คุณแม่ลูกสอง ดีกรีปริญญาโท จิตวิทยาพัฒนาการ ที่ขอทุ่มเทเวลาเลี้ยงลูกเอง เพราะเชื่อว่าพัฒนาการที่ดีของลูกสร้างได้ด้วยสองมือแม่