นักแปลอิสระ ผู้มุ่งมั่นตั้งใจนำข่าวสารและสาระจากต่างประเทศมาถ่ายทอดสู่คุณแม่ชาวไทยด้วยภาษาที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย