มะเร็งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง คุ้มครองอะไรได้บ้าง

มะเร็งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง คุ้มครองอะไรได้บ้าง

ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษามะเร็งนั้นต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทองคุ้มครองอะไรบ้าง และถ้าอยากทำ ประกันมะเร็ง ควรเลือกแบบไหน

มะเร็ง เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีการเกิดเป็นก้อนเนื้อที่มีการลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง หรือกระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายผ่านทางระบบเลือด ระบบน้ำเหลือง มะเร็งมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของการเกิดโรค และชนิดของเซลล์มะเร็ง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็ง ได้แก่ อายุ บุหรี่ แสงแดด รังสี สารเคมี เชื้อไวรัส หรือเชื้อแบคทีเรียบางชนิด ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง แอลกอฮอล์ และวิถีการดำเนินชีวิตบางอย่าง เช่น การกินอาหารที่มีไขมันสูง โรคมะเร็งที่พบบ่อยที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งช่องปาก มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งผิวหนัง ประกันมะเร็ง 

ประกันมะเร็ง

ค่ารักษามะเร็ง มีตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักล้านบาทขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งตำแหน่งที่เกิดโรคและระยะที่พบเจอ ปัจจุบันมะเร็งสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) สิทธิประกันสังคม ข้าราชการเบิกจ่ายจริง สวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ 

สิทธิประกันสังคมสำหรับโรคมะเร็ง คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสังคมจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณ เมื่อพบว่าตรวจเจอ 10 โรคมะเร็ง ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งโพรงจมูก โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งหลอดอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (รักษาตามช่วงระยะของโรค) ไม่จำกัดจำนวนครั้ง มีค่าเคมีบำบัด/รังสีรักษาไม่เกิน 50,000 บาท/ปี สามรถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ และยานอกบัญชีหลักแห่งชาติ กรณีการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 10 ชนิด และต้องให้เคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และหรือยารักษาโรคมะเร็ง ให้ จ่ายค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อรายต่อปี

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสำหรับโรคมะเร็ง คุ้มครองอะไรบ้าง

ค่าเคมีบำบัด/รังสีรักษาตามจริงไม่เกิน 4,000 บาท/ครั้ง ยกเว้นโรคมะเร็งที่กำหนด protocol จ่ายไม่เกินราคาที่กำหนด

ค่าบริการจัดการโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ การใช้มอร์ฟีนในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และให้ใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ

ในวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยตระหนักว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งและมีโอกาสหายขาดได้ พึงได้รับการรักษาเต็มที่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ก็จะมีระเบียบขั้นตอนในการใช้สิทธิ และต้องรับบริการที่โรงพยาบาลที่ระบุไว้ตามสิทธิเท่านั้น ตามการรักษามาตรฐานเดียวกัน คือการผ่าตัด ฉายรังสี และหรือเคมีบำบัด ผู้ป่วยที่ไม่ประสงค์ที่จะทำตามขั้นตอน หรือต้องการรับบริการจากโรงพยาบาลที่เลือกเอง ก็สามารถทำได้โดยชำระค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งโรงพยาบาลตามสิทธิมักจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ตามมา เช่น คิวในการรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ ห้องพักที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น

ตารางการประมาณการค่าบริการทางรังสีวิทยา ตามสิทธิต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป

มะเร็งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง คุ้มครองอะไรได้บ้าง

ที่มา: ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลทางเชิงวิชาการ การนำไปใช้รักษาผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย กรุณาปรึกษาแพทย์หรือสถานพยาบาลสำหรับค่ารักษาเฉพาะบุคคลก่อนทุกครั้ง

ตารางประมาณการค่าฉายรังสี สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย

มะเร็งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง คุ้มครองอะไรได้บ้าง

ที่มา: ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

หมายเหตุ: ค่ารักษาอาจมีความแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย

จากตารางการประมาณการค่าบริการทางรังสีวิทยา และตารางประมาณการค่าฉายรังสี สำหรับโรคมะเร็งที่พบบ่อย เมื่อเทียบกับสิทธิต่าง ๆ จะพบว่า สิทธิเหล่านั้นสามารถคุ้มครองโรคมะเร็งได้ แต่ไม่สามารถคุ้มครองค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมด ส่วนเกินที่เหลือคุณต้องจ่ายเอง หากเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยอาจไม่กระทบกับคุณและครอบครัวเท่าไหร่ แต่ถ้ามีค่ารักษาส่วนเกินในจำนวนที่มาก อาจทำให้เงินไม่เพียงพอและเกิดหายนะทางการเงินตามมา

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือการเลือกซื้อประกันมะเร็งเพิ่มเข้ามา ซื้อเพียงหลักร้อย แต่ได้คุ้มครองหลักล้าน ตรวจเจอก็รับเงินก้อนไปเลยทันที และยังช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็ง เช่น ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารังสีวิทยา ค่ารักษาอื่น ๆ ช่วยคุณลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกไว้คนเดียวหากตรวจเจอ

ประกันมะเร็ง เริ่มทำเมื่อไหร่ดี

ประกันมะเร็ง

มะเร็งทำได้เลยไม่ต้องรอ แต่ควรทำตั้งแต่อายุยังน้อยและมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย หรือป่วยเป็นโรคร้ายแรงมาโรคมาก่อน เพราะประกันอาจปฎิเสธการทำประกันมะเร็งเอาได้ สำหรับผู้ที่มีประวัติครอบครัวเคยเป็นมะเร็งมาก่อนกับผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง เช่น สูบบุหรี่ ติดเหล้า เป็นต้น ยิ่งต้องทำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งสูง

