A ถึง Z 78 ชื่อลูกชายความหมายดี เขียนได้ อ่านได้ ทั้งไทยและอังกฤษ

A ถึง Z 78 ชื่อลูกชายความหมายดี เขียนได้ อ่านได้ ทั้งไทยและอังกฤษ

หาชื่อเพราะๆ ให้ลูกชายอยู่ใช่ไหม ขอแนะนำชื่อที่เขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

A - Z  78 ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

78 ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว A

 • Alemana, Aremana (อารีมานะ)

ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายที่มีอำนาจมาก
ฮาวายเอี้ยน แปลว่า นักรบ

 • Arman, Armand (อามันต์อมันต์)
  เยอรมัน แปลว่า ชายที่มีรูปร่างแข็งแกร่ง
  เปอร์เซียน แปลว่า ปณิธาน อุดมคติ
  ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้ชายในกองทัพทหาร
 • Arlan, Alan (อารัญอารัณย์)
  Arlan อเมริกัน, ไอริช แปลว่า คำสาบาน คำสัญญา
  Alan อเมริกัน แปลว่า หล่อ
 • Arnon (อานนท์)
  ตามคัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า ความรื่นเริง, แสงอาทิตย์
  ภาษาฮิบรู แปลว่า สายน้ำที่ไหลแรง
 • Ashira (อชิราอชิระ)
  ฮิบรู แปลได้สองความหมายว่า ความมั่งคั่ง หรือ กำลังจะร้องเพลง
 • Asha (อาชา)
  สันสกฤต แปลว่า ความหวัง ขอพร
 • Akira (อคิราห์)
  ญี่ปุ่น แปลว่า แสงสว่าง

78ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

 

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว B

 • Bourne (บอน)
  อังกฤษ แปลว่า ลำธารสายเล็ก
 • Boone (บุญบูรณ์)
  ฝรั่งเศส แปลว่า ดี
  อังกฤษ แปลว่า ให้พร
 • Benjamin (เบญจมินทร์)
  คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า บุตรชายแห่งมือขวาของข้าพเจ้า(พระเจ้า)

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว C

 • Candice, Candide (กัลย์ดิษฐ์กัณณ์ดิษฐ์)
  กรีก, อเมริกัน แปลว่า พร่างพราว แวววับ
  ละติน แปลว่า กระจ่าง ชัดเจน
  ฝรั่งเศส แปลว่า ขาวแจ่มจ้า เจิดจรัส
 • Crystalyn, Kristalyn (กฤตรินทร์กฤตลิน)
  กรีก แปลว่า น้ำแข็ง
  อังกฤษ แปลว่า คริสตัล
 • Chana (ชนา)
  อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า นิ่มนวล สง่า
 • Charles (ชาญฌาน)
  ฝรั่งเศส, อเมริกัน แปลว่า ที่เป็นลูกผู้ชาย
 • Chaya (ชายาชยา)
  อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ชีวิต
 • Chet (เชษฐ์)
  อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ที่มั่น ที่พัก
 • Chris, Cris (กฤตกฤษณ์กริช)
  กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเยซู

ทารกแรกเกิด

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว D

 • Dorothy (ดลธีดลลธี)
  กรีก, ละติน, ฝรั่งเศส, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ของขวัญของพระเจ้า
 • Dan (แดน)
  คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู หมายถึง การตัดสิน การพิจารณาของพระเจ้า
 • Danica, Danika (ดานิกา)
  สเลวิค, อเมริกัน แปลว่า ดวงดาวในตอนเช้า, ดาวศุกร์
 • Darin (ดาริน)
  กรีก แปลว่า ของขวัญ
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดี เยี่ยม
 • Darla (ดาหลา)
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ที่รัก
 • Darwin (ดาวิน)
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า เพื่อนรัก
 • Davin (ดวินเทวิน)
  อเมริกัน แปลว่า ฉลาด
  ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า ผู้เป็นที่รัก
  สแกนดิเนเวียน แปลว่า เปล่งประกาย
 • Dawn (ดอน)
  อเมริกัน, แองโกล-แซกซัน แปลว่า ตื่นตัว รู้สึกตัว
  อังกฤษ แปลว่า รุ่งเช้า, แสงแรกของวัน
 • Dereck, Derek (ดิเรก)
  อังกฤษ แปลว่า ผู้นำ
  เยอรมัน, อเมริกัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีปัญญา

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว E

 • Emmalee, Emalee (เอมมาลี)
  ละติน แปลว่า การแข่งขัน เอาชนะ
 • Emmaline (เอมมาลิน)
  อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด
  เยอรมัน แปลว่า บ้านที่สงบสุข หรือ มีความอุตสาหะ
  ฝรั่งเศส แปลว่า มีความอุตสาหะ
 • Emmit, Emmitt (เอมมิตร)
  อังกฤษ แปลว่า ทั้งหมด ทั้งมวล
  เยอรมัน แปลว่า ผู้นำที่มีความขยัน
 • Ezra (เอษราเอศรา)
  ฮิบรู แปลว่า ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหลือ

 

