ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก เด็กวัย 0-5 ปี สำคัญอย่างไร

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก เด็กวัย 0-5 ปี สำคัญอย่างไร

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก ความสัมพันธ์ที่มั่นคงและตอบสนองกับคุณเป็นพื้นฐานของการพัฒนาลูกของคุณ เด็กจะได้เรียนรู้วิธีคิด ทำความเข้าใจ สื่อสาร แสดงอารมณ์

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก เด็กวัย 0-5 ปี สำคัญอย่างไร

ความสัมพันธ์รักมั่นคงและตอบสนองกับคุณเป็นพื้นฐานของการพัฒนาลูกของคุณ ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก เด็กจะได้เรียนรู้วิธีคิด ทำความเข้าใจ สื่อสาร แสดงอารมณ์ และพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านความสัมพันธ์ การเล่นกับลูกของคุณช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณ และส่งเสริมให้ลูกของคุณสำรวจ ทดลองและแก้ปัญหาของพวกเขาได้ดี

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก

ทำไมความรักความสัมพันธ์และการเลี้ยงดูจึงมีความสำคัญ

ความสัมพันธ์ของเด็ก ๆ เป็นตัวกำหนดวิธีที่พวกเขาเห็นโลกและส่งผลกระทบต่อทุกด้านของการพัฒนา ผ่านความสัมพันธ์ที่เด็ก ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของพวกเขา นั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่งผลให้เด็กแสดงออก เช่น ร้องไห้ หัวเราะ ตั้งคำถาม และได้อะไรคืนมา เช่น กอด รอยยิ้ม คำตอบ สิ่งที่เด็ก ๆ ได้กลับมานั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญมากแก่พวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่โลกเป็น และวิธีการปฏิบัติในโลก วิธีคิด ทำความเข้าใจ สื่อสาร ประพฤติตน แสดงอารมณ์ และพัฒนาทักษะทางสังคม

ตัวอย่างเช่น เป็นเรื่องปกติที่ลูกน้อยของคุณต้องการที่จะสื่อสารกับคุณผ่านการพูดพล่าม การแสดงออกทางสีหน้า และท่าทาง เช่นโบกมือ พยักหน้า และส่ายหัว เป็นเรื่องที่ดีเมื่อคุณตอบสนองด้วย ‘การพูดคุย’ และการทำท่าทางแบบเดียวกัน เพราะสิ่งนี้แสดงถึงความอบอุ่นและความรัก ด้วยการตอบสนองอย่างอบอุ่นรักและอ่อนโยนของคุณจะช่วยให้ลูกน้อยเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านพฤติกรรมและอารมณ์ได้

คุณกำลังทำให้ลูกของคุณรู้สึกปลอดภัยและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคุณกับเขา และเมื่อลูกของคุณรู้สึกปลอดภัยและผูกพันกับคุณ เขาน่าจะมีความมั่นใจในการสำรวจโลกของเขา นั่นเป็นเพราะเขารู้ว่าคุณอยู่ที่นั่นเพื่อสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ใหม่กับเขาเสมอ

ความสัมพันธ์เริ่มแรกที่สำคัญที่สุดของลูกของคุณอยู่กับคุณสมาชิกครอบครัวคนอื่นและผู้ดูแล

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก

ความสัมพันธ์ของเด็ก

ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น

มันไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกของคุณที่เป็นตัวกำหนดพัฒนาการของเขา นอกจากนี้ยังเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่น ลูกของคุณเห็นว่าคุณประพฤติตนและสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไรในชีวิตของคุณ ตัวอย่างเช่น คู่ของคุณ สมาชิกในครอบครัวเพื่อนและผู้ดูแล

สิ่งนี้แสดงให้ลูกของคุณรู้วิธีที่จะเป็นและประพฤติตนกับผู้อื่น หากลูก ๆ ของคุณเห็นและเลียนแบบความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความเคารพนับถือ เธอจะเรียนรู้ที่จะทำสิ่งนี้ในความสัมพันธ์ของเธอกับผู้อื่น

ทำไมการเล่นจึงมีความสำคัญ

ในช่วงปีแรก ๆ วิธีการเรียนรู้และการพัฒนาที่สำคัญของบุตรหลานของคุณผ่านการเล่น การเล่นเป็นเรื่องสนุกสำหรับลูกของคุณและให้โอกาสเขาสำรวจ ทดลอง แก้ปัญหา และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาเอง เขาต้องการการสนับสนุนและกำลังใจจากคุณในการทำสิ่งนี้ แต่การพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเขาและปล่อยให้เขาทำผิดพลาด คือ การค้นพบตัวเองเกี่ยวกับโลกเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้