อยากทำประกันมะเร็ง ควรเลือกแบบไหน

 1. ตรวจเจอรับเงินก้อนทันที

เป็นมะเร็งทีรักษากันยาว ๆ บางคนรักษาหายแล้วยังต้องมีการติดตาผลอย่างต่อเนื่อง หรือบางคนเข้ารับการรักษาแบบทั่วไปแล้วแต่อยากเลือกเข้ารับการรักษากับแพทย์ทางเลือกมากกว่า เพราะเริ่มทนการรักษาไม่ไหวแล้ว หรือการรักษาเริ่มไม่ได้ผล บางคนอาจต้องการนำเงินส่วนนี้ไปใช้สำหรับเติมเต็มความฝันของช่วงชีวิตที่เหลืออยู่ หรือเตรียมตัวจากไปอย่างสงบ

 1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

การรักษามะเร็งมีหลากหลายวิธี เพราะมะเร็งแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน การรักษาจึงไม่เหมือนกันแม้เป็นมะเร็งชนิดเดียวกันก็ตาม ในวงการแพทย์จะจำแนกโรคมะเร็งมากหรือน้อยด้วย “ระยะ” ของโรค ซึ่งการรักษามีตั้งตาการผ่าตัด การฉายรังสี และเคมีบำบัด โดยระยะเวลาในการรักษาโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ระยะเวลาของโรค และการตอบสนองของยา

 1. ได้รับเงินชดเชยเมื่อนอนโรงพยาบาล

โรคมะเร็งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอยู่บ่อย ๆ และระยะเวลามีความแตกต่างกัน เช่น หากแพทย์วินิจฉัยแล้วให้พบว่าควรรักษาด้วยเคมีบำบัด การรักษาด้วยวิธีนี้มักจะให้เป็นชุด ใช้เวลา 1-5 วัน และแต่ละชุดห่างกัน 3-4 สัปดาห์ โดยเฉลี่ยแล้วจะได้รับยา 6-8 ชุด นั่นเท่ากับว่าเวลาที่คุณต้องใช้ในการเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล หากคุณต้องหยุดงานบ่อย ๆ ย่อมไม่ดีแน่ การได้รับเงินชดเชยในส่วนนี้จะช่วยให้คุณไม่ขาดรายได้

 1. ผลประโยชน์จาการเสียชีวิต

มะเร็งโอกาสเป็นแล้วมีโอกาสหาย แต่หายแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีก เราไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ และเราไม่อาจที่จะรู้ได้ว่าจะมีโอกาสได้ดูแลคนที่คุณรักได้นานเท่าไหร่ หากคุณต้องเสียชีวิตเงินทุนจากประกันตรงนี้จะช่วยดูแลครอบครัวคุณต่อจากคุณเองในอนาคต

 1. เลือกบริษัท นายหน้า หรือตัวแทนที่น่าเชื่อถือ

ประกันมะเร็งมักมีเงื่อนไขมากมาย การเลือกทำประกันกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ และบอกรายละเอียดเงื่อนไขอย่างชัดเจนจะดีกว่า รวมถึงเลือกทำประกันกับตัวแทนที่ช่วยดูแลคุณที่สามารถติดต่อได้ง่าย จะช่วยคุณเมื่อต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

 1. เลือกงบประมาณที่เหมาะสม

คุณควรประเมินความคุ้มครองที่ต้องการกับเบี้ยประกันที่ต้องชำระ โดยพยายามเลือกในวงเงินที่คุณจ่ายไหว และจบประมาณที่เพียงพอ เพื่อที่คุณจะได้มีความสามารถในการส่งประกันอย่างต่อเนื่อง และได้รับความคุ้มครองตลอดสัญญา

มะเร็งโชคร้ายที่เจอ โชคดีที่มีประกัน..เริ่มต้นทำประกันกันเถอะ

จุดเด่นของประกัน

 • ตรวจเจอมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับเงินก้อนสูงสุด 1,500,000 บาท 
 • ตรวจเจอมะเร็งในระยะลุกลาม รับเงินก้อนสูงสุด 3,000,000 บาท
 • ได้รับค่ารักษาโรคมะเร็งสูงสุด 1,200,000 บาท
 • มีค่าชดเชยรายวัน เมื่อนอนพักรักษาตัว
 • จ่ายเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครอง 10 ปี
 • สามารถเลือกชำระได้ทั้งรายเดือน และรายปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครองที่ได้รับ

มะเร็งมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง คุ้มครองอะไรได้บ้าง

มะเร็งระยะลุกลาม หมายถึง มะเร็งที่ได้กระจายออกนอกอวัยวะที่เริ่มต้น ตั้งแต่วันแรกที่วินิจฉัย หรือหมายถึงมะเร็งที่ปรากฏขึ้นมาใหม่ภายหลังการรักษารอบแรก โดยปรากฏขึ้นใหม่ที่เดิม หรืออวัยวะอื่น

มะเร็งรักษาหายได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ…

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

อย่าให้มะเร็งทำอนาคตของครอบครัวสะดุด 

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

เมื่อลูกป่วย ในวันที่พ่อแม่ ขาดรายได้ อย่าปล่อยให้ ' เรื่องค่าใช้จ่าย มาเป็นข้อจํากัด
app info
get app banner