำเสมอ นั่นคือในผู้หญิงที่มีรอบเดือนนานกว่า 28 วัน หรือในกรณีที่จำไม่ได้ว่ามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ ซึ่งหมอก็จะนับอายุครรภ์ให้ด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (อัลตราซาวนด์) เพื่อวัดขนาดของถุงการตั้งครรภ์ (Gestational Sac) หรือความยาวทารก (Crown Rump Length) แล้วคำนวณเป็นอายุครรภ์

 

คำนวณอายุครรภ์ ตารางเทียบอายุครรภ์ การนับอายุครรภ์ วิธีคำนวณอายุครรภ์ คนท้องนับอย่างไร อายุครรภ์นับอย่างไร ท้องนี้อายุครรภ์เท่าไหร่แล้ว นับตั้งแต่ตอนไหน

วิธีคำนวณอายุครรภ์ ตารางเทียบอายุครรภ์ การนับอายุครรภ์ วิธีคำนวณอายุครรภ์

 

การคำนวณอายุครรภ์ การนับกำหนดคลอด

รศ.นพ.ภาวิน พัวพรพงษ์ สูติ-นรีแพทย์ กล่าวถึง การนับกำหนดคลอด ไว้ว่า

  • การนับกำหนดคลอดแบบที่ชาวบ้านนับกัน คือ เมื่อตั้งครรภ์ครบ 9 เดือน นับตั้งแต่ประจำเดือนขาด ซึ่งจริง ๆ ก็มีความถูกต้องแต่ไม่แม่นยำ ที่สำคัญ แม่มักจะจำไม่ได้ว่าประจำเดือนขาดไป ตั้งแต่เมื่อไหร่
  • การนับจำนวนเดือน 9 เดือนในแต่ละช่วงของปีก็ไม่เท่ากัน เนื่องจากบางเดือนมี 31 วัน บางเดือนมี 30 วัน และ เดือนกุมภาพันธ์มี 28 หรือ 29 วัน
  • เพื่อความสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น การนับจึงเริ่มนับตั้งแต่ วันแรกประจำเดือนครั้งสุดท้าย เพราะ จะจำง่ายกว่า และนับไปทั้งสิ้น 40 สัปดาห์ การนับเป็นสัปดาห์จะแม่นยำกว่า โดยที่เมื่อคลอดอายุครรภ์ ตั้งแต่ 37 สัปดาห์ขึ้นไปก็ถือว่าครบกำหนดแล้ว
  • ในครรภ์แรกมักคลอดใกล้กับกำหนดคลอด แต่ในครรภ์หลัง มักคลอดก่อนกำหนดคลอด 1 – 2 สัปดาห์ สำหรับสูตรในการคำนวณที่ทางการแพทย์มักใช้ หมอก็จะนับอายุครรภ์ ด้วยการคำนวณวันกำหนดคลอด (Expected date of delivery หรือ EDD) นั่นคือ การเอาวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย บวก 7 วัน ลบด้วย 3 เดือน ก็จะทราบได้ว่าวันกำหนดคลอดเมื่อไหร่ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

1. นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายบวกไปอีก 9 เดือน และนับบวกต่อไปอีก 7 วันก็จะได้วันกำหนดคลอด

ตัวอย่าง วันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายของคุณแม่ คือวันที่ 1 มกราคม 2559 ก็ให้บวกไปอีก 9 เดือน ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2559 แล้วให้นับบวกต่อไปอีก 7 วัน ดังนั้น กำหนดคลอดของคุณแม่ก็จะตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2559

2. นับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายย้อนหลังไป 3 เดือนและนับบวกต่อไปอีก 7 วันก็จะได้วันกำหนดคลอด

ตัวอย่าง วันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายของคุณแม่ คือ วันที่ 1 มกราคม 2559 ก็ให้นับย้อนหลังไปอีก 3 เดือน คือ ธันวาคม พฤศจิกายน และตุลาคม และนับบวกไปอีก 7 วัน ดังนั้น กำหนดวันคลอดของคุณแม่จะตรงกับวันที่ 8 ตุลาคม 2559

อ่านเพิ่มเติม กำหนดวันคลอดจากหมอแม่นแค่ไหน คุณหมอนับวันกำหนดคลอดอย่างไร

 

คำนวณอายุครรภ์ ตารางเทียบอายุครรภ์ การนับอายุครรภ์ วิธีคำนวณอายุครรภ์ คนท้องนับอย่างไร อายุครรภ์นับอย่างไร ท้องนี้อายุครรภ์เท่าไหร่แล้ว นับตั้งแต่ตอนไหน

วิธีคำนวณอายุครรภ์ ตารางเทียบอายุครรภ์ การนับอายุครรภ์ ท้องนี้อายุครรภ์ เท่าไหร่แล้ว นับตั้งแต่ตอนไหน

 

การคำนวณอายุครรภ์ของคนท้อง เพื่อให้แพทย์กำหนดคลอดได้อย่างแม่นยำ ซึ่งนอกจาก การคำนวณอายุครรภ์แล้ว แพทย์จะกำหนดคลอดโดยการอัลตราซาวด์เพื่อประเมินอายุครรภ์สำหรับแม่ตั้งครรภ์ที่จำวันแรกของการประจำเดือนครั้งล่าสุดไม่ได้ ทั้งนี้ เมื่อถึงกำหนดวันคลอด 40 สัปดาห์ แม่ตั้งครรภ์ อาจจะคลอดได้ในช่วง 38-42 สัปดาห์ ถือว่าปกติ ถ้าก่อนหน้านี้ถือว่าคลอดก่อนกำหนด ถ้าหลังจากนี้ถือว่าคลอดเกินกำหนด

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

พีแอนด์จี ร่วมกับ เทสโก้ โลตัส ส่งแคมเปญพิเศษ “Mom to Mom” ชวนเหล่าคุณแม่ ร่วมใจกันช่วยเหลือแม่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19

ชี้เป้า ของตัวแม่ต้องมี (10 MUST HAVE ITEMS FOR WOMAN & MOM) ช้อปสนุก หยุดไม่อยู่ ในเดือนแห่งแม่ กับ JD CENTRAL ตลอดเดือนสิงหาคม

9+ GOLD MOM CLINIC EP.1 สารอาหารสำคัญ & เพื่อ 1,000 วันแรก ที่สมบูรณ์ โดย พญ.นพรัตน์ ไชยบูรณะพันธ์กุล สูตินรีแพทย์ประจำ รพ. พญาไท 3

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Tulya

app info
get app banner