เรียนรู้นอกบ้าน เพิ่มทักษะทางสังคม ทักษะอนาคต ที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

เรียนรู้นอกบ้าน เพิ่มทักษะทางสังคม ทักษะอนาคต ที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อความรู้ในตำราเรียน ไม่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของลูกรักได้ครบทุกด้าน การ เรียนรู้นอกบ้าน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ และคุณครู ควรให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เสริมสร้างทักษะทางสังคม และทักษะอนาคตที่ดีเยี่ยมได้ตั้งแต่วันนี้

การ เรียนรู้นอกบ้าน เป็นการ เพิ่ม ทักษะอนาคต ที่ลงทุนน้อย แต่คุ้มค่าคุ้มเวลา เพราะการที่เด็ก ๆ ได้ออกไปใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพียงวันละ 60 นาที จะมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ ได้พูดคุย เล่น แลกเปลี่ยนเรื่องราวในจิตนาการ สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ วัยต่าง ๆ รวมทั้งได้ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้าง ทักษะอนาคต เพื่อให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพ

พ่อแม่ต้องรู้ เรียนรู้นอกบ้าน 60 นาที ช่วยให้ลูกมี ทักษะอนาคต ได้มากมาย

การที่พ่อแม่สนับสนุนให้ลูกรัก ออกไปเรียนรู้โลกกว้างนอกบ้าน เพียงวันละ 60 นาที มีส่วนช่วยเพิ่มพูน ทักษะอนาคต ได้มากมาย ดังนี้

เรียนรู้นอกบ้าน

  • ทักษะการสื่อสาร เป็นนักเจรจาที่ประสบความสำเร็จ เด็ก ๆ สามารถเป็นนักเจรจาที่ดีได้ ด้วยการได้ออกไปฝึกทั้งทักษะการพูด และเรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดี จากการเล่นนอกบ้าน กับเพื่อน ๆ โดยทักษะการสื่อสารเหล่านี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ ประสบความสำเร็จในอนาคตได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ทักษะการควบคุมอารมณ์ สิ่งสำคัญเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม การควบคุมอารมณ์ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เด็ก ๆ สามารถฝึกฝนได้จริง จากการออกมาใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่น ขณะออกมาเล่นนอกบ้าน นอกจากการอดทนอดกลั้นเมื่อต้องพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องตรงใจแล้ว เด็ก ๆ ยังจะได้เรียนรู้เรื่องการเสียสละ การเห็นอกเห็นใจ การแบ่งปัน รวมทั้งการเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย เมื่อเด็ก ๆ ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเข้าอกเข้าใจ ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ก็จะช่วยให้ลูกรักมีภาวะผู้นำที่โดดเด่นกว่าเด็กที่ขาดทักษะส่วนนี้ไป
  • ทักษะการมีระเบียบวินัย รับผิดชอบตนเองและสังคมได้ดี อีกหนึ่งทักษะที่ได้จากการเรียนรู้นอกบ้าน คือการเรียนรู้กฏระเบียบภายในสังคม รู้จักการรอคิว เข้าแถว การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ รู้จักมารยาทการเข้าสังคม ขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่อาจแนะนำแนวทางในการ มีความยืดหยุ่นสูง การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ จะช่วยลดแรงกดดันจากการเข้าสู่สังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถดูแลตนเองได้ในทุก ๆ สถานการณ์ได้ดีกว่าเด็กที่เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน หรือใช้ชีวิตติดเทคโนโลยีอยู่กับหน้าจอโทรศัพท์และเกมต่าง ๆ
  • ทักษะการจัดการ เส้นทางสู่การประสบความสำเร็จ ประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกบ้าน ประกอบกับคำแนะนำของพ่อแม่ จะช่วยให้เด็ก ๆ มีทักษะในการวางแผน รู้ว่าสิ่งใดควรทำก่อนหรือหลัง และประสบความสำเร็จในการเรียน การทำงานได้อย่างมีคุณภาพ 
  • ทักษะการทำงานเป็นทีม คือทักษะอนาคตที่สำคัญมาก เป็นการรวมทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน ที่เกิดจากการเรียนรู้ และกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ มีความยืดหยุ่น การยินดีรับฟังผู้อื่น มีความอดทน การคิดบวก ความเด็ดขาด การจัดการ ความรับผิดชอบ ฯลฯ หากลูกรักมีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เพราะสามารถจะช่วยให้ประสบความสำเร็จง่ายขึ้น และมุ่งไปสู่เป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ทักษะอนาคต ฝึกฝนง่าย ๆ ได้ด้วยการ เล่นเลอะนอกบ้าน วันละ 60 นาที

เมื่อ ทักษะอนาคต คือ สิ่งที่เด็ก ๆ ต้องออกมาเรียนรู้ด้วยตนเองนอกบ้านเท่านั้น พ่อแม่จึงควรสนับสนุนให้ลูกรักออกมาเล่นเลอะและเรียนรู้นอกบ้าน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ รุ่นราวคราวเดียวกัน อย่างน้อยวันละ 60 นาที เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ อันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดี เพื่อให้ลูกมีทักษะอนาคตเป็นเลิศจากการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกบ้าน และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีกว่า เด็กที่โดนจำกัดอยู่แต่ในบ้าน หรือถูกตีกรอบให้เรียนรู้อยู่แค่ในห้องเรียนอย่างเห็นได้ชัด

ยิ่งเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์ บรีส สนับสนุนให้เด็ก ๆ ออกไป เรียนรู้ เล่น เลอะ นอกบ้านได้อย่างเต็มที่

เรียนรู้นอกบ้าน

เมื่อประสบการณ์ที่ดี ได้จากการลงมือทำเท่านั้น ดังนั้น การสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ออกมา เรียนรู้ เล่น เลอะ อย่างอิสระ อย่างน้อยวันละ 60 นาที โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทำโทษเมื่อเผลอทำเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนขณะทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นเหมือนการทลายกรอบจำกัดของจินตนาการ เปิดกว้างให้ลูกรักกล้าคิด กล้าลงมือทำ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมสร้าง ทักษะอนาคต ของลูกรักได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ

 

ค้นหาแรงบันดาลใจในการ เรียนรู้ เล่น เลอะ กับลูกรัก คลิก

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner