โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางเขน

โรงเรียนอนุบาลและประถมในเขตบางเขน

ตามคำสัญญากับโรงเรียนอนุบาลและประถมทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร สำหรับวันนี้ มากันที่เขตถัดไปเลยดีกว่าค่ะ “เขตบางเขน” เป็นอีกเขตหนึ่งที่มีโรงเรียนอนุบาลและประถมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียว

เขตบางเขน,โรงเรียน,อนุบาล,ประถม

• โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สาธิตเกษตร)
รายละเอียด: โรงเรียน สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการเรียนรู้ ภายใต้กรอบของหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ แต่ปรับรายละเอียดบางส่วนให้เป็น หลักสูตรท้องถิ่นที่ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาคมของโรงเรียน เช่น การจัดกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 และเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โดยมีชั่วโมงสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรงส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถ นอกจากนี้ยังมีโครงการการศึกษานานาชาติ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกวิชาโดยอาจารย์เจ้าของภาษาทั้งนี้กำหนดให้ นักเรียนทุกคนต้องเรียนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทยกับอาจารย์คนไทย ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยร่วมกับนักเรียนหลักสูตรปกติอย่างสม่ำเสมอ
ที่มา: www.kus.ku.ac.th/
ระดับชั้น: ประถม มัธยม
ติดต่อ: 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตบางเขน
โทร. 02-942-8800-9

• โรงเรียนจารุวรรณ
รายละเอียด: การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล การทำงานของสมองและบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ให้เด็ก ๆ ออกกำลังสมอง ด้วยกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองอย่างหลากหลาย และเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีเรียนแบบลง มือคิดและปฏิบัติเป็นกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย นอกจากนี้ยังมีศูนย์พหุปัญญาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างศักยภาพความสามารถทางพหุปัญญาด้านต่าง ๆ ของเด็กอย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีศูนย์พหุปัญญา 7 ศูนย์ เช่น ศูนย์ Book Garden ศูนย์ Fun English ศูนย์ Body and Movement ศูนย์ Nature and Science ส่วนในระดับประถมใช้หลักสูตร สถานศึกษาที่เน้นการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้ม ชื่อว่า Jaruwon Intensive English Program โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับเป็นกรอบหลักสูตรและจัดเพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษ
ที่มา: www.jaruwon.ac.th/
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 222 หมู่ 4 ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55) แขวงท่าแร้งเขตบางเขน
โทร. 02-519-864 , 02-948-0772 , 02-948-0770

โรงเรียนอื่น ๆ
• โรงเรียนสุขฤทัย
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.sukrutai.com/
โทร. 02 510 5550

• อนุบาลปราโมชพัฒนา
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.facebook.com/pramochpattana
323 หมู่ 2 ซอยสวัสดิการนายทหาร ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้งเขตบางเขน
โทร. 02 510 6932

• โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.thainiyom.ac.th
48 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน
โทร. 02 521 0198

• โรงเรียนอมาตยกุล
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: www.amatyakulschool.com/
100/20,23 ซอย 51, ถนนพหลโยธิน, แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขน
โทร. 02 552 3291

• โรงเรียนอนุบาลอารีย์
ติดต่อ: www.areekind.th.edu/
4/222 ซอย 9 หมู่บ้าน มณีนิลวิลล์ ถนน ลาดปลาเค้า แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน
โทร. 02 522 1761

• โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา
ติดต่อ: www.lctschool.com/
127 หมู่ 7 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
โทร. 02 552 1825

• อนุบาลชัยพฤกษ์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 5/293 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
โทร. 02 945 4410

• โรงเรียนนิเวศน์วารินทร์
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: niveswarin.com/
3/1742 ซอย 50 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220
โทร. 02-521-1520

• อนุบาลธรรมพิทักษ์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 119/95 หมู่ที่ 3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
โทร. 02 519 1982

• โรงเรียนประชาภิบาล บางเขน
ระดับชั้น: อนุบาล ประถม
ติดต่อ: 14/15 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน
โทร. 02 521 0424

• เลิศอุบลอนุบาล
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 89/699 หมู่ที่ 6 ซอยวัชรพล ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
โทร. 02 519 8857-8

• โรงเรียนบ้านคลองบัว
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: 112 ซอยรามอินทรา 39 สุขาภิบาล 5 เขต บางเขน
โทร. 02 519 9014

• อนุบาลพิมลทิพย์
ระดับชั้น: อนุบาล
ติดต่อ: www.pimontip.th.edu/
50/65 ตรงข้าม ซอย 61 หมู่บ้านฝนทอง ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
โทร. 02 552 6279

กลับสู่หน้าหลักโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนนานาชาติ Top 10

5 ร้านอาหารถูกใจคุณลูก

https://baby.kapook.com/view221760.html

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

app info
get app banner