ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ที่อาจทำให้ลูกไม่ฉลาด และเจ้าอารมณ์

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ที่อาจทำให้ลูกไม่ฉลาด และเจ้าอารมณ์

การเลี้ยงดูลูกในช่วงวัยเด็กถือเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต  หากพ่อแม่วางแบบแผนในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม  ลูกจะซึมซับเอา คำสอนนั้นติดตัวไปจนโต  เรียกว่าเป็นพื้นฐานทางนิสัยและพฤติกรรมของลูกก็ว่าได้   มาร่วมมือกันพัฒนาลูกด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องกันค่ะ

เป็นพ่อเป็นแม่ใคร ๆ ก็อยากให้ลูกฉลาด อารมณ์ดี พูดง่าย ๆ ก็คือไอคิวดี อีคิวเด่น นั่นเองค่ะ แต่รู้ไหมคะว่า มีความเชื่อ หรือแนวทางบางอย่างที่ขัดขวางจุดประสงค์นั้น ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก ที่ไปสกัดกั้นการพัฒนาไอคิว และอีคิวมีอะไรบ้าง

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

  • เชื่อว่าการรักลูก คือ การเลี้ยงดูลูกให้สบายทุกอย่าง
  • เชื่อว่าการให้สิ่งของทุกอย่างที่ลูกต้องการ คือ การแสดงออกว่าพ่อแม่รักลูกมาก
  • เชื่อว่าคนที่เก่ง และประสบความสำเร็จในชีวิต คือ คนที่เรียนดี
  • เชื่อว่าทีวี อินเตอร์เน็ตจะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้
  • เชื่อว่าเด็กยังเล็ก ไม่ต้องสอนอะไรมาก

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

  • การรักลูก คือ การเลี้ยงดูลูกให้สบายทุกอย่าง 

ความเชื่อที่ผิด หากพ่อแม่ทำทุกอย่างให้ลูก  หรือทำแทนลูก เช่น  ลูกเล่นของเล่นแล้วไม่ต้องเก็บก็ได้ พ่อกับแม่ยินดีช่วยเก็บให้นะจ๊ะ  หรือลูกโตพอสมควรที่ทำกิจวัตรประจำวันได้  เช่น  แปรงฟัน  อาบน้ำ  แต่งตัว  ใส่รองเท้า  แต่พ่อแม่ก็ยังจัดแจงทำทุกอย่างให้  เป็นต้น

ความจริงที่ถูกต้อง การรักลูก คือ การเลี้ยงดูให้ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเด็กจะรู้สึกอิสระ  มีความภาคภูมิใจในตนเอง  เพราะเด็กที่ได้รับการเลี้ยงแบบสบายมากเกินไป  ไม่เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือตนเอง และรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  มักจะเป็นเด็กที่ขาดความอดทน แก้ปัญหาและเผชิญปัญญาไม่ได้

  • การให้สิ่งของทุกอย่างที่ลูกต้องการ คือ การแสดงออกว่าพ่อแม่รักลูกมาก

ความเชื่อที่ผิด ลูกอยากได้อะไรก็ให้ทุกอย่างหรืออะไรเกินความจำเป็นก็ยังให้ เช่น ซื้อของเล่นก็ซื้อมาเต็มบ้าน ลูกอยากได้ก็ซื้อให้อีกทันที ซื้อขนมขบเคี้ยวมาเต็มบ้าน เพราะเห็นว่าลูกชอบกิน   ลูกอยากได้อะไร  อยากไปเที่ยวไหนตามใจทุก  การทำเช่นนี้เป็นการปลูกฝังให้จับจ่ายใช้สอยเกินตัว หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยต่อไปในอนาคต

ความจริงที่ถูกต้อง คือ การให้ความรักทางจิตใจ เช่น  การโอบกอด  คำพูดชื่นชมเมื่อเด็กทำความดี  คำพูดให้กำลังใจเพื่อให้ลูกเกิดความพยายาม  จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และเด็กจะได้รับรู้ความรักของพ่อแม่มากกว่าการให้ความรักด้วยสิ่งของ  เด็กที่พ่อแม่ให้แต่สิ่งของ  เงินทอง  มักจะเป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเอง  ไม่รู้จักการเป็นผู้ให้  และเด็กจะไม่สามารถควบคุมความต้องการ  ความอยากของตนเองได้ จะกลายเป็นการปลูกฝังค่านิยมการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยให้กับลูกโดยไม่รู้ตัว