ทารกร้องไห้งอแงตอนตื่นนอน

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว G

 • Gavin, Gavyn (กวินทร์)
  เวลส์, สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า เหยี่ยวขาว
 • Gene (จีน)
  กรีก, อเมริกัน แปลว่า ผู้ที่กำเนิดในตระกูลที่ดี
 • Guy (กาย)
  อเมริกัน แปลว่า นักรบ
  ละติน แปลว่า ชีวิต
  ฮิบรู แปลว่า หุบเขา
  ฝรั่งเศส แปลว่า ผู้นำ
  เยอรมัน แปลว่า ป่า, นักรบ
  เวลส์ แปลว่า มั่งคั่ง ร่ำรวย

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว H

 • Harlan (หรัญญ์หรัณย์)
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ดินแดนของทหาร

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว I

 • Isaline (อิสรินทร์)
  ฝรั่งเศส, ฮิบรู แปลว่า สัญญาว่าจะอุทิศตัวเพื่อพระเจ้า

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว J

 • Jenine, Jennine (เจนนินทร์)
  ฝรั่งเศส, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า
 • Jacky (จักรี)
  อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ความสง่างามของพระเจ้า
 • Jai, Jye (ใจ)
  อังกฤษ แปลว่า นกเจย์เบิร์ด
  อินเดียน, สันสกฤต แปลว่า ชัยชนะ ผู้ชนะ
 • Jennalee (เจนนรีเจนอารี)
  เวลส์ แปลว่า กระจ่าง นวล
  อราบิค แปลว่า สรวงสวรรค์
 • Jace, Jade, Jed (เจษฏ์เจตน์)
  Jace กรีก, อเมริกัน แปลว่า การรักษา ผู้รักษา หมอ
  Jade สแปนิช อเมริกัน แปลว่า เพชรพลอย
  Jade อังกฤษ แปลว่า อัญมณีสีเขียว
  Jed ฮิบรู, อเมริกัน แปลว่า เป็นที่รักของพระผู้เป็นเจ้า
 • Jarad (จรัส) (อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษว่า จา-เร็ดฮิบรู อ่าน จาร์-อัด)
  อเมริกัน แปลว่า ใจกว้าง โอบอ้อมอารี
  ฮิบรู แปลว่า ผู้สืบสกุล
 • John (จอน)
  ฮิบรู แปลว่า ความสง่างามของพระผู้เป็นเจ้า

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว K

 • Kai (ไกรไก่) (อ่านออกเสียงว่า คาย)
  สก็อตติช, อเมริกัน แปลว่า ไฟ
  ฮาวายเอียน แปลว่า ท้องทะเล มหาสมุทร
 • Katharine, Kathleen, Katlynn (คัทลิน)
  กรีก, อเมริกัน แปลว่า บริสุทธิ์
 • Kati (กะทิ)
  อเมริกัน, ฮังกาเรียน แปลว่า บริสุทธิ์
 • Ken (เคน)
  เวลส์, อเมริกัน แปลว่า น้ำสะอาด น้ำใส
  ไอริช แปลว่า หล่อ
  ญี่ปุ่น แปลว่า กำปั้น, แข็งแรง
 • Kit, Kris (กิตกริชกฤษณ์)
  กรีก, สแกนดิเนเวียน, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้รับสารจากพระเจ้า
 • Krista (กฤตากฤษตา)
  ละติน, เยอรมัน แปลว่า ผู้นับถือ ผู้ติดตามของศาสนาคริสต์
 • Kristin (กฤติน)
  กรีก, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้นับถือ ผู้ติดตามของศาสนาคริสต์

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว M

 • Mark (มรรค)
  คัมภีร์ไบเบิ้ล แปลว่า สุภาพ ส่องสว่าง
  ละติน, ฮังกาเรียน แปลว่า สงคราม ดาวอังคาร
 • Marka (มรรคา)
  อังกฤษ แปลว่า ผู้ชาย
  เปอร์เซียน แปลว่า ลูกเจี๊ยบ
  แอฟริกัน แปลว่า ผู้ที่มาจากแอฟริกันตะวันตก
 • Mitch (มิตร)
  อเมริกัน, อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ผู้ที่ละม้ายคล้ายพระเจ้า
 • Marilyn (มาลีรินทร์)
  อังกฤษ แปลว่า ดวงดาวแห่งท้องทะเล
  ฮิบรู แปลว่า อวยพรให้เด็ก หรือ รสขม รุนแรง

  78ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว N

 • Nathan (ณัฐธัญ)
  อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ผู้ให้ พระเจ้าประทานของขวัญให้
 • Neville, Nevill, Nevil (เนวิน)
  ฝรั่งเศส แปลว่า เมืองใหม่
 • Nisrine (นิจรินทร์นิสรินทร์ณิจจ์รินทร์ณิสรินทร์)
  อราบิค, เปอร์เซียน แปลว่า ดอกไม้ป่า กุหลาบป่า

 ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว P

 • Pascal (พัสกาญพัดกาลภัทร์กาญจน์)
  ละติน, ฝรั่งเศส แปลว่า เกิดวันอีสเตอร์ หรือเกี่ยวกับวันอีสเตอร์
  ฮิบรู แปลว่า เกิดวันปัสกา (วัน Passover)
 • Parish (ภาริตภาริช)
  ฝรั่งเศส แปลว่า สถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์
  อังกฤษ แปลว่า มาจากปารีส
 • Pat (พัดภัทร)
  อเมริกัน, ชนพื้นเมืองอเมริกัน แปลว่า ปลา
  ละติน แปลว่า ผู้ดี ชั้นสูง

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว R

 • Russ (รัฐ)
  ละติน, อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า สีแดง ผมแดง
  ฝรั่งเศส แปลว่า ที่มีสีแดง ผิวอมแดง ผมแดง
  แองโกล-แซกซัน แปลว่า สุนัขจิ้งจอก
 • Ruth (รุธ)
  อังกฤษ แปลว่า ความเห็นใจ
  ฮิบรู แปลว่า เพื่อน
 • Richard (ฤทธิ์ชาติ)
  เยอรมัน, ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ ความกล้าหาญ
 • Ralph (ลาภ)
  อเมริกัน แปลว่า แข็งแรง
 • Rich (ฤทธิ์ริท)
  เยอรมัน แปลว่า ผู้ปกครองที่มีอำนาจ
  อเมริกัน, อังกฤษ แปลว่า ร่ำรวย
 • Rome (โฬม)
  คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน แปลว่า พลัง ความแข็งแกร่ง

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว S

 • Sean, Shaun, Shawn (ชอนฌอน)
  อังกฤษ, ไอริช แปลว่า ความงามสง่าของพระผู้เป็นเจ้า ของขวัญจากพระเจ้า
 • Sena (เสนา)
  กรีก แปลว่า ดวงจันทร์
  ละติน, อเมริกัน แปลว่า ศักดิ์สิทธิ์
 • Seth (เศรษฐ์)
  คัมภีร์ไบเบิ้ล, อเมริกัน, ฮิบรู แปลว่า ได้รับการแต่งตั้ง
 • Shane (เชน)
  อังกฤษ, ไอริช, ฮิบรู แปลว่า ของขวัญจากพระเจ้า
 • Sid (สิทธิ์ศิท)
  ภาษาอังกฤษโบราณ แปลว่า ทุ่งหญ้ากว้าง
  ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า จาก(โบสถ์)เซนต์เดนิส

78ชื่อลูกชายความหมายดีเขียนได้อ่านได้ทั้งไทยและอังกฤษ

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว T

 • Travis (ธาวิศธาวิต)
  ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อเมริกัน แปลว่า ก้าวข้ามทางแยก
 • Tevis (เตวิชเตวิศ)
  สก็อตติช, อังกฤษ, อรามาอิค แปลว่า แฝด
 • Trinity (ตฤณนิธิธินิติไตรนิธิ)
  ละติน แปลว่า สาม ที่ประกอบไปด้วยสาม ความเป็นสาม
  อังกฤษ แปลว่า ความเป็นสาม เป็นสามเท่า
 • Tara (ธารา)
  สันสกฤต แปลว่า ดวงดาว
  โพลินีเซียน แปลว่า เทพธิดาแห่งสายน้ำ
 • Taryn (ธาริน)
  อังกฤษ แปลว่า หิน
  อเมริกัน แปลว่า เทือกเขาร็อคกี้
  เวลส์, เซลติค แปลว่า ฟ้าร้อง
  สก็อตติช แปลว่า อ่อนเยาว์ ไร้เดียงสา
 • Tasha (ธชาทัชชา)
  รัสเซียน แปลว่า เกิดในวันคริสต์มาส
 • Tevin (เทวิน)
  อเมริกัน, อังกฤษ, แอฟริกัน แปลว่า หล่อ สวย
  สก็อตติช แปลว่า คู่ แฝด

พัฒนาการสมองทารก

ตั้งชื่อลูก ขึ้นต้นด้วยตัว W

 • Whitt (วิทย์)
  อังกฤษ แปลว่า สีขาว
 • Watt (วัฒน์)
  อเมริกัน แปลว่า นักสู้ที่แข็งแรง
 • Wayde (เวทย์)
  สแกนดิเนเวียน แปลว่า เป็นชื่อในเทพนิยายของสแกนดิเนเวียน
  อังกฤษ แปลว่า เดินข้ามแม่น้ำ
 • Whitney (วิศนี)
  อเมริกัน, อังกฤษ, แองโกล-แซกซัน แปลว่า เกาะสีขาว
 • Wynn (วิณณ์)
  เวลส์ แปลว่า หล่อ, มีความสุข, ยุติธรรม
  อังกฤษ แปลว่า เพื่อน

ที่มา: pantip.com

บทความเกี่ยวข้อง

รวม 48 ชื่อมงคลลูกชายลูกสาว โชคลาภสุขภาพ เงินทอง

100 ชื่อเล่นลูก ยอดนิยม สุดฮิตแห่งปี 60!!

จัดไป 100 ชื่อญี่ปุ่นเท่ๆ สำหรับเด็กผู้ชาย

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

Weerati

app info
get app banner