โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสะพานสูง

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสะพานสูง

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตสะพานสูง” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

โรงเรียน,อนุบาล,ประถม,เขตสะพานสูง

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตสะพานสูง

โรงเรียนอนุบาลประถมเขตสะพานสูง

โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา
รายละเอียด: โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษาได้เปิดดำเนินการสอนโดยบูรณาการทั้งวิชาศาสนา และวิชาสามัญไปพร้อมกับนักเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นแกนกลางและประยุกต์หลักสูตรศาสนาจากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาพูด คือกลุ่มประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของมุสลิมอย่างแท้จริง
ที่มา: iqra.ac.th/my_school.html
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 10/12-14 หมู่ที่ 16 ซอย 6 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 735 7740-1

โรงเรียนอนุบาลสนุกคิด
รายละเอียด: หลักสูตรการเรียนการสอนที่โรงเรียนอนุบาลบ้านสนุกคิดเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนต้องตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งด้านอารมณ์และสังคม สร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในสิ่งที่ผู้เรียนต้องรู้เสมอ ดังนั้น สาระที่เด็กควรรู้จึงเป็นเรื่องราวรอบตัวเด็กที่นำมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ไม่เน้นการท่องจำเนื้อหา ครูผู้สอนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับพัฒนาการและความสนใจของเด็ก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยการจัดสิ่งแวดล้อมและรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็ก
นอกจากสาระที่เด็กควรเรียนรู้ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ในแต่ละภาคเรียน เด็กจะได้เรียนรู้แบบ Project Approach หรือ การเรียนรู้แบบโครงการ อีก 1 เรื่องตามความสนใจของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้เกิดทักษะด้านการสังเกตจากสิ่งที่ได้สัมผัส ทักษะการใช้กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ที่มา: www.baansanookkidkindergarten.com/
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 79/933 หมู่บ้านธารารมณ์ ซอย 7 ถนนรามคำแหง 150 (สุขาภิบาล 3) แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 728 2238

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสะพานสูง

โรงเรียนอื่นๆ
โรงเรียนอนุบาลสัมมากร
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 122 สัมมากร 1 ซอย 7 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 373 9551

โรงเรียนอนุบาลวันทา
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 14/4 ซอยวังใหญ่ 1 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 368 2055, 02 368 3055

โรงเรียนบ้านต้นกล้า
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 28/69-71 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 089 493 9711

โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม มัธยม
ติดต่อ: 18/10 หมู่ที่ 3 ซอยรามคำแหง 135 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 377 7102

โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 99/2516 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 368 2133

โรงเรียนศิริเพ็ญ
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 12 หมู่ที่ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 373 6188

โรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้า
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 215/3 ซอยหมู่บ้านสัมมากร ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 373 2491

โรงเรียนอนุบาลภวภูตานนท์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 73 ซอย 5 รามคำแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
โทร. 02 373 9571

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตสะพานสูง

ที่มาอ้างอิง http://www.bangkok.go.th/

บทอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร

คุณติดสินบนลูกเพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัยหรือไม่

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner