4 สาเหตุที่ทำให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษไม่สำเร็จ

4 สาเหตุที่ทำให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษไม่สำเร็จ

เพราะอะไรเด็กส่วนใหญ่ในโรงเรียนไทยถึงยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ทั้งที่เรียนกันมาตั้งแต่อนุบาล? เราวิเคราะห์สาเหตุ และมีคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้ลูกมาฝากค่ะ

อนาคตนั้นท้าทายมากขึ้นทุกวัน เราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ว่า คนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษย่อมมีโอกาสทางสังคมมากกว่า ทั้งในการด้านหน้าที่การงานหรือการใช้ชีวิต ดังนั้นความสามารถด้านภาษาคือสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรส่งเสริมให้กับลูกตั้งแต่วันนี้   แต่การเรียนเพียงแค่ในโรงเรียนอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ลูกสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ ทั้งนี้เราได้ทำการสำรวจและพบว่ามี 4 สาเหตุหลักที่ทำให้เด็กไทยไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ คือ

1 การสอนภาษาอังกฤษเป็นการสอนเพื่อสอบ  ไม่สามารถนำมาใช้ในชิวิตจริง

การสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียน มักจะเริ่มจากการสะกดคำและการเขียนตามหลัวไวยากรณ์   เน้นการท่องจำคำศัพท์ และสอบแบบวัดความจำ ทำให้เด็กจึงไม่เข้าใจ  และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ผล

2 ขาดบุคลาการที่มีความสามารถในการสอน

การสอนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องง่าย คุณครูที่จบมาโดยตรงและมีความรู้ความเข้าใจในการสอนเด็กนั้นมีไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียน

3 การสอนน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ

การสอนให้เด็กนั่งฟังครูเพียงอย่างเดียวขัดกับธรรมชาติของเด็กที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น และไม่ชอบอยู่เฉยๆกับที่ ทำให้การเรียนภาษาอังกฤษกลายเป็นเรื่องที่เด็กไม่ชอบ และไม่ให้ความร่วมมือในห้องเรียน

4 เด็กขาดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

เพราะเด็กส่วนใหญ่จะถูกสอนให้นั่งฟังอย่างเดียว แต่ไม่เคยได้นำมาใช้ในการสื่อสาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเด็กไทยส่วนใหญ่สามารถฟังภาษษอังกฤษเข้าใจ แต่ไม่สามารถตอบคำถามหรือพูดโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ เพราะไม่มีประสบการณ์ในการสื่อสารเท่าที่ควร

+IMG_2606

เมื่อพบว่าสิ่งเหล่านี้คือสาเหตุที่ทำให้เด็กไทยไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างที่ควรจะเป็น  สถาบัน British Coouncil จึงได้นำทั้ง 4 ปัญหามาคิดค้นและสร้างสรรค์ Primay Plus  คอร์สการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กวัยประถม 1-6 ที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด นอกจากเด็กๆ จะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและชีวิตประจำวันแล้ว คอร์สนี้ยังเสริมทักษะชีวิต ช่วยให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่พร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
+IMG_2714

1 สอนภาษาอังกฤษพร้อมส่งเสริมทักษะชีวิตได้อย่างลงตัว

เริ่มด้วยการสอนให้เด็กหัดฟังและพูดด้วยภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับเพื่อนและครูอย่างเป็นธรรมชาติและไม่กดดันแม้จะเพิ่มเริ่มเรียนเป็นครั้งแรก เด็กจะรู้สึกสนุกที่ได้พูดกับเพื่อนๆ ผ่านการช่วยกันสร้างชิ้นงานและการรายงานหน้าห้องเรียน พร้อมวางรากฐานอนาคตให้เด็กๆ ด้วยทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างเช่น ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น  และที่สำคัญคือคอร์ส Primay Plus ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและอ้างอิงจากหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของประเทศไทย คุณพ่อคุณแม้่จึงมั่นใจได้ว่าเด็กๆ สามารถนำความรู้ส่วนนี้ไปปรับใช้ได้ที่โรงเรียนอย่างได้เป็นอย่างดี

+IMG_2719

2 สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญและเข้าใจในตัวเด็กทุกคน

คุณครูทุกท่านของ  British Council  ผ่านการรับรองมาตรฐานจากอังกฤษ จบปริญญาตรีจามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีวุฒิการสอนจากเคมบริดจ์ (หรือเทียบเท่า) และมีประสบการณ์การสอน มากกว่า 2,000 ชั่วโมง คุณครูของคอร์ส Primay Plus จะสอนแบบใกล้ชิดกับเด็กทุกคนในชั้นเรียน เอาใจใส่ในพัฒนาการ และพร้อมเข้าใจความต้องการของนักเรียนแต่ละคน  ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวล แม้ลูกจะเพิ่งเริ่มเรียนครั้งแรก หรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน เพราะคุณครูจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้ทั้งหมด ทั้งในด้านการเรียนรู้ การใช้ภาษา และการสื่อสารผ่านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับวัย

+IMG_2622

3 เรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์

คอร์ส Primay Plus จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่นหรือทำกิจกรรมที่เด็กๆ ชื่นชอบเพื่อกระตุ้นความอยากเรียนภาษาอังกฤษ  บรรยากาศการเรียนการสอนที่สนุกและเป็นมิตรช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ และเน้นให้สามารถนำไปใช้งานได้จริง และเด็กๆ สามารถฝึกฝนการใช้ภาษาและคำศัพท์เพิ่มเติมได้ที่บ้านผ่านเกมส์ออนไลน์ โดยการทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้อง เพื่อปลดล๊อควิดีโอการ์ตูน Shaun the Sheep แสนสนุก

+IMG_2612

4. เสริมสร้างความมั่นใจและความสามารถในการใช้ภาษา

ด้วยการออกแบบหลักสูตรให้พัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กอย่างเป็นขั้นตอน ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และสร้างสมดุลย์ในการพัฒนาทั ้ง 4 ทักษะทางภาษา คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน  คุณครูจะฝึกฝนให้เด็กๆ ช่วยกันแสดงความคิดเห็น โดยจะมีหัวข้อให้ต้องหาข้อมูล เพื่มมานำเสนอให้กับเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูในชั้นเรียน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้เด็กได้เป็นอย่างดี
+IMG_2704

และคำถามที่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนอยากรู้คือ “เรียนแล้วจะเห็นผลเมื่อไหร่?”  ที่สถาบันแห่งนี้คุณพ่อคุณแม่จะสามารถเห็นความก้าวหน้าด้านภาษาของลูกได้อย่างชัดเจน ผ่านสมุดบันทึกการเรียนการสอน และการรายงานของคุณครูในทุกบทเรียน รวมทั้งจากผลคะแนนในการทำกิจกรรมออนไลน์  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท้ายบทเรียนที่สามารถแสดงให้เห็นผลงานของเด็กๆ ที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในพัฒนาการของลูกอย่างแน่นอน

หากคุณพ่อคุณแม่สนใจและต้องการให้ลูกสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต British Council ยินดีให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาทดลองเรียนคอร์ส Primay Plus โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และรับรองว่าคุณจะทึ่งกับผลลัพท์ที่ได้  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ britishcouncil  หรือโทร 02-657-5678

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

บทความโดย

theAsianparent Editorial Team

app info
get app banner