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

  • คนที่เก่ง และประสบความสำเร็จในชีวิต คือ คนที่เรียนดี

ความเชื่อที่ผิด พ่อแม่คาดหวังให้ลูกเรียนดี เพราะเชื่อว่าเกรดดี  ๆ จะทำให้ลูกมีอนาคตที่ดี พ่อแม่จึงคาดหวังลูกในเรื่องการเรียนมาก ให้ลูกเอาแต่เรียนอย่างเดียวโดยไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นงานบ้านหรือกิจกรรมอื่น ๆ รวมถึงให้ลูกตั้งใจเรียนไม่ต้องทำกิจกรรมของโรงเรียนเพราะจะทำให้เสียเวลาเรียน 

ความจริงที่ถูกต้อง คนที่เก่งหรือประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องมีความสามารถหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการคิดการวางแผน  การแก้ไขปัญหา  ทั้งยังต้องมีทักษะพื้นฐาน เช่น  การช่วยเหลือตนเอง  และการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น  การที่เด็กมุ่งเรียนอย่างเดียว จะสูญเสียโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์ และสังคม  ทำให้เด็กเป็นคนเคร่งเครียด  และไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อพบกับความผิดหวังในการเรียนหรือการทำงาน

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

  • ทีวี อินเตอร์เน็ตจะทำให้ลูกเกิดการเรียนรู้

ความเชื่อที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นทีวี อินเตอร์เน็ต การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพราะคิดว่าจะทำให้เด็กใช้เวลาว่างได้ดี  มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน  ไม่รบกวนพ่อแม่ และทำให้เป็นเด็กฉลาดรู้ทันโลก

ความจริงที่ถูกต้อง สื่อต่าง ๆ มีทั้งด้านดี และด้านเสีย แต่เด็กยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดี หรือไม่ดี และที่สำคัญเด็กยังไม่สามารถควบคุมตัวเองได้  เด็กจึงมักเลือกที่จะรับสื่อที่ไม่มีประโยชน์ เพราะสนุกสนานมากกว่า ผลเสียคือ  ทำให้เป็นเด็กเจ้าสำราญ คิดแต่เรื่องไร้สาระ และยังขาดโอกาสที่จะทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  ดังนั้น  หน้าที่ของพ่อแม่ควรเลือกสื่อ ที่เหมาะสมให้ลูกว่าอะไรดูได้  กำหนดเวลาที่เหมาะสม และให้อยู่ในสายตาเพื่อที่พ่อแม่จะได้ชี้แนะสิ่งที่เหมาะสมกับลูก

ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงลูก

  • เด็กยังเล็กไม่ต้องสอนอะไรมาก 

ความเชื่อที่ผิด เพราะโตขึ้นเด็กจะเรียนรู้เอง และคิดอะไรด้วยตนเอง ว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร พ่อแม่จึงมักปล่อยปละละเลย ไม่ว่ากล่าวตักเตือนหรือจัดการอะไรเมื่อเห็นลูกทำไม่ถูกต้อง เช่น เมื่อลูกพูดคำหยาบกับเพื่อน พ่อแม่ก็หัวเราะขบขัน เพราะคิดว่าเป็นเรื่องน่ารักน่าเอ็นดู และยินยอมให้เด็กทำเช่นนั้นต่อไป

ความจริงที่ถูกต้อง ช่วงวัยเด็กเล็ก เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้สิ่งที่อยู่รอบตัว การเรียนรู้เป็นรากฐานของวัยเด็ก โดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะทางด้านอารมณ์ และสังคม รู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร การมีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้หากไม่ได้ปลูกฝังจะทำให้เด็กนิสัยเสีย และยากที่จะแก้ไขในตอนโตอ้างอิงข้อมูลจาก

เอกสารคู่มือเสริมสร้างไอคิว และอีคิวเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข

http://www.dmh.go.th/

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

แพทย์แนะ วิธีกระตุ้นสมองและฝึกพัฒนาการ เลี้ยงลูกน้อยให้ฉลาดอย่างถูกวิธี 

มีลูกตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะดี วิจัยชี้ มีลูกช่วงนี้สิลูกจะฉลาด คุณแม่อายุยืน

10 วิธี การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อยากให้ลูกฉลาดเติบโตเป็นคนเก่ง ต้องอ่าน!!

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner