“ว่ายน้ำ” ความสุขของเบบี๋ ที่ “BABY POOL”

เรื่องของคนตัวเล็ก อายุก่อนขวบปี ใครบอกว่าจะต้องกินๆ นอนๆ แล้วรอวันโต น้อยไปล่ะสำหรับเจ้าตัวเล็ก ใครอย่าได้ประมาทพลังของเหล่าเบบี๋ เพียงแต่ข้อจำกัดเรื่องร่างกายของเจ้าตัวเล็กที่ยังขยับแขนขา หรือเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่เท่านั้น

app info
get app banner