X

SCB-form

อย่าให้มะเร็งร้ายขโมยรอยยิ้มไปจากครอบครัว ประกันมะเร็ง ตรวจพบจ่ายสูงสุด 3,000,000 บาท
อย่าให้มะเร็งร้ายขโมยรอยยิ้มไปจากครอบครัว ประกันมะเร็ง ตรวจพบจ่ายสูงสุด 3,000,000 บาท

ประกันมะเร็ง เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจมองข้ามไป แต่ความจริงแล้วโรคนี้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยในอันดับที่ 3 เลยทีเดียว ค่ารักษาก็ค่อนข้างแพง และยังใช้เวลาในการรักษานาน หากครอบครัวของคุณเคยมีประวัติเป็นมะเร็งก็ยิ่งมีความเสี่ยงไปอีก การทำประกันมะเร็งจึงเป็นหลักประกันคุ้มครองดูแลในกรณีที่คุณตรวจเจอโรคมะเร็งทั้งในระยะลุกลาม และไม่ลุกลาม เพื่อที่จะได้ไม่นำเงินที่เก็บไว้ให้กับลูกในอนาคต หรือเงินที่จำเป็นต้องใช้จ่ายมารักษาตัวคุณเพียงคนเดียว