6 วิธี เลี้ยงลูกในคอนโด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

6 วิธี เลี้ยงลูกในคอนโด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

6 วิธี เลี้ยงลูกในคอนโด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัด และจาก  ผลการสำรวจสำมะโนประชากรและเคหะทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  มีครัวเรือนที่อาศัยในคอนโดมีเนียม แฟลต อพาร์ตเมนท์ คิดเป็นร้อยละ 9.4 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีถึงร้อยละ 32.3 ทำให้การ เลี้ยงลูกในคอนโด จึงเป็นตัวเลือกแรกๆที่พ่อแม่ หลายคนมองไว้ หลายคนกลัวปัญหาว่า เลี้ยงลูกในที่แคบ ลูกจะมีพัฒนาการที่ช้า หรือ ไม่สู้คนอื่นๆ ที่เลี้ยงในบ้านใหญ่ หรือ ที่กว้างหรือเปล่า วันนี้เรามาดู 6 วิธี เลี้ยงลูกในคอนโดเลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

กรมสุขภาพจิตแนะนำครอบครัวยุคใหม่ที่เลี้ยงลูกในคอนโดไม่ต้องกังวล เผยว่าแม้พื้นที่จะมีจำกัดแต่สามารถเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการดี แข็งแรง แจ่มใส และปลอดภัย โดยทางกรมสุขภาพจิตมี 6 วิธี เช่น พาลูกเล่นกลางแจ้งตอนเช้า ฝึกลูกให้ช่วยเหลือตัวเองตามวัย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในห้อง เช่นวาดรูป หรือ ทำอาหาร พาลูกน้อยไปในสถานที่สาธารณะฝึกลูกให้รู้จักสภาพชุมชนเตรียมสู่สังคมนอกบ้าน และ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในบ้านให้ปลอดภัย

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนา การ ที่ดี ในห้อง เล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนา การ ที่ดี ในห้อง เล็กๆ

โดย นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่า สภาพการใช้ชีวิตประชาชนในปัจจุบันมีแนวโน้มนิยมใช้ตึกสูงหรือคอนโดมิเนียมเป็นที่พักอาศัยมากขึ้น ผลการสำมะโนประชากรและเคหะทั่วประเทศของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุดในปี 2553 มีครัวเรือนที่อาศัยในคอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ทเมนท์ร้อยละ 9.4 โดยเฉพาะในกทม. มีร้อยละ 32.3 การเลี้ยงเด็กในอาคารสูงสามารถเลี้ยงให้เติบโตอย่างมีคุณภาพได้ไม่ต่างจากเด็กที่เติบโตในบ้านทั่วไป 

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนา การ ที่ดี ใน ห้อง เล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนา การ ที่ดี ใน ห้อง เล็กๆ

เพราะฉะนั้น พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องกังวลแต่อย่างใด โดยครอบครัวนั้นมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตของลูกวัยเด็กโดยต้องเลี้ยงลูกอย่างเหมาะสม คุณพ่อและคุณแม่ให้ความรัก มอบความอบอุ่น ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ กับลูก บุคคลในครอบครัวมีการดำเนินชีวิตที่เป็นสุข มีการจัดสรรเวลาร่วมกัน สร้างสรรค์ และจัดสถานที่ให้ลูกได้เคลื่อนไหว รวมถึง มีการออกกำลังกาย และ เล่นอย่างปลอดภัย โดยแนวทางเหล่านี้จะทำให้การเลี้ยงลูกในคอนโด ทำให้ลูกมีพัฒนาการดี ร่างกายสุขภาพแข็งแรง และ อารมณ์ดี ปลอดภัย

 

6 วิธี เลี้ยงลูก ในคอนโด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีในห้องเล็กๆ

 

1.เลี้ยงลูกในคอนโดโดยจัดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งในเวลาเช้า

โดยจัดพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกได้เล่นกลางแจ้งในเวลาเช้า เช่น เล่นเครื่องเล่นในสนาม เล่นกับอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้เด็กได้วิ่ง บริหารร่างกาย ได้ปีนป่ายหรือเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เหมาะกับกำลังของเด็ก จะช่วยให้ลูกน้อยมีการพัฒนาการด้านร่างกาย และ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆกัน

 

2.เลี้ยงลูกในคอนโดโดยฝึกลูกให้ช่วยเหลือตนเองตามวัย

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ในห้องเล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดี ในห้องเล็กๆ

ถึงแม้พื้นที่คอนโดจะมีจำกัด แต่การพัฒนาการของลูกไม่มีจำกัด การสอนให้ลูก ฝึกระเบียบวินัยต่างๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองตามวัย เช่น อาบน้ำ แต่งตัว พับผ้าห่ม เก็บที่นอน ช่วยเก็บจานชามตอนทานอาหารเสร็จ

 

3.เลี้ยงลูกในคอนโดโดยฝึกให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

กิจวัตรประจำวันของครอบครัวคือการได้ช่วยเหลือกัน และ การเลี้ยงลูกในคอนโด สามารถสร้างกิจวัตรให้ลูกช่วยพ่อแม่ได้เล็กๆน้อย เช่น รดน้ำต้นไม้ในบ้าน หรือ ระเบียงคอนโด หาก คอนโดที่อยู่อาศัยสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ พ่อแม่ ก็สามารถให้ลูกให้อาหารสัตว์เลี้ยงได้

 

4.เลี้ยงลูกในคอนโดโดยมุมเรียนเสริมเติมความรู้

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการ ที่ดี ในห้องเล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนาการ ที่ดี ในห้องเล็กๆ

พื้นที่เล็กๆที่แสนกำจัดของคอนโด สามารถ สร้างพัฒนาการของลูกได้ โดยการจัดมุมต่างๆ ให้ลูกเช่น จัดมุมส่วนตัวให้เขาได้ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ระบายสี หรือ ทำกิจกรรมส่วนตัว ซึ่งสร้าง Comfort Zone ให้ลูกได้มีมุมผ่อนคลาย ที่สามารถ เพลิดเพลินในโลกส่วนตัวได้

 

5.เลี้ยงลูกในคอนโดโดยให้ลูกได้รู้จักชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนา การ ที่ดี ในห้องเล็กๆ

วิธี เลี้ยง ลูก ใน คอน โด เลี้ยงยังไงให้ลูกมีพัฒนา การ ที่ดี ในห้องเล็กๆ

การสอนให้ลูกฉลาด และ รู้จักสถานที่ต่างๆ ใกล้ที่อยู่อาศัยเป็นกุญแจที่จะทำให้เขาพัฒนาและเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่เขาอยู่ โดย สอนให้ลูกรู้จักสถานที่ใกล้ๆ คอนโด เช่น ตลาด ไปรษณีย์ ร้านค้า โรงพยาบาล โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งการสอนลูกแบบนี้จะเป็นการเตรียมตัวลูกสู่สังคมภายนอก และ เรียนรู้เกี่ยวกับ สภาพแวดล้อม ชุมชนอยู่อาศัย เป็นการเลี้ยงลูกในคอนโดที่สามารถพัฒนาการด้านสังคมได้

 

6.เลี้ยงลูกในคอนโดโดยตรวจสอบอุปกรณ์ของเล่นรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆภายในที่พักให้ปลอดภัย

ความปลอดภัยของลูกต้องมาก่อน โดย การเลี้ยงในคอนโด ผู้ปกครอง คุณพ่อและคุณแม่ควรตรวจสอบอุปกรณ์สำคัญต่างๆ ภายในที่พักอาศัยให้ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊กไฟ แอร์ ทีวี สายไฟ ราวตากผ้า ราวกั้นระเบียง ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะ อาจจะเสี่ยงต่อการพลัดตกได้

 

ที่มา : กรมสุขภาพจิต

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เลี้ยงลูกยุคใหม่ ต้องไม่ตี วิจัยเผย ยิ่งตีลูกยิ่งทําให้ลูกคิดไม่เป็น ลูกเป็นซึมเศร้า

8 เคล็ดลับการ เลี้ยงลูกคนเดียว พ่อเลี้ยงเดี่ยว แม่เลี้ยงเดี่ยว มีอะไรควรรู้มั้ย?

5 วิธีสอนลูกไม่ให้ขี้อิจฉา ทำยังไงดีให้ลูกเป็นเด็กดีไม่อิจฉาคนอื่น

 

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า

บทความโดย

bossblink

app info
get app banner