สูติแพทย์ภูธร ผู้ชื่นชอบการเขียนบทความให้ความรู้ทางด้านสูติ-นรีเวช แก่ประชาชนทั่วไป