นักเขียนบทความอิสระ ภูมิใจกับการดำรงตำแหน่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว มีความสุขทุกครั้งที่ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับลูกๆ