เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง 10 วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง (E.Q.)

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง 10 วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง (E.Q.)

เด็กอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสใครเห็นใครก็รัก อ่าน 10 วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง แถมทำได้ไม่ยากอีกด้วยนะคะ แต่สิ่งสำคัญลูกจะอารมณ์ดีได้พ่อแม่ต้องอารมณ์ดีเป็นพื้นฐาน เรียกว่า เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี แถมพ่อแม่ก็อารมณ์ดีตามลูกไปด้วย แบบนี้ดีจริง ๆ นะคะ

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง 10 วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง (E.Q.)

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง มาทำความรู้จักกันชัดก่อนว่า อารมณ์ดี อีคิวสูง หมายถึง อะไร  อีคิว หรือ Emotional Quotient  หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเองและผู้อื่น ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับ    สภาพการณ์  อีคิวมีความสัมพันธ์กับสมองเป็นเรื่องของศักยภาพทางสมองแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้

สิ่งที่จะทำให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และการปรับอารมณ์ของตนเองนั้น  มักเกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่และครอบครัว มาดูกันค่ะว่า  วิธีการเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีมีอีคิวสูงนั้นต้องเลี้ยงอย่างไร

 

อารมณ์ดี อีคิวสูง (E.Q.)

10 วิธีเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง (E.Q.)

วิธีที่ 1  ให้ความรัก

ความรักคือ  ตัวการสำคัญที่จะก่อให้เกิดเรื่องดี ๆ ตามมาแต่การแสดงความรักต่อลูกต้องแสดงออกอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ หากพ่อแม่รู้สึกเขินอายที่จะบอกรักลูก สามารถแสดงออกให้ลูกรู้ว่ารักได้ เช่น  โอบกอด  มองตาเวลาพูดคุยกับลูก  โอบไหล่ แบบนี้แสดงออกได้ถึงความรักที่มีต่อลูกเช่นกันนะคะ

วิธีที่ 2 ทำความเข้าใจพัฒนาการของลูก

เมื่อพ่อแม่เข้าใจพัฒนาการของลูก  และปฏิบัติตัวต่อลูกได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม ต้องทำความเข้าใจว่าพัฒนาการไม่ได้หยุดหรือหมดไปเพื่อพ้นวัยอนุบาลแต่จะต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น  และสำคัญมากอีกด้วย เพราะพ่อแม่บางคนอทาจจะปฏิบัติกับลูกเหมือนลูกเป็นเด็กเล็กตลอดเวลาทั้ง ๆที่ลูกเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว  แบบนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกันได้นะคะ

วิธีที่ 3 พ่อแม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก

หากพ่อแม่ต้องทำงานทั้งคู่  อย่างร้อยเมื่อกลับมาถึงบ้าน  ควรให้เวลาคุณภาพกับลูกให้เต็มที่   การพูดคุย  โอบกอด  ทำกิจวัตรประจำวันด้วยกันจนพาลูกเข้านอน  เป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความอบอุ่นอย่าง   เต็มที่ค่ะ

วิธีที่ 4 ส่งเสริมให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

การทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าได้นั้น คือ  คำชมเชย  การชมเชยไม่ใช่ชมที่ผลลัพธ์แต่เป็นการชมที่พฤติกรรม   มีเหตุมีผลของการชม  ทำให้ลูกเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง นอกจากนี้การให้กำลังใจลูกเมื่อลูกท้อแท้   รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน  เรื่องเพื่อนหรือเรื่องใด ๆ ก็ตาม  คุณพ่อคุณแม่ต้องเปิดใจและเป็นผู้ฟังที่ดี  ช่องว่างระหว่างวัยจะลดลงได้เกิดความเชื่อใจ  ไว้ใจ  และนำมาซึ่งความสบายให้กับลูกได้ดีค่ะ

วิธีที่ 5 ให้อิสระและโอกาสในการตัดสินใจ

บางครั้งคุณพ่อคุณแม่ต้องปล่อยให้ลูกได้คิดและตัดสินใจเองบ้างนะคะ  จะช่วยให้ลูกเกิดความคิดสร้างสรรค์  กล้าคิดกล้าทำ  ไม่ควรบังคับให้ลูกคิดตามที่พ่อแม่คิดทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวลูกเอง ง่ายๆ เริ่มจากการแต่งตัว  ลองให้ลูกเลือกเสื้อผ้าด้วยตนเอง  เลือกหนังสืออ่านด้วยตนเองโดยมีพ่อแม่เพียงแค่คอยชี้แนะ

หรือแม้แต่การให้ลูกมีส่วนรวมในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในวันหยุดของครอบครัว แบบนี้ก็ดีนะคะ  ลูกจะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าในตนเองการยอมรับที่มีจะเริ่มต้นจากครอบครัว เป็นพื้นฐานที่ดีของลูกจริงๆ ค่ะ

 

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง

วิธีที่ 6 สอนลูกให้รักตนเอง – รักคนอื่นเป็น

พ่อและม่ควรสอนลูกให้มีน้ำใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น  เริ่มจากเรื่องง่าย ๆ ช่วยทำงานบ้านเล็ก ๆ น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระของ  พ่อแม่  ช่วยดูแลน้อง หรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงในบ้าน เริ่มจากจุดเล็ก ๆ ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่เป็นการรากฐานความมีน้ำใจให้ลูกต่อไปในอนาคต

วิธีที่ 7 ให้ลูกรู้จักคิดแบบเป็นเหตุ เป็นผล

เริ่มจากการส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน  และเรื่องสำคัญ ๆ เช่น ถ้าลูกอยากซื้อของเล่น หรือของใช้ที่ราคาแพง หรือของนั้นอาจมีอยู่แล้วที่บ้าน  สอนลูกด้วยเหตุผลว่าควรซื้อหรือไม่เพราะอะไร  ไม่ใช่ห้ามปรามทันทีลูกจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ให้ซื้อใช้เหตุผลนำอารมณ์ รับรองไม่รู้สึกข่มใจทั้งพ่อแม่ลูกค่ะ

วิธีที่ 8 กฎเกณฑ์ ระเบียบวินัย แบบพอดี

ระเบียบกฎเกณฑ์ต้องมีพอดี  ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไป  สังเกตได้ว่า เด็กที่อารมณ์ดี มีอีคิวสูง สามารถปรับตัวและปรับอารมณ์เวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดีนั้น การบังคับจนทำให้ลูกรู้สึกกดดันหรือการหย่อนวินัยจะเหมือนปล่อยปละละเลย  ย่อมไม่ส่งผลดีกับลูกค่ะ      เพราะควากดดันนำมามาสู่ความเครียด  การหย่อนวินัยนำมาสู่ความไม่มีระเบียบ   แบบนี้จะปลูกฝังจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ดีต่อไป    ดังนั้น  ระบียบวินัยมีแค่พอดี  ทำให้ลูกอารมณ์ดีและมีอีคิวสูงได้จริงๆนะคะ

วิธีที่ 9 ระบบการศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับอีคิว

การศึกษาสร้างคนแน่นอว่า ระบบการศึกาษย่อมส่งผลต่ออีคิว E.Q.ของลูกด้วย ดังนั้น  พ่อแม่ควรทำเรียนรู้ทำความเข้าใจกับวิธีการเรียน  สนใจการเรียนของลูก เป็นสิ่งสำคัญนะคะ การศึกษาทุกวันนี้มีหลากหลายระบบ ลูกกำลังเรียนอะไร หรือเรียนอะไรอยู่พี่อแม่ควรแบ่งเวลาให้ความสำคัญดูแลถามไถ่แม้ว่าลูกจะเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ตาม  เรียกว่า ลูกเรียนอะไร  ต้องการสิ่งใด  เราในฐานะ พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วมไปกับลูกนะคะ


ข้อสุดท้ายท้ายสุดนี้ สำคัญต่อการเลี้ยงดูลูกให้อารมณ์ดีมีอีคิวสูงอย่างมาก พ่อแม่คือ ครูคนแรกของลูก  หากพ่อแม่ทำตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ลูกจะเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติไม่ต้องพร่ำสอนกันเลย  เช่น  พ่อแม่อยากให้ลูกรักการอ่าน พ่อแแม่ต้องอ่านให้ลูกเห็น  พาลูกเข้าร้านหนังสือเลือกซื้อหนังสือที่ลูกสนใจ

นอกจากนี้ สอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบตนเอง  ช่วยเหลือตนเอง  เช่น  หลังจากรับประทานอนาหารเสร็จแล้ว  สอนให้ลูกยกจานไปเก็บ  โดยคุณพ่อคุณแม่ทำเป็นแบบอย่าง  นึกภาพนะคะหากพ่อแม่ทานข้าวเรียบร้อยลูกจากที่ไปทันทีแต่สอนลูกให้นำจานไปเก็บ ลูกจะรู้สึกขัดแย้งกับการกระทำของพ่อแม่ได้ แบบนี้จึงเรียกว่า พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างทีดีให้กับลูกนั่นเอง

เลี้ยงลูกให้อารมณ์ดี มีอีคิวสูง  หมายถึง  การเลี้ยงลูกให้มีความฉลาดทางอารมณ์  คนที่มีอีคิวดี คือ คนที่รู้จักปรับตัวแรกเริ่มคือ เข้าใจอารมณ์ของตนเอง ควบคุม  แยกแยะ  และแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ  ในช่วงเวลานี้สังคมจะพูดถึงอีคิวมากกว่าไอคิว เพราะปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้น  มักเกิดจากการปรับตัวเข้ากับสังคมไม่ได้ ถ้าเราทราบแบบนี้แล้ว  จุดเริ่มต้น  คือ การเลี้ยงดู  คือ  ครอบครัว  มาเลี้ยงลูกให้อารมณ์ดีอีคิวสูงกันค่ะ

บทความอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูก เลี้ยงลูกให้โตไปฉลาด เติบโตอย่างหัวไว อย่าลืม! ไอคิว อีคิว เอ็มคิว

Tip เลี้ยงลูกให้สมองดีทำได้ไม่ยาก

เช็คสิ!!! พ่อแม่เลี้ยงลูกแบบนี้ เหมาะสม VS ไม่เหมาะสม

มีข้อสงสัยเรื่องการตั้งครรภ์ หรือมีคำถามเรื่องการเลี้ยงลูกหรือเปล่าคะ? ติดตามอ่านบทความ หรือสอบถามสิ่งที่คุณอยากรู้ผ่านแอปของเราได้เลย ดาวน์โหลด theAsianparent แอปพลิเคชัน ทั้ง IOS และ Android ได้แล้ววันนี้!

ข้อความที่ปรากฎในบทความนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว และผู้เขียนไม่ได้เป็นตัวแทนของ theAsianparent หรือลูกค้า
app info
get app banner