เวลาที่ใช้ในการเล่น พูดคุย ฟัง และโต้ตอบกับคุณ ช่วยให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะที่เธอต้องการสำหรับชีวิต เช่น การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การเคลื่อนไหว และการอยู่กับคนอื่นและเด็ก ๆ

เล่นและความสัมพันธ์ในการปฏิบัติ : ตัวอย่างจ๊ะเอ๋

เกมจ๊ะเอ๋ที่เรียบง่ายเป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์ การเล่นและใช้เวลาร่วมกันช่วยในการพัฒนาทุกด้านของทารก

เมื่อคุณเล่น จ๊ะเอ๋ กับลูกน้อยของคุณ คุณจะซ่อนใบหน้าไว้ด้านหลังมือแล้วโผล่ออกมาอีกครั้ง ลูกของคุณอาจยื่นแขน หัวเราะคิกคักและยิ้มออก เป็นวิธีพูดของลูกน้อยของคุณ เล่นต่อไปเรื่อย ๆ และลูกน้อยของคุณก็มีความสุข แต่หลังจากผ่านไประยะหนึ่งลูกน้อยของคุณอาจมองออกไป นั่นคือวิธีที่เธอบอกว่าตอนนี้เธอเล่นได้เพียงพอแล้ว คุณรู้ว่าถึงเวลาพักแล้ว

ตัวอย่าง การเล่นจ๊ะเอ๋ นี้แสดงให้เห็นว่าลูกน้อยของคุณต้องการเล่นกับคุณ ซึ่งหมายความว่าเขาติดอยู่กับคุณ และสิ่งที่แนบมาเป็นสัญญาณของการพัฒนาทางสังคมและอารมณ์ที่ดีต่อสุขภาพ

นอกจากนี้เมื่อลูกน้อยของคุณร้องเสียงแหลมและยื่นแขนออกมา เพื่อบอกว่าเธอต้องการเล่นมากขึ้น เธอก็พัฒนาทักษะภาษาและกลไกของเธอ เมื่อคุณตอบกลับจะเป็นการกระตุ้นให้เธอสื่อสารกับคุณต่อไป

ความสัมพันธ์ : ประโยชน์ต่อชีวิต

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก

ความ สัม พันธ์ และพัฒ นาการ ของเด็ก

การปฏิสัมพันธ์ที่อบอุ่นและน่ารักระหว่างคุณและลูกของคุณพัฒนาความมั่นใจ ความยืดหยุ่น และการสื่อสารของบุตรหลาน สิ่งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้ลูกของคุณสำหรับสิ่งที่เขาจะเจอในภายหลังในชีวิต เช่น การทำงานผ่านปัญหาต่าง ๆ การจัดการกับความเครียด และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพกับผู้อื่นในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่

ความผูกพันที่แนบแน่นและความสัมพันธ์ในช่วงแรกของชีวิตยังหมายถึงลูกของคุณมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและมีปัญหาพฤติกรรมน้อยลง

ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นบวกและตอบสนองกับลูกของคุณ คุณจะช่วยกำหนดอนาคตของการเป็นผู้ใหญ่ที่เธอจะเป็นและให้รากฐานที่แข็งแกร่งแก่เธอตลอดชีวิตที่เหลือของเธอ

6 สัญญาณว่าคุณกำลังทำหน้าที่พ่อแม่อย่างถูกต้อง

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก

พัฒ นาการของ เด็ก

  1. ลูกของคุณเปิดใจให้คุณ
  2. ลูกของคุณสามารถพูดคุยกับคุณโดยไม่ต้องกังวล
  3. คุณให้คำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แก่ลูกของคุณ
  4. คุณรู้วิธีพูดขอโทษ
  5. คุณสนับสนุนงานอดิเรกและความสนใจของลูก
  6. เป็นห่วงอย่างพอประมาณ

5 เคล็ดลับการอบรมเลี้ยงดูเชิงบวกสำหรับความสัมพันธ์พ่อแม่และลูกที่ประสบความสำเร็จ

  1. เป็นตัวอย่างที่ดี

ความสำคัญของการเป็นตัวอย่างให้กับลูก ๆ คือ สิ่งกระตุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมื่อคุณดุลูก ๆ ของคุณเมื่อพวกเยาไม่ปิดไฟเมื่อพวกเขาออกจากห้องหรือไม่? คุณคาดหวังให้พวกเขาเก็บห้องของพวกเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือไม่? ตรวจสอบว่าคุณกำลังตั้งค่าตัวอย่างที่ถูกต้องด้วยการทำด้วยตัวเอง มันไม่ยุติธรรมที่จะคาดหวังว่าลูกของคุณจะพูดอย่างสุภาพเมื่อพวกเขามีอารมณ์โกรธ ถ้าคุณพูดสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ดีทุกครั้งที่คุณอารมณ์เสีย ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของคุณเอง สอนความสำคัญของความกตัญญูรู้คุณ

2. ใช้คำพูดที่ดี

คำพูดมีอำนาจที่จะทำลายเช่นเดียวกับการรักษา หลีกเลี่ยงการใช้คำพูดรุนแรงเมื่อต้องการสอนลูก ๆ ของคุณสำหรับความผิดพลาดใด ๆ ที่พวกเขาทำ บางครั้งคำพูดในแง่ลบและบทลงโทษก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของจิตใจเด็กเสมอ ทำให้ความสามารถในการคิดในแง่บวกนั้นไม่พัฒนา ให้คำชมกับลูกของคุณสำหรับพฤติกรรมที่ดีที่พวกเขาแสดงการเสริมแรงเชิงบวกสามารถทำสิ่งมหัศจรรย์ได้ในการช่วยให้ลูกของคุณพัฒนาความมั่นใจและพัฒนาความไว้วางใจในตัวคุณ

ความสัมพันธ์และพัฒนาการของเด็ก

ความ สัม พันธ์ และ พัฒ นาการ ของ เด็ก

3. สร้างบรรยากาศในครอบครัว

ความรักไม่สามารถสร้างบ้านที่มีความสุขได้ แต่สภาพแวดล้อมที่ดีและความสุข สามารถส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นอยู่และความพึงพอใจ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการกอดและจูบ การเริ่มต้นที่ดีจะทำให้วันของคุณสดใสขึ้น มองตาลูกของคุณทุกครั้งที่คุณคุยกับเขา เมื่อลูกของคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณยอมรับพวกเขา พวกเขาจะตอบสนองเชิงบวกอย่างแน่นอน หัวเราะ ร้องไห้ เล่นด้วยกันเป็นครอบครัว ช่วงเวลาเหล่านี้เป็นสมบัติและเป็นรากฐานสำหรับครอบครัวที่มีความสุข

4. ใช้เวลาคุณภาพกับลูก ๆ ของคุณ

เพียงสิบห้านาทีของเวลาของคุณทุกวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมาก ในความสัมพันธ์ของพ่อ แม่และลูก การพูดคุยอย่างง่าย ๆ สวดมนต์ด้วยกัน เล่นเกมกับครอบครัว หรือเพียงแค่รับประทานอาหารด้วยกัน อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวในการความทรงจำของเด็ก ๆ สิ่งเล็ก ๆ เหล่านี้ ความสำคัญนี้สามารถทำให้ลูกของคุณมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะรักคุณ

5. กำหนดความคาดหวังในเชิงบวกและเป็นจริง

นอกจากเด็กทุกคนจะเติบโตและพัฒนาบุคลิกภาพในด้านต่าง ๆ ในระดับที่แตกต่างกัน อย่าบังคับลูกของคุณ ภายใต้ภาระและความฝัน ความคาดหวังของคุณเอง มันอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าในวัยเด็กและปัญหาพฤติกรรมมากมายและอาจส่งผลร้ายแรงไปถึงการฆ่าตัวตาย ความคาดหวังสูงจากพ่อแม่เป็นสาเหตุของความผิดปกติของพฤติกรรมหลายอย่างในเด็ก ค้นหาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบของลูกด้วยการพูดคุย ฟังและใช้เวลากับลูกของคุณอย่างมีคุณภาพ บอกพวกเขาว่าคุณรักพวกเขาอย่างที่เป็นและในทุกสถานการณ์ เป็นกำลังใจและแนวทางของพวกเขาเพื่อช่วยให้พวกเขาเผชิญกับแง่ลบของโลกการแข่งขันสมัยใหม่

 

Source : 1

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

10 วิธี การเลี้ยงลูกให้ฉลาด อยากให้ลูกฉลาดเติบโตเป็นคนเก่ง ต้องอ่าน!!

6 ขั้นตอนครอบครัวสุขสันต์ ช่วยกันสร้างให้บ้านประสบความสำเร็จในปี 2020

เลี้ยงลูกให้ฉลาดอยู่ที่คุณแม่ฉลาดเลือก จังหวะทองของการเสริมพัฒนาการและภูมิคุ้มกันของลูกคือช่วง 1-3 ปีแรก

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย
ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

J.J.

app info
get app banner